Aamulehti ja Moro Hinnat syksy 2022

Määräpaikat

Määräpaikat

Uutiset (A-osa)

    Palstaa x mm mm x mm * ma-pe, € la-su, €
Etusivu (sis. digi, myydään vain monikanavaisena)  1/1 5 x 308 254 x 308 * 33 530 36 883
Etusivun tausta (s. 2) etusivun yhteydessä  1/1 5 x 365 254 x 365   6 189 6 807
             
2.-3-sivun aukeama Aukeama 10 x 365 528 x 365 * 37 557 41 313
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu  1/1 5 x 365 254 x 365 * 20 119 22 132
   1/2 5 x 180 254 x 180 * 10 194 11 214
Uutisparaati   3 x 365 150 x 365 * 11 884 13 073
    2 x 365 99 x 365   7 228 7 950
    3 x 180 150 x 180   5 396 5 936
    2 x 180 99 x 180   3 763 4 140
Etusivun alakulma   1 x 42 47 x 42   1 013 1 114
Talousaukeama   10 x 88 526 x 88   9 925 10 918
    5x88 254 x 88   4 481 4 928
Uutisosan takasivu  1/1 5 x 365 254 x 365 * 20 119 22 132
   1/2 5 x 180 254 x 180 * 10 194

11 214


Ihmiset (B-osa)

    Palstaa x mm mm x mm * ma-pe, € la-su, €
Etusivun nauha   5 x 42 254 x 42   2 138 2 352


*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi

Toimituksellinen ympäristö

Toimituksellinen ympäristö

A- ja B-osan teksti, matkailuilmoitukset 

  Palstaa x mm mm x mm *  A-osa  ma-pe, €   B-osa ma-pe, €     A-osa  la-su, €   B-osa la-su, € 
Aukeama 10 x 365 528 x 365 */** 34 143 27 314   37 557 30 046
  10 x 180 528 x 180   19 746 15 797   21 721 17 377
Kokosivu 5 x 365 254 x 365 */** 18 291 14 632   20 119 16 096
  5 x 226 254 x 226   10 441 8 352   11 485 9 188
  3 x 365 150 x 365 */** 10 804 8 643   11 884 9 507
 1/2 5 x 180 254 x 180 */** 9 267 7 414   10 194 8 156
  2 x 365 99 x 365   6 571 5 257   7 228 5 782
  5 x 134 254 x 134   6 189 4 951   6 807 5 446
  3 x 226 150 x 226    
  3 x 180 150 x 180   4 905 3 924   5 396 4 316
 1/4 2 x 226 99 x 226   4 258 3 406   4 684 3 747
5 x 88 254 x 88    
  3 x 134 150 x 134   3 668 2 934   4 035 3 228
 1/5 2 x 180 99 x 180   3 420 2 737   3 763 3 010
  5 x 66 254 x 66   3 043 2 434   3 347 2 677
  2 x 134 99 x 134   2 408 1 927   2 648 2 119
  3 x 88 150 x 88    
  5 x 42 254 x 42   2 340 1 873   2 574 2 060
  1 x 226 47 x 226    
  3 x 66 150 x 66   1 790 1 433   1 969 1 575
  2 x 88 99 x 88   1 575 1 260   1 732 1 386
  1 x 180 47 x 180    
  2 x 66 99 x 66   1 191 952   1 310 1 048
  1 x 134 47 x 134   1 147 915   1 263 1 010
  2 x 42 99 x 42   765 612   841 673
  1 x 88 47 x 88    
  1 x 66 47 x 66   565 453   622 498
  1 x 42 47 x 42   361 288   396 317


*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto. 
Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa.

