Satakunnan Kansa ja Porilaine Hinnat 2023

Toimituksellinen ympäristö

Toimituksellinen ympäristö

Printtimainonnan hinnat: Toimituksellinen ympäristö A- ja B-osa, Takasivut, Työpaikkailmoitukset, Koulutusilmoitukset, Matkailuilmoitukset, Luokitellut ilmoitukset ja Koti***

  Palstaa x mm mm x mm * ma-pe, € la-su, €
Aukeama 10 x 365 528 x 365 */** 13 591 14 949
  10 x 180 528 x 180   8 750 9 625
1/-sivu 5 x 365 254 x 365 */** 8 103 8 914
  5 x 226 254 x 226   4 625 5 088
  3 x 365 150 x 365 */** 4 787 5 266
 1/2 5 x 180 254 x 180 */** 4 327 4 761
  2 x 365 99 x 365   2 910 3 202
  5 x 134 254 x 134   2 750 3 024
  3 x 226 150 x 226  
  3 x 180 150 x 180   2 174 2 392
 1/4 2 x 226 99 x 226   1 970 2 167
5 x 88 254 x 88  
  3 x 134 150 x 134   1 623 1 784
 1/5 2 x 180 99 x 180   1 599 1 759
  5 x 66 254 x 66   1 353 1 487
  2 x 134 99 x 134   1 070 1 176
  3 x 88 150 x 88  
  5 x 42 254 x 42   862 949
  3 x 66 150 x 66   797 876
  2 x 88 99 x 88   701 772
  1 x 180 47 x 180  
  2 x 66 99 x 66   526 578
  1 x 134 47 x 134   506 557
  2 x 42 99 x 42   333 368
  1 x 88 47 x 88  
  1 x 66 47 x 66   253 279
  1 x 42 47 x 42   161 177


*Monikanavainen ratkaisu Satakunnan Kansa + Satakunnankansa.fi.
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto. 
Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa.
***Koti-teema lehden B-osassa lauantaisin. Monikanavaisuus ei koske Koti-teemaa.

Kelluvat ilmoitukset

Kelluvat ilmoitukset

    Toimituksellinen ympäristö, € Toimituksellinen ympäristö, €
Moduulit Palstaa x mm mm x mm   kellunta-aika 7 pv Kellunta-aika 3 pv (arki)**
1/1-sivu 5 x 365 254  x 365 * 6 079 6 889
1/2-sivu 5 x 180 254 x 180 * 3 246 3 679
  2 x 365 99 x 365   2 183 2 473
  3 x 180 150 x 180   1 630 1 848
1/4-sivu 5 x 88 254 x 88   1 478 1 674
  2 x 180 99 x 180   1 199 1 359


*Monikanavainen ratkaisu Satakunnan Kansa + Satakunnankansa.fi. Kelluvissa monikanavaisissa ratkaisuissa noudatetaan ma-pe impressiomäärää, joka ajetaan koko kelluntajakson aikana.
**3 päivän kelluvien vaihtoehdot: ma-ke, ti-to ja ke-pe

Porilaine

Porilaine

Moduulit Palstaa x mm mm x mm torstai,€
Etusivun nauha 5 x 42 254 x 42 647
Etusivun silmäkulma 1 x 42 47 x 42 129
Aukeama 10 x 365 528 x 365 6 270
  10 x 180 528 x 180 4 375
1/1-sivu 5 x 365 254 x 365 3 739
  5 x 226 254 x 226 2 312
  3 x 365 150 x 365 2 209
1/2-sivu 5 x 180 254 x 180 1 906
  2 x 365 99 x 365 1 455
  5 x 134 254 x 134 1 375
  3 x 226 150 x 226
  3 x 180 150 x 180 1 088
1/4 -sivu 2 x 226 99 x 226 934
  5 x 88 254 x 88
  3 x 134 150 x 134 812
1/5-sivu 2 x 180 99 x 180 748
  5 x 66 254 x 66 676
  2 x 134 99 x 134 535
  3 x 88 150 x 88
  5 x 42 254 x 42 433
  3 x 66 150 x 66 400
  2 x 88 99 x 88 351
  1 x 180 47 x 180
  2 x 66 99 x 66 262
  1 x 134 47 x 134 233
  2 x 42 99 x 42 167
  1 x 88 47 x 88
  1 x 66 47 x 66 127
  1 x 42 47 x 42 81


Monikanavaisuus ei koske Porilaine-lehteä.
SK Teemoissa Porilaisen koot ja hinnat.

Määräpaikat

Määräpaikat

A-osa Palstaa x mm mm x mm * ma-pe, € la-su, €
Etusivu 5 x 308 254 x 308 * 12 311 13 541
Etusivun nauha 5 x 42 254 x 42   1 294 1 423
2. sivu (ainoastaan Etusivun tai 3. sivun kanssa) 5 x 365 254 x 365 * 6 631 7 295
3. sivu (ainoastaan 2. sivun kanssa) 5 x 365 254 x 365 * 6 631 7 295
1. uutisaukean torni 2 x 365 99 x 365   2 910 3 202
1. uutisaukean torni 3 x 365 150 x 365 * 4 787 5 266
2. ja 3. uutisaukean kokosivu 5 x 365 254 x 365 * 8 103 8 914
2. ja 3. uutisaukean puolikas 5 x 180 254 x 180 * 4 327 4 761
2. ja 3. uutisaukean torni 3 x 365 150 x 365 * 4 787 5 266
2. ja 3. uutisaukean kolmannes 5 x 134 254 x 134   2 750 3 026
Takasivu 5 x 180 254 x 180 * 4 327 4 761

 

B-osa Palstaa x mm mm x mm * ma-pe,€ la-su, €
Keskiaukeama 10 x 365 528 x 365 * 13 591 14 949
Takasivu 5 x 180 254 x 180 * 4327 4761


*Monikanavainen ratkaisu Satakunnan Kansa + Satakunnankansa.fi

Luovat mainosratkaisut ja kiinteät liitteet

Luovat mainosratkaisut

Moduuli Palstaa x mm mm x mm ma-pe, € la-su, €
Ympyrä 5 x 228 228 x 228 6 731 7 404
Laitapari (2 kpl 2 x 365 mm) 2 kpl 2 x 365  99 x 365  5 511 6 062
U 10 x 88 / 2 kpl 2 x 277 526 x 88 / 2 kpl 99 x 277 5 511 6 062
Tunneli 6 x 226 320 x 226 5 511 6 062
L 5 x 88 / 2 x 277 99 x 277 3 901 4 289
Iso kolmio 5 x 180 254 x 180 1 829 2 012

Kiinteät liitteet

Kiinteä liite - Satakunnan Kansa
Koko * ma-pe, € la-su, €
4 sivua * 18 468 20 314
8 sivua * 27 703 30 473


*Monikanavainen ratkaisu Satakunnan Kansa + Satakunnankansa.fi.

Kiinteä liite - Porilaine
Koko Torstai
4 sivua 7 261
8 sivua 10 891

Tulosta hinnastot

Osta mainontaa Satakunnan Kansaan

Osta mainontaa Satakunnan Kansaan

Tutustu Satakunnan Kansan valmiiksi paketoituihin mainonnan ratkaisuihin.

Verkkokauppaan

Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.