Leikkuuvara-ohje

Leikkuumerkit 

Ilmoituksen leikkuumerkit ovat tärkeitä ilmoituksen sivulle sijoittamisen kannalta. Ne osoittavat ilmoituksen puhtaaksileikatun koon, eli sen koon, jossa ilmoitus tulee sivulle. Leikkuumerkkien avulla koko sivun ilmoitus sijoitetaan keskelle sivua. Puolen sivun ilmoitukset ja pienemmät sijoitetaan leikkuumerkkien avulla ilmoittajan haluamaan kohtaan.

Leikkuumerkkien tulee olla ilmoituksen kaikissa kulmissa.

Leikkuumerkit saa automaattisesti ilmoitukseen valitsemalla ne ”päälle” ilmoituksen valmistusohjelmasta PDF:n tekovaiheessa.

leikkuuvara2

Leikkuumerkit, kun ilmoituksessa on valkoinen kehys 

Kun ilmoituksessa on valkoiset reunat, tulee leikkuumerkkien olla ilmoituksen lopullisen koon leikkauskohdassa. Näin ilmoitus pystytään asemoimaan taittoon oikein ja reunusta tulee kuhunkin reunaan ilmoittajan haluamassa suhteessa (tosin leikkuussa saattaa tapahtua liikkumista).

Reunuksen leveydessä kannattaa ottaa huomioon 5 mm:n leikkuuvara kumpaankin suuntaan. Eli reunuksen kannattaa olla vähintään 5 mm.

Jos Leikkuumerkit ovat kiinni kuva-alueessa eikä ilmoitusalueen reunassa, tai merkkejä ei ole ollenkaan, on asemoinnissa mahdoton tietää onko ilmoitukseen tarkoitettu valkoiset reunukset vai onko ilmoitus kenties liian pieni ja ilman leikkuuvaroja.

leikkuuvara3

Leikkuuvara

Leikkuuvara on vara, jolla varmistetaan ilmoituksen reunojen toistuminen sen varalta, että painossa olisi huojuntaa puhtaaksileikkauksessa. Ilman leikkuuvaraa hieman epätarkka puhtaaksileikkaus aiheuttaisi valkoisen ”irvistyksen” ilmoituksen reunaan.

Suositeltu leikkuuvara on 5 mm.

Leikkuuvaran tulee olla ilmoituksen jokaisella reunalla. Tällöin ilmoitusta voidaan käyttää sekä vasemman että oikean puoleisella sivulla tai puolensivun ilmoitusta sivun yläreunassa tai alareunassa.

leikkuuvara5

Elementtien sijoittaminen reunan lähelle 

Tekstiä tai logoja ei kannata sijoittaa liian lähelle ilmoituksen reunaa (puhtaaksileikkausta). Tällä vältetään tekstien ja logojen leikkaantuminen, jos painossa tapahtuu hieman huojuntaa sivujen puhtaaksileikkauksessa.

Tekstiä, logoja tai muita oleellisia asioita ei tule sijoittaa 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Jos mahdollista, on hyvä jättää jopa 10 mm tilaa reunaan.

Myöskään linjoja tai kehyksiä ei kannata sijoittaa puhtaaksileikkauskohtaan tai lähelle reunaa. Ohuet kehykset saattavat leikkaantua pois, paksummissa kehyksissä puhtaaksileikkauksen huojunnan seurauksena toisen puolen kehys voi olla selvästi paksumpi tai ohuempi kuin toinen.

leikkuuvara6

 

Lisätietoja saat printin aineistopalveluista:

printtitrafiikki@sanoma.com / 040 151 1942

 

Yksityiskohtaiset ohjeet ilmoitusaineistojen valmistamisesta löydät mm. aikakauslehtipainojen aineisto-oppaista.