Kelluvat ilmoitukset

Kelluvat ilmoitukset

    Toimituksellinen ympäristö A-osa, € Toimituksellinen ympäristö A-osa, €
Moduulit Palstaa x mm mm x mm   kellunta-aika 7 pv Kellunta-aika 3 pv (arki)**
1/1-sivu 5 x 365 254  x 365 * 13 718 15 547
1/2-sivu 5 x 180 254 x 180 * 6 950 7 877
  2 x 365 99 x 365   4 928 5 585
  3 x 180 150 x 180   3680 4 169
1/4-sivu 5 x 88 254 x 88   3 193 3 619
  2 x 180 99 x 180   2 565 2 907


*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi. Kelluvissa monikanavaisissa ratkaisuissa noudatetaan ma-pe impressiomäärää, joka ajetaan koko kelluntajakson aikana.
**3 päivän kelluvien vaihtoehdot: ma-ke, ti-to ja ke-pe

Luovat mainosratkaisut ja hyvät kaupat

Luovat mainosratkaisut

  Koko mm x mm ma-pe, € la-su, €
Ympyrä 5 x 228 228 x 228 12 264 13 491
Laitapari (2 kpl 2 x 365 mm) 2 kpl 2 x 365  99 x 365 
U-ilmoitus 10 x 88 / 2 kpl 2 x 277 526 x 88 / 2 kpl 99 x 277 17 890 19 679
Tunneli 6 x 226 320 x 226 12 264 13 491
L-ilmoitus 5 x 88 / 2 x 277 99 x 277 / 254 x 88
Iso kolmio 5 x 180 254 x 180 6 639 7 303

Hyvät kaupat

Kaupan ilmoitusten kokooma tiistaisin ja perjantaisin Aamulehden A-osassa.

Palstaa x mm mm x mm Tiistai ja perjantai, € 4+1 paketti, €
2 x 134  99 x 134                         1 083               4 335  
2 x 88  99 x 88                            708               2 836  
1 x 134  47 x 134                            517               2 066  
2 x 42  99 x 42                            345               1 377  
1 x 88  47 x 88 
1 x 42  47 x 42                            162                  648  

Luokitellut ilmoitukset ja työpaikka ja koulutusilmoitukset

Luokitellut ilmoitukset, Menot, hengelliset, hautauspalvelut

  Palstaa x mm mm x mm * Ma-Pe, €  La-Su, € 
Aukeama 10 x 365 528 x 365  *  22 215 24 437
Kokosivu  5 x 365   254 x 365   *  11 901 13 091
   5 x 226   254 x 226    6 797 7 476
   3 x 365   150 x 365   *  6 402 7 043
 1/2  5 x 180   254 x 180   *  6 097 6 707
   2 x 365   99 x 365    3 709 4 081
   5 x 134   254 x 134    4 029 4 431
   3 x 226   150 x 226   
   3 x 180   150 x 180    2 788 3 068
 1/4  2 x 226   99 x 226    2 776 3 054
 1/4  5 x 88   254 x 88   
   3 x 134   150 x 134    2 080 2 287
 1/5  2 x 180   99 x 180    1 946 2 140
   5 x 66   254 x 66    1 731 1 905
   2 x 134   99 x 134    1 370 1 508
   3 x 88   150 x 88   
   5 x 42   254 x 42    1 260 1 386
   1 x 226   47 x 226   
   3 x 66   150 x 66    1 020 1 121
   2 x 88   99 x 88    898 988
   1 x 180   47 x 180   
   2 x 66   99 x 66    686 755
   1 x 134   47 x 134    639 702
   2 x 42   99 x 42    426 468
   1 x 88   47 x 88   
   1 x 66   47 x 66    334 368
   1 x 42   47 x 42    213 234


