Liitteistysohje

Helsingin Sanomien  ja Ilta-Sanominen välissä voidaan jakaa monenlaisia liitteitä kahden sivun mainoksesta monisivuiseen lehteen. Liitteistys tehdään Sanomapainossa ja sen yhteistyöpainoissa.
Näiden ohjeiden avulla voit varmistaa, että painotuotteesi liitteistys onnistuu mahdollisimman hyvin.

 
Liitteiden koot:

 • Minimi 105 x 148 mm(A6)
 • Maksimi 280 x 400 mm
   

Paperisuositus:

 • 2 sivua 150 g/m2
 • 4 sivua 115 g/m2
 • 6 sivua 60 g/m2
 • 8 sivua 50 g/m2


Huomioitavaa liitteistä

Liite on erillinen painotuote , joka jaetaan Helsingin Sanomien tai Ilta-Sanomien välissä.

Liitemalli, jota ei paineta Sanomapainossa, tulee hyväksyttää etukäteen Helsingin Sanomilla / Sanomapainossa. Näin varmistamme, että liitteistys onnistuu.

Advertoriaaliliitteissä tulee joka sivulla olla MAINOSLIITE-sana.

Kooltaan A5 tai sitä suurempi monisivuinen liite taitetaan pitkältä sivultaan:

Liitteen niskan tulee olla suorakulmainen ja leikkauspinnan tasainen.

Liimatäpläkortit on liimattava liitteen sisään, ei irtonaisia.

Liite liitteistetään lehden väliin pääsääntöisesti kansilehti ylöspäin. Poikkeustapauksissa teknisistä syistä johtuen voi alistussuunta vaihtua.

Liitteiden liitteistysvara on 5 %.

Liitteen maksimipaino on 250 g. Jos liitteen paino ylittää 150 g, pitää aikataulu varmistaa.

Jos liitteet tarttuvat toisiinsa esim. tuoreesta painoväristä tai staattisesta sähköstä johtuen, emme vastaa liitteistyksen epäonnistumisesta.

Liitteistyksen jälkeen ylimääräiset liitteet hävitetään, ellei toisin sovita.

Ylimääräiset liitteet voidaan palauttaa tai varastoida, jolloin asiakas vastaa kuljetus- ja varastointikustannuksista.

 
Pakkausohjeet

Liitteet pakataan irtonippuina mahdollisimman suurin kääntein ja jos mahdollista kokonaan ilman käänteitä.

Niput eivät saa olla muovitettuja tai vyötettyjä.

Liitteet lastataan niin, etteivät ne ulotu lavan reunojen yli.

Lavan maksimikorkeus on 120 cm.

Lava on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen aikana.

Pienikokoiset ja hankalasti lavattavat liitteet pakataan laatikoihin.

Liitteet pakataan johdonmukaisesti samoin päin kaikkiin laatikoihin Liitteiden tyypin ja muodon on taattava niiden käsittely ilman ylimääräistä valmistelua.

Huonosti tai väärin pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden käsittelystä aiheutuu tuotantohäiriöitä, jotka tuovat lisäkustannuksia. Liitteiden ylimääräisestä käsittelystä veloitamme 60 euro/h. Alv 0 %.

Yhteyshenkilö ilmoittaa huomatusta ongelmasta viipymättä asiakkaalle

  

Toimitusohjeet
 

Toimitusaika

Kaikista liitteistä ilmoitetaan yhteyshenkilölle.

Liitteet toimitetaan painoon vähintään 7 ja aikaisintaan 14 päivää ennen liitteistyksen alkamista.

Varastointihinta on 15 euroa/lava/kuukausi. Alv 0 %.

 

Toimitussaate

Liite-erän lähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • lehden nimi ja päivämäärä
 • liitteen nimi
 • mahdollinen koodi/versio
 • kokonaismäärä
 • kpl/lava
 • lavamäärä
 • toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • eri liiteversiot pakataan eri lavoille

 

Toimitusosoitteet Sanomapaino:

Sanomala:                

Martinkyläntie 9 A
01770 Vantaa

Sanoma Manu:

Patamäenkatu 9
33900 Tampere

 

Toimitusosoitteet yhteistyöpainot:

Kaleva (HS ja Ilta-Sanomat):

Kaleva Oy 
Graniittitie 6
90620 Oulu

Savon Paino Oy  (HS, Ilta-Sanomat):

Taipaleentie 17
78250 Varkaus