Valtakunnallinen TV-mainonta hinnat 2023

Sanoma  myy valtakunnallista TV-mainontaa Neloselle, Liville, Jimille ja Herolle sekä 
Fox Networks Groupin kanssa solmitun myyntikumppanuussopimuksen myötä Star Channellille ja National Geographicille.

TV-mainontaa voi ostaa paketti- tai kanavaostamisena:

Pakettiostaminen  

Total TV

TV joustava

TV

25–54
25-64

N25–64/M25–64
10+

 

 

 

 

Sisältää kaikki TV-kanavat + Ruutu Premium Reach

TV:n prime time osuus 60%

Yhteistakuu

25–54
25-64

N25–64/M25–64
10+


 

 

Valitse TV kanavat (1-6 kpl) ja Ruutu Premium Reach

(osuus 5%-50%)

TV:n prime time osuus ja kanavaosuudet muokattavissa.

Yhteistakuu

25–54
25-64

N25–64/M25–64
10+

45-64
POP<60

 

 

Valitse TV kanavat (1-6 kpl

TV:n prime time osuus ja kanavaosuudet muokattavissa.

Yhteistakuu

25–54
25-64

N25–64/M25–64
10+

45-64
POP<60
Sisältää kaikki TV-kanavat

TV:n prime time osuus 60%

Yhteistakuu

Kanavaostaminen

4–9
25–54
25-64

N25–64/M25–64
10+

45-64
POP<60

 

Valtakunnalliset ostotavat:
Kelluva kohderyhmäkauppa
Kiinteä kohderyhmäkauppa
Ohjelmaostaminen

 

Pakettiostaminen

Pakettiostaminen

 • Total-paketeissa ostetaan kontakteja valitussa kohderyhmässä. Mainosaika on täysin kelluvaa koko kampanjan aikajaksolla. Samaan kampanjaan voidaan ostaa ohjelmayhteyksiä kiinteällä kohderyhmäkaupalla tai ohjelmaostamisella.
   
 • Total TV ja TV ostotavoissa on etukäteen määritellyt, luonnolliseen katseluun perustuvat kanavapainotukset. Kampanjassa tulee olla keskimäärin vähintään 3 TRP:tä per päivä, kun kampanjan kesto on neljä päivää tai enemmän. Lyhyemmissä, 1–3 päivän kampanjoissa tulee olla vähintään 10 TRP:tä. Total TV ostotavassa on mukana tv-kanavat ja video.
   
 • Total TV joustavassa on valittavissa 1–6 tv-kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. Lisäksi määrittele videon osuudeksi 5%-50%. Videon ollessa kampanjassa mukana laskee tv:n hinta -2%:ia ja videon -20%:ia. Minimi kontaktimäärät per kanava ja per päivä ovat: Nelonen 1,5 TRP, Jim 1,0 TRP, Liv 1,0 TRP, Hero 0,5 TRP, Star Channel 1,0 TRP ja National Geographic 1,0 TRP.
   
 • TV joustavassa on valittavissa 1–6 tv-kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. Minimi kontaktimäärät per kanava ja per päivä ovat: Nelonen 1,5 TRP, Jim 1,0 TRP, Liv 1,0 TRP, Hero 0,5 TRP, Star Channel 1,0 TRP ja National Geographic 1,0 TRP.
   
 • Kanavaostamisessa valitaan haluttu kanava. Tällä ostotavalla voi ostaa myös kohderyhmää 4–9-vuotiaat, jolloin näkyvyys on lastenohjelmissa. Minimi ostomäärä on 10 TRP:tä. 
   
 • Paketeissa videotuote on aina Ruutu Premium Reach.

Total TV hinnat, 30” brutto

Kohderyhmä

Koko

(000)

TV & Video

CPP-hinta

CPT-hinta

25–54

2 077

652,00

31,39

25–64

2 794

585,00

20,94

N25-64

1 372

535,00

38,99

M25-64

1 422

502,00

35,30

10+

4 984

804,00

16,13

 

Total TV:ssä on mukana TV-kanavat ja video.
TV:n prime timen osuus on noin 60%:ia.
Hinnat indeksikausi 100.

