Radiomainonta 2017

Sanoma Media Finland myy radiomainontaa Radio Suomipopille, Radio Rockille, Radio Aallolle, Loopille, Helmiradiolle ja Metro Helsingille.


Myyntikausien avausaikataulut 2017 

AVATTAVA KAUSI PÄIVÄT AVATAAN MYYNTIIN
Helmi-toukokuu 01.02.2017 – 04.06.2017 05.12.2016
Kesä-syyskuu 05.06.2017 – 01.10.2017 06.03.2017
Loka-tammikuu 02.10.2017 – 31.01.2018 07.08.2017

 

Valtakunnallinen radiomainonta

Radio Suomipopilta, Radio Rockilta, Radio Aallolta, Loopilta ja Helmiradiolta voi ostaa valtakunnallista radiomainosaikaa neljällä eri ostotavalla:

  • Kanavakohtaisilla spottihinnoilla / Audioplanner
  • Spottihintaisilla kanavapaketeilla / Audioplanner
  • Kelluvalla kohderyhmäkaupalla
  • 2017 uudella Radio Velho -ostotavalla (vain vuosisopimusasiakkaille)

 

Kanavakohtainen spottihinta

Kaikkia kuutta radiokanavaamme voi ostaa yksin tai erilaisina yhdistelminä kanavakohtaisilla spottihinnoilla, ns. kiinteänä blokkiostamisena Audioplannerista. Tällöin mainokset esitetään kunkin kanavan oman ajolistan mukaisesti sovituissa ohjelmablokeissa. Blokit ovat kolmen tunnin mittaisia, paitsi yöblokki, joka on kuuden tunnin mittainen. Kunkin blokin hinta määräytyy kuuntelijamäärän ja kapasiteetin perusteella. Blokkiostamisessa ei ole minimiostomäärää eikä kampanjan pituudelle aseteta rajoituksia. Blokkiostamisessa voi määritellä halutun paikan blokissa ja katkossa 20 %:n lisämaksulla. Aktivointiosan lisämaksu on 10 %.

 

Spottihintainen kanavapaketti

Sanoma Media Finlandilta radiomainontaa voi ostaa valmiiden kanavapakettien avulla. Valtakunnallisia paketteja on kolme erilaista: NM Total, NM SAH ja NM SRM ja ne löytyvät suunnitteluohjelmisto Audioplannerista. ­Valmiissa paketeissa ajolistat, esitysmäärät ja spotit ovat kaikilla paketissa mukana olevilla kanavilla samat.

 

Kelluva kohderyhmäkauppa

Kohderyhmäkaupassa ostetaan haluttu määrä kohderyhmäkontakteja kampanjan aikajaksolle. Nelonen Median radiokanavilta on mahdollisuus ostaa kelluvaa kohderyhmäkauppaa kolmessa eri kohderyhmässä 25­–54 v., N25–54 v. ja M25–54 v. Tällä ostotavalla Sanoma Media Finland vastaa spottien sijoittelusta kampanjan aikana. Kohderyhmäkauppaa voi käyttää, jos eri spotit voivat soida rotaatiossa, kampanjassa ei ole painotuksia tai rajoituksia spottipituuksien, päivien tai kellonaikojen suhteen. Esitykset ovat kelluvia koko kampanjan aikajaksolla. Kohderyhmäkaupan minimiostomäärät ao taulukossa.  Kampanjan minimikesto on 10 päivää. Kohderyhmäkaupassa ei voi ostaa määräpaikkoja ja aktivointiosan lisämaksu on 10 %.

 

Kelluvan kohderyhmäkaupan 30” bruttohinta sekä ostokohderyhmät:

  KOHDERYHMÄ KOHDERYHMÄN KOKO (000) MINIMI OSTOMÄÄRÄ CPT 30″
NM Total 25–54 25–54 v. 2 074 300 trp 5,0
NM Miehet 25–54 M25–54 v. 1 059 200 trp 9,0
NM Naiset 25–54 N25–54 v. 1 016 200 trp 12,0

 

Radio Velho

Radio Velho on täysin uudenlainen tapa ostaa radiomainontaa, ja se helpottaa ja nopeuttaa kampanjasuunnittelua ja –varaamista.

Radio Velho ostotavalla myydään valmiita, ennalta määriteltyjä kohderyhmiä. Kampanjan lopullinen kanavavalikko määräytyy ostettavan kohderyhmän mukaan. Suomipop, Radio Aalto, Radio Rock, Loop ja Helmiradio ovat ostettavissa Velhon kautta myös yksittäisesti, kanavan oman profiilin kohderyhmässä.

Radio Velho on kelluvaa mainosaikaa, mutta kampanjan nettopeiton maksimoimiseksi on myös mahdollisuus kiinnittää tarjottuja spotteja. Painotukset ja rajaukset blokkien ja viikonpäivien suhteen ovat mahdollisia viikkotasolla. Myös spottipituuksien prosentuaaliset painotukset on mahdollista määritellä viikkotasolla.

Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä niihin Radio Velho kampanjoihin, joiden minimi trp määrä on 200 TRP:tä ja kampanjan kesto vähintään yksi viikko. Radio Velhossa on koko kampanjalla yksi yhteinen kontaktitakuu, ei kanavakohtaisia takuita. Radio Velhossa tulee ostaa vähintään 10 TRP/päivä – mikäli hyödynnät viikonpäivärajausmahdollisuutta, tulee kampanjassa olla vähintään 15 TRP/päivä. Yksittäisten kanavien Velho –ostotavassa ei ole päiväkohtaisia TRP-rajoja.

Radio Velho kampanjat suunnitellaan X4 suunnittelujärjestelmässä.

 

Alueellinen radiomainonta 

Alueellista mainosaikaa on mahdollista ostaa Uudenmaan alueella kahdella eri Helsinki + kanavayhdistelmäpaketilla. Toisessa AMH -paketissa ovat mukana Radio Aalto, Metro Helsinki ja Helmiradio Uusimaa ja toisessa ALMH -paketissa Radio Aalto, Loop, Metro Helsinki ja Helmiradio Uusimaa. Kanavakohtaisilla spottihinnoilla voi aluemainontaa ostaa myös Metro Helsinki ja Helmiradio Uusimaa -kanavilta.

Helmiradion uudenmaan ulkopuolisesta aluemainonnasta ja trafikoinnista vastaa Mediatakojat Oy. Vuosisopimusalennukset eivät koske Helmiradion alueellista mainontaa.
Yhteystiedot: Sampsa Jolma. Puh. 044 590 2555,

 

Kausietu +20% kampanjoihin ajalla 25.12.2017 – 28.1.2018

Kaikkiin radiokampanjoihin ajalla 25.12.2017 – 28.1.2018 myönnetään 20% lisäetu, kampanjan bruttohinnasta laskettuna.