Radion aineisto-ohjeet

Radion aineisto-ohjeet

Mainosaineiston ja esitysohjeiden toimitus

Sanoma Media Finlandin radiokanavilla esitettävä mainosaineisto ja esitysohjeet tulee toimittaa osoitteeseen radiotrafiikki@sanoma.fi oheisen aikataulun mukaisesti.

ESITYSPÄIVÄ AINEISTO JA ESITYSOHJEET VIIMEISTÄÄN
Maanantai Torstai klo 11.00
Tiistai Perjantai klo 11.00
Keskiviikko Maanantai klo 11.00
Torstai Tiistai klo 11.00
Perjantai Keskiviikko klo 11.00
Lauantai Keskiviikko klo 11.00
Sunnuntai Keskiviikko klo 11.00

 

Esitysohjeissa on nimettävä mainosspotit selkeästi. Mikäli erillisiä ohjeita ei toimiteta, ajetaan kaikkia spottiversioita vuorotellen.

Edellä mainittuja aikoja myöhemmin toimitetuista mainoksista tai esitysohjeista Sanoma Media Finland perii pikatoimitusmaksuna 250 € + alv jokaiselta myöhästymispäivältä per myöhästynyt mainos. Juhlapyhien poikkeusaikatauluista tiedotetaan erikseen ja ne ovat nähtävissä mm. X4 Extranetissa.

Mainostaja voi toimittaa mainoksen Sanoma Media Finlandille ennakkotarkastettavaksi. Ennakkotarkastuksessa mainos hyväksytään tarkastusajan tilanteen mukaisesti. Mainoksen esittäminen voidaan keskeyttää tai kieltää myöhemmin, mikäli mainos ei enää vastaa yleisiä periaatteita tai viranomaiset niin edellyttävät. Ennakkotarkastus ei rajoita Mainostajan vastuuta mainoksen sisällöstä. Mikäli mainosaineistoa tai sen osaa ei hyväksytä esitettäväksi, siitä ilmoitetaan välittömästi Mainostajalle. Mainostajan on toimitettava uusi tai uusittu aineisto Sanoma Media Finlandille kahden (2) päivän kuluessa ilmoituksesta. Mikäli näin ei tapahdu, tai aineisto ei vastaa mainosten sisältöä koskevia vaatimuksia, Sanoma Media Finlandilla on oikeus jättää se kokonaan esittämättä.

Mainostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan koko varaamastaan lähetysajasta eikä ole oikeutettu vaatimaan korvausta esityksen lyhentämisestä tai poisjättämisestä, jos lyhentäminen tai poisjättäminen on aiheutunut yllä mainitusta syystä.


Mainosaineiston esitysohjeet ja vastuu lähetysvirheistä

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään esittämään varattuna lähetysaikana. Mikäli mainosta ei teknisistä tai muista toimintaan liittyvistä syistä (esim. lakko) tai Mainostajasta tai sen käyttämästä mainostoimistosta johtuvasta syystä kuitenkaan voida esittää, Sanoma Media Finland ei vastaa tästä aiheutuvasta vahingosta.

Mikäli esitysohjeita ei ole saatu, ne tulevat myöhässä tai ne ovat epäselviä tai virheellisiä, Sanoma Media Finland ei vastaa mahdollisesta lähetysvirheestä. Sanoma Media Finlandista johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen Sanoma Media Finlandin kanssa. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen. Lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa mainoksen esittämisestä tai tarkoitetusta esityspäivästä lukien. 

Sanoma Media Finland varaa oikeuden vaaratiedotteen välittämiseen radiokanavillaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos vaaratiedote osuu mainoskatkolle ja mainos jää tästä syystä esittämättä, Sanoma Media Finland ei ole velvollinen korvaamaan mainosesitystä.


Aineistovaatimukset

Radio:

Materiaali voidaan toimittaa joko mp3- tai wav-tiedostona.

  • Mp3-tiedosto:  44.1kHz tai 48kHz normal stereo, 256 kbps tai parempi laatu. Variable bitrate ei käy.
  • Microsoft PCM Wav: 44.1kHz tai 48kHz 16-bit stereo.

Aineisto peak-normalisoidaan lähetysjärjestelmässä.
Suosittelemme, että äänen digitaaliset huipputasot ovat välillä –10db – 0db. Aineisto ei saa sisältää hiljaisuutta yli kolmea sekuntia.
Stereomateriaalin tulee olla myös monoyhteensopiva, eli ei sisällä esim. vaihevirheitä.

Supla:

Suosittelemme suoraan mp3-tiedostoa, sillä wav-metriaali joudutaan konvertoimaan.
Mp3-tiedosto: 48kHz normal stereo, 128 kbps. Variable bitrate ei käy.   

Äänentason tulee noudattaa EBU R128 ohjeistusta seuraavin poikkeuksin:

  • Integrated Loudness –21db LUFS
  • Maximum True Peak level –2db
  • Maximum Momentary Loudness -18 LUFS