TV aineisto-ohjeet

Mainosaineiston ja esitysohjeiden toimitus

Mainokset toimitetaan Sanoma Media Finlandille internetin kautta lataamalla mainos videotiedostona www.spotgate.fi -sivustolla, jossa kerrotaan myös mainosten tarkat tekniset tiedot.

Kuvasuhde 16:9 on käytössä sekä valtakunnallisessa että aluemainonnassa.
 

Mainosaineistojen toimitusaikataulu

ESITYSPÄIVÄ

AINEISTO JA ESITYSOHJEET VIIMEISTÄÄN

Maanantai

Torstai          klo 14.00

Tiistai

Perjantai      klo 14.00

Keskiviikko

Maanantai   klo 14.00

Torstai

Tiistai            klo 14.00

Perjantai

Keskiviikko   klo 14.00

Lauantai

Torstai          klo 14.00

Sunnuntai

Torstai          klo 14.00

 

Esitysohjeet on toimitettava selkeässä muodossa sähköisesti (OVT, X4 Extranet) Sanoma Media Finlandin antamaa mainosnumeroa tai Spotgate-koodia käyttäen.

Edellä mainittuja aikoja myöhemmin toimitetuista mainoksista tai esitysohjeista Sanoma Media Finland perii pikatoimitusmaksuna 250 € + alv jokaiselta myöhästymispäivältä per myöhästynyt mainos. Juhlapyhien poikkeusaikatauluista tiedotetaan erikseen ja ne ovat nähtävissä mm. X4 Extranetissa.

Mainostaja voi toimittaa mainoksen Sanoma Media Finlandille ennakkotarkastettavaksi. Ennakkotarkastuksessa mainos hyväksytään tarkastusajan tilanteen mukaisesti. Mainoksen esittäminen voidaan keskeyttää tai kieltää myöhemmin, mikäli mainos ei enää vastaa yleisiä periaatteita tai viranomaiset niin edellyttävät. Ennakkotarkastus ei rajoita Mainostajan vastuuta mainoksen sisällöstä. Mikäli mainosaineistoa tai sen osaa ei hyväksytä esitettäväksi, siitä ilmoitetaan välittömästi Mainostajalle. Mainostajan on toimitettava uusi tai uusittu aineisto Sanoma Media Finlandille kahden (2) päivän kuluessa ilmoituksesta. Mikäli näin ei tapahdu, tai aineisto ei vastaa mainosten sisältöä koskevia vaatimuksia, Sanoma Media Finlandilla on oikeus jättää se kokonaan esittämättä.

Mainostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan koko varaamastaan lähetysajasta eikä ole oikeutettu vaatimaan korvausta esityksen lyhentämisestä tai poisjättämisestä, jos lyhentäminen tai poisjättäminen on aiheutunut yllä mainitusta syystä.

 

Mainosaineistojen esitysohjeet ja vastuu lähetysvirheistä 

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään esittämään varattuna lähetysaikana. Mikäli mainosta ei teknisistä tai muista toimintaan liittyvistä syistä (esim. lakko) tai Mainostajasta tai sen käyttämästä mainostoimistosta johtuvasta syystä kuitenkaan voida esittää, Sanoma Media Finland ei vastaa tästä aiheutuvasta vahingosta.

Mikäli esitysohjeita ei ole saatu, ne tulevat myöhässä tai ne ovat epäselviä tai virheellisiä, Sanoma Media Finland ei vastaa mahdollisesta lähetysvirheestä. Sanoma Media Finlandista johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen Sanoma Media Finlandin kanssa. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen. Lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa mainoksen esittämisestä tai tarkoitetusta esityspäivästä lukien.

Sanoma Media Finland varaa oikeuden vaaratiedotteen välittämiseen tv-kanavillaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos vaaratiedote osuu mainoskatkolle ja mainos jää tästä syystä esittämättä, Sanoma Media Finland ei ole velvollinen korvaamaan mainosesitystä.