Sanoma_unicorn_hero_banner_3840x1280.jpg

Datavoimalla lumoa bränditarinoihin

Tehokas markkinointi koostuu brändi- ja performance-markkinoinnista oikeassa suhteessa. Digitaalisissa kanavissa on viime vuosina keskitytty yhä enemmän taktiseen tai performance-markkinointiin. Ostosuppilon loppupäästä yritetään saada kaikki irti mittaamalla ja optimoimalla.

Yleisesti ottaen markkinoijat rakastavat brändityötä ja tarinankerrontaa. Numeeristen mittareiden helppouden vuoksi brändimarkkinoinnin merkitys saattaa digiaikakautena jäädä kuitenkin liian vähälle huomiolle – näin erityisesti digitaalisten kanavien ratkaisuissa.  Les Binet'n ja Peter Fieldin tutkimusten mukaan  brändimainonnan painoarvon tulisi olla vähintään 60 % markkinointipanostuksista, monilla toimialoilla jopa huomattavasti enemmän.

Brändikampanja nostaa ostoaietta taktista enemmän

Brändikampanja nostaa ostoaietta taktista enemmän

Brandikampanja nostaa ostoaietta taktista enemman.png


Sanoman teettämän kattavan digimainonnan tutkimuksen mukaan brändimainonta vaikuttaa digitaalisissa kanavissa tehokkaasti myös ostoaikeeseen.

Brändimainonnalla ei siis ole vain pitkän aikavälin vaikutuksia, vaan se voi nostaa ostoaietta jopa enemmän kuin taktinen kampanja.

Dataan perustuva  tarinankerronta

Dataan perustuva  tarinankerronta

Miksi dataan perustuvaa tarinankerrontaa tulisi hyödyntää enemmän? Kaiken ytimessä on parempi ymmärrys siitä, mitä kuluttajat oikeasti haluavat, ja tämän tiedon hyödyntäminen, kun kerromme heille tarinaa tuotteestamme tai brändistämme. Tarinan tulisi herättää tunteita, luoda sitä kautta kiinnostusta sekä tuottaa selkeää arvoa. Mitä vahvempi tunneside ihmisellä on, sitä vähemmän kriittinen hän on.

Esimerkiksi sama auto voidaan myydä eri henkilöille hyvin erilaisella tarinalla. Jotkut arvostavat turvallisuutta, toiset ekologisuutta ja kolmannet ulkonäköä. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun kuluttajaa kuljetetaan tarinankerronnan avulla ostosuppilossa eteenpäin. Digitaalisen markkinoinnin myötä nopea reagointi on tarvittaessa mahdollista suppilon eri vaiheissa.

Alla on kolme esimerkkiä siitä, miten me Sanomalla olemme lähestyneet dataan perustuvaa tarinankerrontaa.

1. Älyartikkelin avulla asiakkaalle räätälöityä sisältöä

Valio on viestinyt tänä syksynä näkyvästi maidontuotannon vastuullisuudesta. Maidontuotannon hiilijalanjälki on aiheena monimutkainen, eikä sitä ole välttämättä helppo kommunikoida kuluttajille. Valio päätyi kokeilemaan älyartikkelia yhtenä keinona kertoa vaikeasta aiheesta kiinnostavasti. Valion toteutuksessa osallistutettiin lukijat interaktiivisten kysymysten avulla.

Tulosten valossa Valion viesti kiinnosti kuluttajia. Älyartikkelilla tavoitettiin reilusti yli 82 000 kävijää ja sivulatauksia kertyi yli 123 000. Sisällön parissa viihdyttiin keskimäärin jopa yli 6 minuuttia, joka kertoo sisällön kiinnostavuudesta.

Lue lisää

Valio_case_digi.jpg

2. Kohderyhmädatasta konseptiksi – Case Renault

Renaultin kesäkampanjassa haluttiin hyödyntää kohderyhmädataa konseptin perustana. Tavoitteena oli löytää kohderyhmää puhutteleva viesti, joka saisi kiinnostumaan Renaultista. Renaultin oman datan mukaan potentiaalisissa ostajissa korostuu kiinnostus kulttuuria kohtaan. Sanoman datasta nousi esiin  kiinnostus paikallisuuteen. Nämä kaksi teemaa yhdistämällä syntyi idea kulttuurikoeajosta. Kampanjassa tarjottiin vinkkejä koeajoreiteistä läheisiin kulttuurikohteisiin.

Kampanja toimi kokonaisuudessaan hyvin. Se kasvatti Renault Capturin tunnettuutta, harkintaa ja ostoaikomusta. Myös myynnilliset tavoitteet saavutettiin.

Lue lisää
 

Bassadone_Renault_caseosiokuva_v1.png

3. Vaikuta ostoprosessin kaikkiin vaiheisiin – saat aikaan parempia tuloksia

Me Naiset halusi kokeilla miten mainonnan viestin räätälöinti digitaalisissa kanavissa vaikuttaisi ostoaikeeseen ja lehden tilaajamääriin. Kampanjalle suunniteltiin ostoputki, jossa oli neljä vaihetta. Kullakin vaiheella oli oma tavoite, kohderyhmä ja viesti.

Kampanjan vaikuttavuustutkimuksen* mukaan keskeinen löydös oli, että viestin räätälöinti eri kohderyhmille ja ostoprosessin eri vaiheisiin toi mittareihin selkeästi parempia tuloksia kuin ilman vaiheistusta.

*Digimainonnan Brandlift-tutkimus, Brand Metrics

Ostosuppilo.png
Me naiset taulukko.png

Sanoman verkoston edut

  • Puhuttelet nopeasti suuria yleisöjä tai kohdennat tarkasti.
  • Laadukas ja luotettava ensimmäisen osapuolen data – löydämme oikeat yleisöt juuri sinun tarpeisiisi.
  • Monipuolisen ja laadukkaan sisällön ansiosta brändisi näkyy luotettavassa ja turvallisessa mediaympäristössä.
  • Tavoitat yleisösi juuri sillä tavalla kuin haluat – suorakampanjalla tai ohjelmallisesti.


Voit kertoa tarinaasi asiakkaillesi datan avulla lukuisin eri tavoin. Meiltä löytyy sekä dataa että keinoja auttaa sinua. Ideoidaan yhdessä paras tapa lähestyä kohderyhmääsi.