 

TV joustava, TV-kanavien hinnat, 30” brutto

CPP-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–54

2 077

894,00

470,00

768,00

384,00

858,00

512,00

534,00

765,00

383,00

640,00

320,00

25–64

2 794

798,00

422,00

704,00

335,00

767,00

384,00

467,00

704,00

335,00

580,00

278,00

N25-64

1 372

690,00

497,00

750,00

525,00

500,00

360,00

480,00

650,00

468,00

800,00

576,00

M25-64

1 422

750,00

540,00

550,00

396,00

 

 

470,00

485,00

349,00

490,00

353,00

45-64

1 376

554,00

437,00

543,00

427,00

548,00

431,00

464,00

546,00

422,00

465,00

381,00

Pop<60

1 778

887,00

482,00

812,00

407,00

758,00

379,00

581,00

738,00

370,00

678,00

355,00

10+

4 984

750,00

563,00

700,00

525,00

730,00

548,00

550,00

700,00

525,00

700,00

525,00

 

CPT-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–54

2 077

43,04

22,63

36,98

18,49

41,31

24,65

25,71

36,83

18,44

30,81

15,41

25–64

2 794

28,56

15,10

25,20

11,99

27,45

13,74

16,71

25,20

11,99

20,76

9,95

N25-64

1 372

50,29

36,22

54,66

38,27

36,44

26,24

34,99

47,38

34,11

58,31

41,98

M25-64

1 422

52,74

37,97

38,68

27,85

 

 

33,05

34,11

24,54

34,46

24,82

45-64

1 376

40,26

31,76

39,46

31,03

39,83

31,32

33,72

39,68

30,67

33,79

27,69

Pop<60

1 778

49,89

27,11

45,67

22,89

42,63

21,32

32,68

41,51

20,81

38,13

19,97

10+

4 984

15,05

11,30

14,04

10,53

14,65

11,00

11,04

14,04

10,53

14,04

10,53

 

Total TV joustavassa on valittavissa 1-6 kpl tv-kanavaa.
Kanavapainotukset ja prime timen osuus ovat räätälöitävissä.
Hinnat indeksikausi 100.

Total TV joustava, TV-kanavien ja videon hinnat, 30" brutto

CPP-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Video

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

24 h

25–54

2 077

876,12

460,60

752,64

376,32

840,84

501,76

523,32

749,70

375,34

627,20

313,60

1 023,55

25–64

2 794

782,04

413,56

689,92

328,30

751,66

376,32

457,66

689,92

328,30

568,40

272,44

1 376,88

N25-64

1 372

676,20

487,06

735,00

514,50

490,00

352,80

470,40

637,00

458,64

784,00

564,48

737,59

M25-64

1 422

735,00

529,20

539,00

388,08

 

 

460,60

475,30

342,02

480,20

345,94

764,47

10+

4 984

735,00

551,74

686,00

514,50

715,40

537,04

539,00

686,00

514,50

686,00

514,50

2 232,83

 

CPT-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Video

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

24 h

25–54

2 077

42,18

22,18

36,24

18,12

40,48

24,16

25,20

36,10

18,07

30,20

15,10

49,28

25–64

2 794

27,99

14,80

24,69

11,75

26,90

13,47

16,38

24,69

11,75

20,34

9,75

49,28

N25-64

1 372

49,29

35,50

53,57

37,50

35,71

25,71

34,29

46,43

33,43

57,14

41,14

53,76

M25-64

1 422

51,69

37,22

37,90

27,29

 

 

32,39

33,42

24,05

33,77

24,33

53,76

10+

4 984

14,75

11,07

13,76

10,32

14,35

10,78

10,81

13,76

10,32

13,76

10,32

44,80

 

Total TV joustavassa on valittavissa 1-6 kpl tv-kanavaa ja videon osuus, jossa vaihteluväli on 5%-50%:ia.
Kanavapainotukset ja tv:n prime timen osuus ovat räätälöitävissä.
Videon ollessa mukana, on tv:n hinta -2% ja videon hinta -20% normaalia halvempi.
Hinnat indeksikausi 100.

