HS monikanavaisten aineistojen tuotanto-ohje

Valmistettavat aineistot toimitetaan aineistonlatauslinkin kautta.

 Ohje

Digiaineisto tehdään mobiili edellä vaikka samaa aineistoa käytetään desktopissa ja tabletissa. 
Fyysinen koko digiaineistossa on printtiin nähden pieni, joten printin pienet yksityiskohdat eivät välttämättä toimi digissä. Aineiston kannattaa olla yksinkertainen ja tekstin määrä rajallinen, jotta se pysyy luettavana.

Ohjeista kuinka printti-ilmoitusta muutetaan, mitä jätetään pois aineiston yksinkertaistamiseksi sekä mitä kohtaa korostetaan. Toimita klikkiohjaus, johon digiaineiston halutaan ohjaavan sitä klikatessa

Aineisto

Lähtökohtaisesti avoin taitto sis. fontit, kuvat ja taittotiedosto

  • halutut tekstit, jos eri kuin printti-ilmoituksessa tai mahdolliset tekstimuutokset

Jos kohtaat ongelmia

PDF aineistolla voi aineiston valmistuksessa ilmetä seuraavat ongelmat:

  • jos PDF pystytään purkamaan osiin on mahdollista, että fontit on tehty grafiikaksi (konvertoitu), jolloin niiden uudelleen juoksuttaminen ei onnistu, tai aineistonvalmistuksella ei ole käytettävissä kyseistä fonttia
  • kuvat saattavat PDF:ää purettaessa mennä paloiksi, jolloin niiden kasaaminen tai siirtäminen voi olla rajattua tai mahdotonta
  • jos PDF on tehty alunperin kuvana esim Photoshopilla siinä ei ole enää irrallisia elementtejä eikä se ole skaalausta lukuun ottamatta millään tavalla muutettavissa.

Näissä tapauksissa aineistonvalmistuksen ainoa vaihtoehto on skaalata aineisto toiseen kokoon. Aukeaman ja puolisivun ilmoituksissa tämä ei ole mahdollista, digiaineiston pystyformaatin vuoksi.

Huomioitavaa aikataulussa

Myöhässä tulleiden aineistojen julkaisua emme voi taata.