*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi

Työpaikka- ja koulutusilmoitukset

  Palstaa x mm mm x mm * Ma-Pe, €  La-Su, € 
Kokosivu  5 x 365   254 x 365   *  18 291 20 119
   5 x 226   254 x 226    10 441 11 485
   3 x 365   150 x 365   *  9 449 10 394
 1/2  5 x 180   254 x 180   *  9 023 9 925
   2 x 365   99 x 365    5 718 6 289
   5 x 134   254 x 134    6 189 6 807
   3 x 226   150 x 226   
   3 x 180   150 x 180    4 300 4 730
 1/4  2 x 226   99 x 226    4 258 4 684
 5 x 88   254 x 88   
   3 x 134   150 x 134    3 213 3 535
 1/5  2 x 180   99 x 180    2 967 3 265
   5 x 66   254 x 66    2 657 2 923
   2 x 134   99 x 134    2 103 2 313
   3 x 88   150 x 88   
   5 x 42   254 x 42    1 936 2 128
   1 x 226   47 x 226   
   3 x 66   150 x 66    1 558 1 713
   2 x 88   99 x 88    1 370 1 508
   1 x 180   47 x 180   
   2 x 66   99 x 66    1 028 1 132
   1 x 134   47 x 134    992 1 091
   2 x 42   99 x 42    661 729
   1 x 88   47 x 88   
   1 x 66   47 x 66    483 531
   1 x 42   47 x 42    307 338


*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi

TV-viikko, koti ja kiinteät liitteet

TV-viikko

Moduulit Palstaa x mm mm x mm Perjantai, € 
Etusivun nauha  5 x 42  254 x 42 1 114
Takasivu  5 x 365  254 x 365 2 813


Koti

Moduulit Palstaa x mm mm x mm  Lauantai, € 
Etusivun nauha  5 x 42  254 x 42 3 809
3. sivun nauha   5 x 88  254 x 88 4 481
Kokosivu  5 x 365  254 x 365 4 332
Puolikas sivu  3 x 365  150 x 365 2 419
Puolikas sivu  5 x 180  254 x 180
   5 x 88  254 x 88 1 294
   3 x 180   150 x 180
   2 x 180   99 x 180 891
   3 x 88  150 x 88 675
   2 x 134  99 x 134
   2 x 88  99 x 88 472
   1 x 180  47 x 180
   1 x 88  47 x 88 247

Kiinteä liite

Koko Ma-Pe, €  La-Su, € 
4 sivua 35 514 39 067
8 sivua 53 273 58 601

Moro

Moro

Monikanavaisuus ei koske Moroa.

Moro määräpaikat

Moduulit   Palstaa x mm mm x mm  Hinnat 
Etusivun silmäkulma   1 x 42 47 x 42 1 013
Etusivun alapalkki   5 x 88 254 x 88 4 051
2.-3-sivun aukeama  Aukeama  10 x 365 528 x 365 14 065
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu   1/1  5 x 365 254 x 365 7 089
   1/2 5 x 180 254 x 180 3 825
Takasivu   1/1  5 x 365 254 x 365 7 089
   1/2 5 x 180 254 x 180 3 825


Moron Vihreät Vinkit

Moduuli Koko (palsta x mm) Aineisto (mm x mm) Hinta, 6 KPL Hinta, 12 KPL
   1 x 66   47 x 66              565                991  
       (95 €/ kpl)   (82,5 €/ kpl) 


Ensimmäisen ilmoituksen valmistus veloituksetta. Muutokset seuraaviin ilmoituksiin 12,00 € + alv./ kpl

Moron luokitellut

Moduulit Koko (palsta x mm) Aineisto (mm x mm) Hinta
Kokosivu  5 x 365  254 x 365 7 021
   5 x 226  254 x 226 4 343
   3 x 365  150 x 365 3 626
 1/2  5 x 180  254 x 180 3 575
   2 x 365  99 x 365 2 376
   5 x 134  254 x 134 2 574
   3 x 226  150 x 226
   3 x 180  150 x 180 1 787
 1/4  2 x 226  99 x 226 1 749
 5 x 88  254 x 88
   3 x 134  150 x 134 1 335
 1/5  2 x 180  99 x 180 1 217
   5 x 66  254 x 66 1 105
   2 x 134  99 x 134 874
   3 x 88  150 x 88 874
   5 x 42  254 x 42 805
   1 x 226  47 x 226
   3 x 66  150 x 66 647
   2 x 88  99 x 88 570
   1 x 180  47 x 180
   2 x 66  99 x 66 427
   1 x 134  47 x 134 411
   2 x 42  99 x 42 275
   1 x 88  47 x 88
   1 x 66  47 x 66 201
   1 x 42  47 x 42 127