TV pakettiostaminen hinnat 30” brutto

Kohderyhmä

Koko

(000)

TV

CPP-hinta

CPT-hinta

25–54

2 077

623,00

30,00

25–64

2 794

555,00

19,86

N25-64

1 372

509,00

37,10

M25-64

1 422

465,00

32,70

45-64

1 376

464,00

33,72

Pop<60

1 778

615,00

34,59

10+

4 984

563,00

11,30

 

TV:n pakettiostamisessa on mukana TV-kanavat.
TV:n prime timen osuus on noin 60%:ia.
Hinnat indeksikausi 100.

Kanavaostaminen

Kanavaostaminen

TV kelluva kohderyhmäkauppa
Kohderyhmäkaupassa ostetaan haluttu määrä kontakteja kohderyhmässä koko kampanjan aikajaksolle. Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä. Mainokset ovat kelluvia koko kampanja-aikana. Sanoma vastaa niiden lopullisesta sijoittelusta ohjelmayhteyksiin. Kohderyhmäkauppaa ei voi hyödyntää kampanjoissa, joissa on tauko tai rajoituksia esitysaikojen suhteen (esim. kellonajat, päivät, ohjelmat). Kohderyhmäkaupassa on määritelty erikseen kohderyhmäkohtaiset CPT- ja CPP-hinnat prime timelle ja off prime timelle.

TV kiinteä kohderyhmäkauppa
Kiinteässä kohderyhmäkaupassa valitaan ohjelma, jonka yhteydessä mainos esitetään eli ohjelmayhteys on kiinteä. Valitun ohjelman hinta perustuu kampanjaan määritellyn kohderyhmän katsojaennusteeseen ja ohjelman esitysaikaan (prime time tai off prime time). Kiinteän kohderyhmäkaupan hinta pohjautuu kohderyhmäkaupan CPT-hintoihin, joihin on lisätty +15 %.

TV ohjelmaostaminen
Ohjelmaostamisessa valitaan ohjelma, jonka yhteydessä mainos esitetään eli ohjelmayhteys on kiinteä. Ohjelmakohtainen hinta perustuu 10+ katsojaennusteeseen sekä ohjelmaympäristön ja ohjelman haluttavuuteen. Mikäli kampanjassa on käytetty ainoastaan ohjelmaostamista, myönnetään takuu kohderyhmässä 10+. Kokonaan ohjelmaostamisella ostettuun kampanjaan saa 6 %:n lisämaksulla takuun kohderyhmäkaupalla myynnissä olevassa kohderyhmässä.

Kohderyhmäkaupan hinnat, 30" brutto

CPP-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–54

2 077

894,00

470,00

768,00

384,00

858,00

512,00

534,00

765,00

383,00

640,00

320,00

25–64

2 794

798,00

422,00

704,00

335,00

767,00

384,00

467,00

704,00

335,00

580,00

278,00

N25-64

1 372

690,00

497,00

750,00

525,00

500,00

360,00

480,00

650,00

468,00

800,00

576,00

M25-64

1 422

750,00

540,00

550,00

396,00

 

 

470,00

485,00

349,00

490,00

353,00

45-64

1 376

554,00

437,00

543,00

427,00

548,00

431,00

464,00

546,00

422,00

465,00

381,00

Pop<60

1 778

887,00

482,00

812,00

407,00

758,00

379,00

581,00

738,00

370,00

678,00

355,00

10+

4 984

750,00

563,00

700,00

525,00

730,00

548,00

550,00

700,00

525,00

700,00

525,00

 

