Valtakunnallinen TV mainonta

Sanoma Media Finland myy valtakunnallista tv-mainontaa Neloselle, Liville, Jimille ja Herolle sekä Nelonen Ruutu+ Urheilu -maksukanaville.

Neloselta, Liviltä, Jimiltä ja Herolta voi ostaa tv-mainontaa paketti- tai kanavaostamisena:

Pakettiostaminen
TV Total Staattinen TV Total Dynaaminen TV Total Kanavaostaminen

Kohderyhmät:
15-34
25-44
N25-44
M25-44
POP<50
Kiinnostuksen kohderyhmät

3-4 kanavaa

Valmiit kanavapainotukset

Kelluvaa mainosaikaa

Kampanjoiden muokkausmahdollisuus, esim. ohjelmien kiinnittäminen kiinteällä kohderyhmäkaupalla tai ohjelmaostamisella

Kohderyhmät:
15-34
25-44
N25-44
M25-44
POP<50
Kiinnostuksen kohderyhmät

2-4 kanavaa

Muokattavat kanavapainotukset

Kelluvaa mainosaikaa

Kampanjoiden muokkausmahdollisuus, esim. ohjelmien kiinnittäminen kiinteällä kohderyhmäkaupalla tai ohjelmaostamisella

Kohderyhmät:
4-9
15-34
25-44
N25-44
M25-44
POP<50
Kiinnostuksen kohderyhmät

1 kanava

Kanavaostaminen

Kelluvaa mainosaikaa

Kampanjoiden muokkausmahdollisuus, esim. ohjelmien kiinnittäminen kiinteällä kohderyhmäkaupalla tai ohjelmaostamisella

 

Kanavaostaminen

Kohderyhmät:
4-9
15-34
25-44
N25-44
M25-44
POP<50

1 kanava

Valtakunnalliset ostotavat:

  • Kelluva kohderyhmäkauppa
  • Kiinteä kohderyhmäkauppa
  • Kiinteä ohjelmaostaminen

Alueelliset ostotavat:

  • kelluva kohderyhmäkauppa
  • Kiinteä ohjelmaostam

 

Kausien avausaikataulu

Kausien avausaikataulu

Avattava kausi Avataan myyntiin
Tammi–helmikuu 1.1.–4.3.  22.11.2017
Maalis–huhtikuu 5.3.–29.4. 15.1.2018
Touko–kesäkuu 30.4.–1.7. 12.3.2018
Heinä–elokuu 2.7.–26.8. 7.5.2018
Syys–lokakuu 27.8.–28.10. 11.6.2018
Marras–joulukuu 29.10.–30.12. 10.9.2018

Pakettiostaminen TV 

Pakettiostaminen TV 

Total TV

Total -paketeissa ostetaan kontakteja tietyssä kohderyhmässä. Mainosaika on täysin kelluvaa. Paketteihin voi tehdä erilaisia painotuksia prime-off prime timen, viikkojen ja spottipituuksien mukaan. Lisäksi kiinteällä kohderyhmäkaupalla tai ohjelmaostamisella voi ostaa haluttuja ohjelmayhteyksiä tai painottaa tiettyjä viikonpäiviä.

TV Total Staattisessa on etukäteen määritellyt, luonnollisen katselun mukaiset kanavapainotukset. Kampanjassa tulee olla keskimäärin vähintään 3 TRP:tä per päivä, kun kampanjan kesto on neljä päivää tai enemmän. Lyhyemmissä, 1–3 päivän kampanjoissa tulee olla vähintään 10 TRP:tä.

TV Total Dynaamisessa on valittavissa 2–4 kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. TV Total Dynaamisen vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat: Nelonen 1,5 TRP, Jim 1,0 TRP, Liv 1,0 TRP ja Hero 0,5 TRP.

TV Total Kanavaostamisessa valitaan haluttu kanava. Tällä ostotavalla voi ostaa myös kohderyhmää 4–9- vuotiaat, jolloin näkyvyys on lastenohjelmissa. Vähimmäisostomäärä on 10 TRP:tä.
 

TV Total Staattisen 30” bruttohinnat:

Kohderyhmä Koko       (000) CPT-hinta  CPP-hinta 
    prime off prime prime off prime
15–34 1 332 60,93 33,87 811,59 451,15
25–44 1 369 49,99 26,49 684,36 362,65
N25–44 665 94,80 54,84 630,42 364,69
M25–44 704 95,64 49,92 673,31 351,44
POP<50 1 261 53,87 29,28 679,30 369,22
25–44 klo 21 jälkeen 1 369 51,89   710,37  
25–44 klo 22 jälkeen (alkoholi) 1 369 51,45   704,35  

 

TV Total Dynaamisen 30” bruttohinnat:

