Case the other danish guy

Case the other danish guy

myyntimenestys alle yhdeksässä kuukaudessa

Tuntematon suomalainen alusvaatemerkki, the other danish guy (TODG), käynnisti Sanoman kanssa tiiviin yhteistyön maaliskuussa 2018. Aiemmin he olivat tehneet lähinnä tulospohjaista mainontaa Facebookissa, mutta se ei tuonut toivottuja myynnillisiä tuloksia. Oli siis aika kokeilla uutta strategiaa, jossa keskityttäisiin brändin tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvattamiseen. Tämä tehtäisiin panostamalla vahvasti mediaan ja kertomalla brändiä rakentavaa, erottuvaa tarinaa.

Yhteistyön tavoitteet asetettiin korkealle

Facebook-mainonta ei riittänyt alkuunkaan. Teimme kapinallisen päätöksen. Huolimatta siitä, mitä verkkokaupan asiantuntijoiksi itsensä brändäävät konsultit meille suosittelivat, päätimme mennä perinteiseen mediaan.

Tommi Lähde, Toimitusjohtaja, the other danish guy

Katso Tommin haastattelu täältä >

Keskeiset tavoitteet olivat tunnettuuden ja kiinnostavuuden vahva kasvu ja sitä kautta myös kokeilun ja myynnin kasvu. Mediaan panostettiin rohkeasti ja mitattiin tarkasti kaikki mitä tehtiin. Ydinkohderyhmäksi määriteltiin kaupunkilaiset ja hyvätuloiset 25–44-vuotiaat miehet. Tuote on aidosti poikkeuksellisen mukava käyttää, joten mukavuus valittiin selkeäksi pääviestiksi.

the other danish guy

Menestys saavutettiin tavoitteisiin perustuvalla mediastrategialla sekä hyödyntämällä monipuolista mediavalikkoa

the other danish guy toteutus

Yhteistyö rakennettiin kolmivaiheiseksi, ja jokaista vaihetta seurattiin tarkkaan. Matkan varrella nähtiin mikä toimii, ja mediavalikkoa sekä viestin kärkiä muokattiin tarvittaessa. Lanseeraukseen tehtiin vahva massamedialähtö televisiossa. Televisiolla luotiin the other danish guy:lle tunnettuutta sekä herätettiin samalla kuluttajien uteliaisuus ja mielenkiinto brändiä kohtaan. Taktista onlinemainontaa ajettiin jatkuvana läpi koko yhteistyökauden. Lanseerauksen jälkeen haluttiin syventää vuoropuhelua kuluttajien kanssa, nostaa brändin preferenssiä sekä jatkaa tunnettuuden kasvattamista. Vuoropuhelun syventäjänä toimi hyvin pitkäkestoinen ohjelmayhteistyö radiossa, jonka osana kuluttajia aktivoitiin testiryhmän avulla. Natiivimainonnan tavoitteena oli kiinnostuksen nostaminen sekä preferenssin rakentaminen, mutta samanaikaisesti se toimikin erittäin hyvin myynnin aktivoijana. Sanomalehdillä rakennettiin tunnettuutta ja uskottavuutta tuotteisiin. Mediavalikkoa käytettiin monipuolisesti, ja mainonnan pääviestiä varioitiin mediaan ja kohderyhmiin sopiviksi.  


Esimerkkejä kampanjassa käytetyistä TV- ja radiospoteista.

Myynti kasvoi kohisten ja TODG ylitti moninkertaisesti asettamansa tavoitteet

Markkinoinnin toimivuutta mitattiin kolmessa eri vaiheessa. Ennen yhteistyön alkua mitattiin lähtötason tunnusluvut, joiden kehitystä seurattiin elokuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

the other danish guy tulokset 1
the other danish guy tulokset 2

Brändimittareiden kasvu 9 kk aikana oli vaikuttavaa. Kaikissa mittareissa oli lähtötasoon ja välimittaukseen nähden vahvaa kasvua. Tehty linja ja toimenpiteet selkeästi toimivat.

Kilpailijoiden luvuissa ei puolen vuoden aikana tapahtunut käytännössä muutosta, mutta The Other Danish Guy lähes kaksinkertaisti omansa. Merkittävin saavutus oli tuotteen preferenssi, jossa TODG nousi jo kategorian kolmanneksi suurimmaksi brändiksi.

Monimediaisuus vahvisti viestin läpimenoa ja sai aikaan lisää vaikuttavuutta

Kokonaisuutena yhdeksän kuukauden vahva panostus mediaan sai aikaan erittäin hyvät tulokset sekä myynnillisesti että brändimittareiden kautta.

Vaikka tavoite oli kasvattaa verkkokaupan myyntiä, the other danish guyn ei kannattanut kannata keskittyä pelkästään taktiseen optimoituun nettimainontaan. Tarinan kertomisella ja brändin rakentamisella oli suuri vaikutus myös myynnin aktivoimisessa.

Case the other danish guy Tommi ja Riku

Matkan varrella tulleista yllätyksistä natiivimainonnan teho ehkä paras esimerkki. Oli tarkoitus, että rakennamme siinä sivussa preferenssiä natiivilla, mutta se toikin suoraa myyntiä. Siitä opimme, mikä on tarinan voima. Kun tekee vaikuttavaa markkinointia, ihmiset eivät enää pelkästään tykkää, vaan he alkavat ostaakin.

Riku Talvitie, Strategi, Sanoma Media Finland Oy

Kuvassa: the other danish guy:n toimitusjohtaja Tommi Lähde yhdessä Riku Talvitien kanssa.

Mediavälineillä on selkeitä ja toisaalta yllättäviä rooleja. Televisio oli ehdoton media tunnettuuden rakentajana. Radio paransi kohderyhmän sitouttamista ja preferenssin kasvua. Sanomalehdet ja erityisesti natiivimainonta aiheuttivat jopa yllättävän vahvat myyntipiikit.

Lue myös:

Näin tuntemattomasta alusvaatemerkistä tuli myyntimenestys alle yhdeksässä kuukaudessa >