CPT-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–54

2 077

43,04

22,63

36,98

18,49

41,31

24,65

25,71

36,83

18,44

30,81

15,41

25–64

2 794

28,56

15,10

25,20

11,99

27,45

13,74

16,71

25,20

11,99

20,76

9,95

N25-64

1 372

50,29

36,22

54,66

38,27

36,44

26,24

34,99

47,38

34,11

58,31

41,98

M25-64

1 422

52,74

37,97

38,68

27,85

 

 

33,05

34,11

24,54

34,46

24,82

45-64

1 376

40,26

31,76

39,46

31,03

39,83

31,32

33,72

39,68

30,67

33,79

27,69

Pop<60

1 778

49,89

27,11

45,67

22,89

42,63

21,32

32,68

41,51

20,81

38,13

19,97

10+

4 984

15,05

11,30

14,04

10,53

14,65

11,00

11,04

14,04

10,53

14,04

10,53

 

Ostotavassa on valittavissa haluttu tv-kanava ja primen timen osuus.
Hinnat indeksikausi 100.

TV muut tuotteet hinnat, 30" brutto

Kohderyhmä

Koko       (000)

Sanoma TV

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

CPP-

hinta

CPT-

hinta

CPP-

hinta

CPT-

hinta

CPP-hinta

CPT-

hinta

CPP-hinta

CPT-

hinta

CPP-

hinta

CPT-

hinta

CPP-hinta

CPT-

hinta

CPP-hinta

CPT-hinta

10+ klo 21 jälkeen

4 984

610,00

12,24

731,00

14,67

683,00

13,70

712,00

14,29

600,00

12,04

683,00

13,70

683,00

13,70

10+ klo 22 jälkeen (alkoholi)

4 984

594,00

11,92

713,00

14,31

665,00

13,34

694,00

13,92

600,00

12,04

665,00

13,34

***

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-9 v (vkot 1-43)

344

 

 

149,00

43,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-9 v (vkot 44-52)

344

 

 

171,00

49,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostotavassa on valittavissa halutut kanavat tai Sanoman TV paketti.
Alkoholituotteiden mainostaminen ei ole mahdollista NatGeo kanavalla (***)
Hinnat indeksikausi 100

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Kampanjamääritys


TV-kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan ja vahvistetaan kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Saman mainostajan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanja-kokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän (7) päivää tai sen alle ja joissa on käytetty samaa mainosta tai mainoksia ja/tai ostokohderyhmää. 

TV-kampanja voi koostua kelluvan kohderyhmäkaupan, kiinteän kohderyhmäkaupan ja ohjelmaostamisen yhdistelmistä. Nelosen valtakunnalliseen kampanjaan voi yhdistää alueellista mainontaa silloin, kun molemmissa on ostokohderyhmä +10 -vuotiaat.

Prime time ja off prime time


Prime timen ohjeellinen aikaväli on 18.00–23.59 ja
off prime timen 24.00–17.59. Päivänosa määräytyy ohjelman alkamisajan mukaan.

Mainosajan ostaminen esitysaikarajoitteisissa kampanjoissa


K-16-esitysaikarajoitteisille kampanjoille on mahdollista ostaa klo 21.00 jälkeen ohjelmaostamista ja kohderyhmäkauppaa kohderyhmässä +10 -vuotiaat.

K-18-esitysaikarajoitteisille kampanjoille on mahdollista ostaa klo 23.00 jälkeen vain ohjelmaostamisella.

Alkoholimainoskampanjoille on mahdollista ostaa
klo 22.00 jälkeen ohjelmaostamista ja kohderyhmäkauppaa kohderyhmässä +10 -vuotiaat.

Kontaktitakuu

Kampanjoissa on vain yksi kontaktitakuu, joka myönnetään kampanjan ostokohderyhmässä koko aikajaksolle. 
TV Total -kampanjoissa on kokonaiskontaktitakuu, ei kanavakohtaista takuuta. Kanavaostamisella kontaktitakuu on kanavakohtianen.

Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä kampanjoihin seuraavien minimiostomäärien mukaan:

Kanava TRP
Nelonen 30
Jim 15
Liv 15
Hero 10
Fox 15
National Geographic 15

 

Pakettiostamisessa (Total TV, TV) takuun minimiostomäärä on 100 TRP:tä. Total TV joustavassa takuun myöntäminen määräytyy em. kanavakohtaisten rajojen mukaan.

Seitsemän (7) päivää kestäville tai sitä lyhyemmille kampanjoille ei myönnetä takuuta kampanjan aikana, vaan mahdolliset alle jääneet kontaktit korvataan seuraavassa kampanjassa tai asiakkaan suostumuksella kampanjaa jatkamalla. Kampanjan jäädessä alle 0,5 TRP:tä, ei alituksia korvata. Kontaktitakuun alituksia ei hyvitetä rahassa.

Kontaktitakuu todennetaan Finnpanel Oy:n toimittamista TV-mittaritutkimuksen lopullisista katsojaluvuista.

Katkoyhteys


Samaan katkoon voi ostaa enintään kolme esitystä. Katkoyhteyttä on mahdollista hyödyntää valtakunnallisissa ja alueellisissa kampanjoissa sekä niiden yhdistelmissä. Mainosten keskinäinen järjestys katkossa on vapaasti päätettävissä. Kontaktiennuste annetaan kaikille esityksille erikseen.

Määräkatkot ja määräpaikat


Valtakunnallisissa ohjelmaostamisen ja kiinteän kohderyhmäkaupan esityksissä voi määritellä halutun mainoskatkon neljän (4) prosentin lisämaksulla. Halutun katkon ensimmäisen, toisen, toiseksi viimeisen tai viimeisen paikan voi varmistaa kahdeksan (8) prosentin lisämaksulla per esityskerta.

Viikkoindeksit

Viikko

Indeksi

Päivät

1-4

75

2.1.-29.1.2023

5-8

100

30.1.-26.2.2023

9-16

105

27.2.-23.4.2023

17-25

120

24.4.-25.6.2023

26-31

85

26.6.-6.8.2023

32-44

117

7.8.-5.11.2023

45-51

105

6.11.-24.12.2023

52

80

25.12.-31.12.2023

 

Kausien avausaikataulu

Avattava kausi

Päivät

Viikot

Avataan myyntiin

Avaus viikko

Tammi–helmikuu

1.1.–26.2. 

01–08

28.11.2022

vk 48

Maalis–huhtikuu

27.2.–30.4

09–17

23.1.2023

vk 4

Touko–kesäkuu

1.5.–2.7.

18–26

27.3.2023

vk 13

Heinä–elokuu

3.7.–27.8.

27–34

29.5.2023

vk 22

Syys–lokakuu

28.8.–29.10.

35–43

24.7.2023

vk 30

Marras–joulukuu

30.10.–31.12.

44–52

25.9.2023

vk 39

Pituuskertoimet


Kaikki ilmoitetut hinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertomalla 30 sekunnin hinnan oheisilla pituuskertoimilla.

Sek

Kerroin

Sek

Kerroin

5

0,3

76–80

2,7

6–10

0,5

81–85

2,8

11–15

0,7

86–90

3,0

16–20

0,8

91–95

3,2

21–25

0,9

96–100

3,3

26–30

1,0

101–105

3,5

31–35

1,2

106–110

3,7

36–40

1,3

111–115

3,8

41–45

1,5

116–120

4,0

46–50

1,7

121–130

4,3

51–55

1,8

131–140

4,6

56–60

2,0

141–150

5,0

61–65

2,2

151–160

5,3

66–70

2,3

161–170

5,6

71–75

2,5

171–180

6,0

Kelluva ohjelmayhteistyö

Kelluva ohjelmayhteistyö

Kelluvassa ohjelmayhteistyössä mainostajan tunnisteet näkyvät eri kanavien ohjelmien yhteydessä valitun kohderyhmän mukaan. Tunnisteet ovat ohjelmien alussa, lopussa, sekä yhden mainoskatkon alussa ja lopussa. Ohjelmayhteistyötunniste lasketaan ohjelma-ajaksi, joten siinä noudatetaan sponsorointiin liittyvää viestintäviraston ohjeistusta.