CPT-hinta/   Nelonen Jim Liv Hero
Kohderyhmä Kr-koko (000) prime off prime prime off prime prime off prime 24 h
15–34 1 332 70,32 39,77 56,15 28,06 58,16 29,09 37,36
25–44 1 369 56,77 29,67 41,99 20,99 54,53 27,27 33,23
N25–44 665 105,15 60,93 95,18 56,32 92,06 46,05 74,83
M25–44 704 106,64 54,06 93,74 46,87     70,70
POP<50 1 261 60,28 32,71 53,14 26,57 51,94 25,97 39,47
25–44 klo 21 jälkeen 1 369 62,99   44,79   50,46   37,04
25–44 klo 22 jälkeen (alkoholi) 1 369 56,77   46,84   54,53   39,16

 

CPP-hinta/ Koko       (000) Nelonen Jim Liv Hero
Kohderyhmä   prime off prime prime off prime prime off prime 24 h
15–34 1 332 936,66 529,74 747,92 373,76 774,69 387,48 497,64
25–44 1 369 777,18 406,18 574,84 287,35 746,52 373,33 454,92
N25–44 665 699,25 405,18 632,95 374,53 612,20 306,23 497,62
M25–44 704 750,75 380,58 659,93 329,96     497,73
POP<50 1 261 760,13 412,47 670,10 335,05 654,96 327,48 497,72
25–44 klo 21 jälkeen 1 369 862,33   613,18   690,80   507,08
25–44 klo 22 jälkeen (alkoholi) 1 369 777,18   641,24   746,52   536,10


TV Total Kanavaostamisen CPT- ja CPP-hinnat ovat samat kuin kanavaostamisen kelluvan kohderyhmäkaupan hinnat.

Kanavaostaminen

Kanavaostaminen

Kelluva kohderyhmäkauppa

Kohderyhmäkaupassa ostetaan haluttu määrä kontakteja kohderyhmässä koko kampanjan aikajaksolle. Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä. Mainokset ovat kelluvia koko kampanja-aikana. Kanava vastaa niiden lopullisesta sijoittelusta ohjelmayhteyksiin. Kohderyhmäkauppaa ei voi hyödyntää kampanjoissa, joissa on tauko tai rajoituksia esitysaikojen suhteen (esim. kellonajat, päivät, ohjelmat). Kohderyhmäkaupassa on määritelty erikseen kohderyhmäkohtaiset CPT- ja CPP-hinnat prime timelle ja off prime timelle.


Kohderyhmäkaupan 30” bruttohinnat:

CPT-hinta/    Nelonen Jim Liv Hero
Kohderyhmä Koko       (000) prime off prime prime off prime prime off prime 24 h
15–34 1 332 71,66 40,53 57,22 28,59 59,27 29,64 38,07
25–44 1 369 57,85 30,23 47,76 23,88 55,57 27,79 33,86
N25–44 665 107,15 62,09 96,99 57,39 93,81 46,92 76,25
M25–44 704 108,67 55,09 95,52 47,76     72,04
POP<50 1 261 61,43 33,33 54,15 27,07 52,93 26,46 40,22
25–44 klo 21 jälkeen 1 369 64,19   45,64   51,42   37,74
25–44 klo 22 jälkeen (alkoholi) 1 369 57,85   47,73   55,57   39,90
4–9 (vkot 1–43) 368   37,82          
4–9 (vkot 44–52) 368   42,02          

 

CPP-hinta/   Nelonen Jim Liv Hero
Kohderyhmä Koko       (000) prime off prime prime off prime prime off prime 24 h
15–34 1 332 954,51 539,86 762,17 380,82 789,48 394,80 507,09
25–44 1 369 791,97 413,85 653,83 326,92 760,75 380,45 463,54
N25–44 665 712,55 412,90 644,98 381,64 623,84 312,02 507,06
M25–44 704 765,04 387,83 672,46 336,23     507,16
POP<50 1 261 774,63 420,29 682,83 341,35 667,45 333,66 507,17
25–44 klo 21 jälkeen 1 369 878,76   624,81   703,94   516,66
25–44 klo 22 jälkeen (alkoholi) 1 369 791,97   653,42   760,75   546,23
4–9 (vkot 1–43) 368   139,18          
4–9 (vkot 44–52) 368   154,63          

 

Kiinteä kohderyhmäkauppa

Kiinteässä kohderyhmäkaupassa valitaan ohjelma, jonka yhteydessä mainos esitetään eli ohjelmayhteys on kiinteä. Valitun ohjelman hinta perustuu kampanjaan määritellyn kohderyhmän katsojaennusteeseen ja ohjelman esitysaikaan (prime time tai off prime time). Kiinteän kohderyhmäkaupan hinta pohjautuu kohderyhmäkaupan CPT-hintoihin, joihin on lisätty +15 %.

Ohjelmaostaminen

Ohjelmaostamisessa valitaan ohjelma, jonka yhteydessä mainos esitetään eli ohjelmayhteys on kiinteä. Ohjelmakohtainen hinta perustuu 10+ katsojaennusteeseen sekä ohjelmaympäristön ja ohjelman haluttavuuteen. Mikäli kampanjassa on käytetty ainoastaan ohjelmaostamista, myönnetään takuu kohderyhmässä 10+. Kokonaan ohjelmaostamisella ostettuun kampanjaan saa 6 %:n lisämaksulla takuun yhdessä kohderyhmäkaupalla myynnissä olevassa kohderyhmässä.

