Radiomainonta

Radio

Radiomainonta


Sanoma myy radiomainontaa Radio Suomipopille, Radio Rockille, Radio Aallolle, Loopille, Helmiradiolle ja HitMixille.

Radiomainosaikaa voi ostaa kolmella eri ostotavalla:

 • Radio Velho -paketeilla
 • Kanavakohtaisilla spottihinnoilla (Audioplanner)
 • Spottihintaisilla kanavapaketeilla (Audioplanner)
Radio Velho
Staattinen Dynaaminen Kanavaostaminen

25–44
25–54
N25–54, M25–54
POP<50 

Valmiit kanavapainotukset

5–6 kanavaa

Kelluvaa mainosaikaa

Alueellinen ostaminen
Kanavapaketit
9+ Helsinki AHH
9+ Helsinki HH
 

25–44
25–54
N25–54, M25–54
POP<50 

Muokattavat  kanavapainotukset

3–6 kanavaa

Kelluvaa mainosaikaa

 

 

 

25–44 
25–54
N25–54, M25–54
POP<50

Kanavaostaminen

1 kanava

Kelluvaa mainosaikaa

 

 

 

Ostaminen 24/7, tarjouksen toimitus 10 minuutissa

 

Audioplanner

Blokkiostaminen

Valtakunnalliset ostotavat:

 • Kanavaostaminen
 • Kanavapaketit:
  • NM Total
  • NM Naiset SAH
  • NM Miehet SRH

Alueelliset ostotavat:

 • Kanavaostaminen
 • Kanavapaketit:
  • NM Helsinki+ AHH
  • NM Helsinki+ ALHH

 

Radio Velho

Radio Velho -paketeissa ostetaan kontakteja tietyssä kohderyhmässä. Mainosaika on täysin kelluvaa. Radio Velho -kampanjat suunnitellaan X4 Extranetissa. Paketteihin voi tehdä erilaisia painotuksia viikkojen ja spottipituuksien mukaan. Lisämaksusta kampanjaan voi ostaa haluttuja ohjelmablokkeja ja tehdä painotuksia tai rajauksia viikonpäivien suhteen.

Radio Velho Staattisessa on etukäteen määritellyt, luonnollisen kuuntelun mukaiset kanavapainotukset. Kampanjassa tulee olla vähintään 10 TRP:tä per päivä.

Radio Velho Dynaamisessa on valittavissa 3–6 kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. Radio Velho Dynaamisen vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat: Radio Suomipop 5,0 TRP, Radio Rock 3,0 TRP, Radio Aalto 1,5 TRP, Loop 0,6 TRP, Helmiradio 0,3 TRP ja HitMix 0,1 TRP.

Radio Velho Kanavaostamisessa valitaan haluttu kanava. Vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat samat kuin Radio Velho Dynaamisessa.

Audioplanner

Kanavakohtainen spottihinta
Kaikkia kuutta radiokanavaamme voi ostaa yksin tai erilaisina yhdistelminä kanavakohtaisilla spottihinnoilla, ns. kiinteänä blokkiostamisena suunnitteluohjelma Audioplannerista. Tällöin mainokset esitetään kunkin kanavan oman ajolistan mukaisesti sovituissa ohjelmablokeissa. Blokit ovat kolmen tunnin mittaisia, paitsi yöblokki, joka on kuuden tunnin mittainen. Kunkin blokin hinta määräytyy kuuntelijamäärän ja kapasiteetin perusteella. Blokkiostamisessa ei ole minimiostomäärää eikä kampanjan pituudelle aseteta rajoituksia. Blokkiostamisessa voi määritellä halutun paikan blokissa ja katkossa 20 %:n lisämaksulla. Aktivointiosan lisämaksu on 10 %.


Spottihintainen kanavapaketti
Sanoma Media Finlandin radiomainontaa voi ostaa valmiiden kanavapakettien avulla Audioplannerista. Valtakunnallisia paketteja on kolme erilaista: NM Total, NM Naiset SAH ja NM Miehet SRH. Valmiissa paketeissa ajolistat, esitysmäärät ja spotit ovat kaikilla paketissa mukana olevilla kanavilla samat.


Alueellinen radiomainonta

Alueellista mainosaikaa voi ostaa Uudenmaan alueelle Radio Velho Staattinen -paketeilla, jolloin kanavavaihtoehdot ovat Radio Aalto, Helmiradio Uusimaa ja HitMix Helsinki. Aluemainontaa on mahdollista ostaa myös Audioplannerista kanavakohtaisilla spottihinnoilla Helmiradio Uusimaa- ja HitMix Helsinki -kanavilta. Tämän lisäksi Audioplannerissa on kaksi eri Helsinki+ -kanavayhdistelmäpakettia.

Helmiradion ja HitMixin Uudenmaan ulkopuolisesta aluemainonnasta ja trafikoinnista vastaa Mediatakojat Oy. Vuosisopimusalennukset eivät koske Helmiradion ja HitMixin Uudenmaan ulkopuolista alueellista mainontaa.

Yhteystiedot: Sampsa Jolma, puh. 044 590 2555, sampsa.jolma@mediatakojat.fi.

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Kontaktitakuu
Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä niihin Radio Velho -kampanjoihin, joiden minimiostomäärä on 200 TRP:tä ja kampanjan kesto vähintään kolme (3) päivää. Radio Velholla ostettaessa on koko kampanjalla yksi yhteinen kontaktitakuu, ei kanavakohtaisia takuita.

Pituuskertoimet
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertomalla 30 sekunnin hinnan oheisilla pituuskertoimilla. Audioplannerista löytyvät kertoimet kaikille spottipituuksille.

Sekuntia Kerroin Sekuntia Kerroin
5 0,28833 65 1,916667
10 0,49333 70 2,033333
15 0,665 75 2,15
20 0,80333 80 2,266667
25 0,91666 85 2,383333
30 1 90 2,5
35 1,133333 95 2,616667
40 1,266667 100 2,733333
45 1,4 105 2,85
50 1,533333 110 2,96667
55 1,666667 115 3,08334
60 1,8 120 3,20001

 

Viikkoindeksit 

Viikko Indeksi
1–4 80
5–25 100
26–31 85
32–51 100
52 80

 

Kausien avausaikataulu

Avattava kausi Avataan myyntiin
Helmi–toukokuu  1.2.–2.6. 19.11.2018
Kesä–syyskuu 3.6.–29.9. 4.3.2019
Loka–tammikuu 30.9.–31.1. 8.7.2019