Toimituksellinen ympäristö

Moduulit Palstaa x mm mm x mm Torstai, €
 Aukeama   10 x 365   528 x 365  13 232
   10 x 180   528 x 180  7 820
Kokosivu  5 x 365   254 x 365  6 683
   5 x 226   254 x 226  4 134
   3 x 365   150 x 365  3 946
 1/2  5 x 180   254 x 180  3 316
   2 x 365   99 x 365  2 601
   5 x 134   254 x 134  2 451
   3 x 226   150 x 226 
   3 x 180   150 x 180  1 941
 1/4  2 x 226   99 x 226  1 663
 5 x 88   254 x 88 
   3 x 134   150 x 134  1 451
 1/5  2 x 180   99 x 180  1 377
   5 x 66   254 x 66  1 205
   2 x 134   99 x 134  953
   3 x 88   150 x 88 
   5 x 42   254 x 42  878
   1 x 226   47 x 226 
   3 x 66   150 x 66  708
   2 x 88   99 x 88  624
   1 x 180   47 x 180 
   2 x 66   99 x 66  470
   1 x 134   47 x 134  454
   2 x 42   99 x 42  303
   1 x 88   47 x 88 
   1 x 66   47 x 66  223
   1 x 42   47 x 42  142
       
Kiinteä liite  4s  12 976
   8s  19 465

 

Moron kupongit

  Aineisto (mm x mm) Hinta €
  82 x 65 212
  Aineisto (mm x mm)  
1/1 254 x 365 2 170
 1/2 254 x 180 1 142
Kuponki** 82 x 65 212


Neljä kertaa vuodessa, ks. media.sanoma.fi
**Sisältää ilmoitusvalmistuksen

Teemat

Teemat

Harrasta & luo, Opinnot& ura sekä Kesä-teemat lehden B-osassa. 
Kuntakokoomat lehden A-osassa.

Määräpaikka

  Palstaa x mm mm x mm  Hinta € 
 B-osan etusivun nauha   5 x 42  254 x 42 2 138


Teemojen toimituksellinen sisältö

  Palstaa x mm mm x mm  Hinta € 
 Aukeama   10 x 365   528 x 365  13 232
   10 x 180   528 x 180  7 820
Kokosivu  5 x 365   254 x 365  6 683
   5 x 226   254 x 226  4 134
   3 x 365   150 x 365  3 946
 1/2  5 x 180   254 x 180  3 316
   2 x 365   99 x 365  2 601
   5 x 134   254 x 134  2 451
   3 x 226   150 x 226 
   3 x 180   150 x 180  1 941
 1/4  2 x 226   99 x 226  1 663
 5 x 88   254 x 88 
   3 x 134   150 x 134  1 451
 1/5  2 x 180   99 x 180  1 377
   5 x 66   254 x 66  1 205
   2 x 134   99 x 134  953
   3 x 88   150 x 88 
   5 x 42   254 x 42  878
   1 x 226   47 x 226 
   3 x 66   150 x 66  708
   2 x 88   99 x 88  624
   1 x 180   47 x 180 
   2 x 66   99 x 66  470
   1 x 134   47 x 134  454
   2 x 42   99 x 42  303
   1 x 88   47 x 88 
   1 x 66   47 x 66  223
   1 x 42   47 x 42  142

Osta mainontaa Aamulehteen

Tutustu Aamulehden valmiiksi paketoituihin ratkaisuihin.

Verkkokauppaan

Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.