Samalla aikajaksolla olevat kanavat bookataan samaan kampanjaan ja niille myönnetään yhteinen kontaktitakuu. Takuun myöntämisen ehtona on vähintään kahden (2) viikon kampanja-aika.

Käytettävissä olevat tunnistepituudet ovat 5+5 ja 10+5 sekuntia.

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Viikkoindeksit

Tunnisteiden hintaindeksi määräytyy ohjelman esityspäivän mukaan.

Viikko

Indeksi

Päivät

1-4

75

2.1.-29.1.2023

5-8

100

30.1.-26.2.2023

9-16

105

27.2.-23.4.2023

17-25

120

24.4.-25.6.2023

26-31

85

26.6.-6.8.2023

32-44

117

7.8.-5.11.2023

45-51

105

6.11.-24.12.2023

52

80

25.12.-31.12.2023

Prime time ja off prime time
Prime timen ohjeellinen aikaväli on 18.00–23.59 ja
off prime timen 24.00–17.59. Päivänosa määräytyy ohjelman alkamisajan mukaan.

Mainosajan ostaminen esitysaikarajoitteisissa kampanjoissa
K-16-esitysaikarajoitteisille kampanjoille on mahdollista ostaa klo 21.00 jälkeen kelluvaa ohjelmayhtistyötä kohderyhmässä +10 -vuotiaat.

Alkoholimainoskampanjoille on mahdollista ostaa
klo 22.00 jälkeen kelluvaa ohjelmayhtistyötä  kohderyhmässä +10 -vuotiaat. Alkoholimainonta ei ole sallittua National Geografic kanavalla.

 

Kelluva ohjelmayhteistyö, hinnat 30" brutto

CPP-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–64

2 794

798,00

422,00

704,00

335,00

767,00

384,00

467,00

704,00

335,00

580,00

278,00

N25-64

1 372

690,00

497,00

750,00

525,00

500,00

360,00

480,00

650,00

468,00

800,00

576,00

M25-64

1 422

750,00

540,00

550,00

396,00

 

 

470,00

485,00

349,00

490,00

353,00

10+ klo 21 jälkeen

4 984

731,00

 

683,00

 

712,00

 

600,00

683,00

 

683,00

 

10+ klo 22 jälkeen (alkoholi)

4 984

713,00

 

665,00

 

694,00

 

600,00

665,00

 

***

 

 

CPT-hinta/

Koko       (000)

Nelonen

Jim

Liv

Hero

Star Channel

NatGeo

Kohderyhmä

prime

off prime

prime

off prime

prime

off prime

24 h

prime

off prime

prime

off prime

25–64

2 794

28,56

15,10

25,20

11,99

27,45

13,74

16,71

25,20

11,99

20,76

9,95

N25-64

1 372

50,29

36,22

54,66

38,27

36,44

26,24

34,99

47,38

34,11

58,31

41,98

M25-64

1 422

52,74

37,97

38,68

27,85

 

 

33,05

34,11

24,54

34,46

24,82

10+ klo 21 jälkeen

4 984

14,67

 

13,70

 

14,29

 

12,04

13,70

 

13,70

 

10+ klo 22 jälkeen (alkoholi)

4 984

14,31

 

13,34

 

13,92

 

12,04

13,34

 

***

 

 

Kelluvassa ohjelmayhteistyössä on valittavissa 1-6 kpl tv-kanavaa.
Kanavapainotukset ja prime timen osuus (max 60%) ovat räätälöitävissä.
Alkoholituotteiden mainostaminen ei ole mahdollista NatGeo kanavalla (***)
Hinnat indeksikausi 100.

 

Tulosta hinnastot