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen

Kampanjamääritys

Tv-kampanjalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka varataan ja vahvistetaan kerralla ja jossa mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Saman mainostajan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän päivää tai sen alle ja joissa on käytetty samaa mainosta tai mainoksia sekä ostokohderyhmää. Kampanjoilla on tällöin yhteinen kontaktitakuu.

Tv-kampanja voi koostua kelluvan kohderyhmäkaupan, kiinteän kohderyhmäkaupan ja ohjelmaostamisen yhdistelmistä. Nelosen valtakunnalliseen kampanjaan voi yhdistää alueellista mainontaa silloin, kun molemmissa on ostokohderyhmänä joko 25–44-vuotiaat tai 10+.


Prime time ja off prime time

Prime timen ohjeellinen aikaväli on 18.00–23.59 ja off prime timen 24.00–17.59. Päivänosa määräytyy ohjelman alkamisajan mukaan.


Mainosajan ostaminen esitysaikarajoitteisissa kampanjoissa

K-16-esitysaikarajoitteisille kampanjoille on mahdollista ostaa klo 21.00 jälkeen ohjelmaostamista ja kohderyhmäkauppaa kohderyhmässä 25–44-vuotiaat.

K-18-esitysaikarajoitteisille kampanjoille on mahdollista ostaa klo 23.00 jälkeen vain ohjelmaostamista.

Alkoholimainoskampanjoille on mahdollista ostaa klo 22.00 jälkeen ohjelmaostamista ja kohderyhmäkauppaa kohderyhmässä 25–44-vuotiaat.

 

Kontaktitakuu

Kampanjoissa on vain yksi kontaktitakuu, joka myönnetään kampanjan ostokohderyhmässä koko aikajaksolle. TV Total -kampanjoilla on kokonaiskontaktitakuu, ei kanavakohtaista takuuta. Kanavaostamisella kontaktitakuu on kanavakohtainen.

Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä niihin kampanjoihin, joissa on Nelosella vähintään 35 GRP:tä/TRP:tä, Jimillä ja Livillä vähintään 20 TRP:tä sekä Herolla vähintään 10 TRP:tä. TV Total Staattisessa, jossa on valmiiksi määritellyt kanavaosuudet, minimiostomäärä takuulle on yhteensä 85 TRP:tä. TV Total Dynaamisessa takuun myöntäminen määräytyy em. kanavakohtaisten rajojen mukaan.

Mikäli vaikuttaa siltä, ettei ennustettua kontaktimäärää saavuteta, saa mainostaja kanavalta maksuttomia kontakteja. Seitsemän päivää kestäville tai sitä lyhyemmille kampanjoille ei myönnetä takuuta kampanjan aikana, vaan mahdolliset alle jääneet kontaktit korvataan seuraavassa kampanjassa tai asiakkaan suostumuksella kampanjaa jatkamalla. Kampanjan jäädessä alle 0,5 GRP:tä/TRP:tä, ei alituksia korvata. Kontaktitakuun alituksia ei hyvitetä rahassa.

 

Katkoyhteys

Samaan katkoon voi ostaa enintään kolme esitystä. Katkoyhteyttä on mahdollista hyödyntää valtakunnallisissa ja alueellisissa kampanjoissa sekä niiden yhdistelmissä. Mainosten keskinäinen järjestys katkossa on vapaasti päätettävissä. Kontaktiennuste annetaan kaikille esityksille erikseen.

 

Määräkatkot ja määräpaikat

Valtakunnallisissa ohjelmaostamisen ja kiinteän kohderyhmäkaupan esityksissä voi määritellä halutun mainoskatkon 4 %:n lisämaksulla. Halutun katkon ensimmäisen, toisen, toiseksi viimeisen tai viimeisen paikan voi varmistaa 8 %:n lisämaksulla per esityskerta.

 

Pituuskertoimet

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertomalla 30 sekunnin hinnan oheisilla pituuskertoimilla.

Sek Kerroin Sek Kerroin
5 0,3 61–70 2,3
6–10 0,5 71–80 2,6
11–15 0,7 81–90 3,0
16–20 0,8 91–100 3,3
21–25 0,9 101–110 3,6
26–30 1,0 111–120 4,0
31–35 1,2 121–130 4,3
36–40 1,3 131–140 4,6
41–45 1,4 141–150 5,0
46–50 1,6 151–160 5,3
51–55 1,8 161–170 5,6
56–60 2,0 171–180 6,0

 

Viikkoindeksit

Viikko Indeksi
1–4 80
5–16 100
17–25 110
26–31 80
32–35 107
36–44 110
45–51 100
52 80

 

Hinnat 2018 (pdf) >