Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2021?

Markkinoinnin-trendit-2021-artikkelikuva

Mikä on markkinoinnin merkittävin muutos ensi vuoden aikana? Kysyimme tätä joukolta markkinoinnin ammattilaisia. Mainintoja saivat muun muassa näkemyksellisyys, tuloksellisuus, vastuullisuus, personointi ja teknologian hyödyntäminen.

 

Seppo-Niemela-600x600.png

Seppo Niemelä,
markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Verkkokauppa.com

Uskon, että vuosi 2021 tulee jatkumaan teknologisten kyvykkyyksien kehittämisen parissa. Oman datan hyödyntäminen pysyy kehittämisen keskiössä, ja personoidut sisällöt pyrkivät viemään markkinointia edelleen palvelu- ja ratkaisukeskeisempään suuntaan.

Samaan aikaan vanhat lainalaisuudet pysyvät ennallaan. Brändeistä menestyvät ne, jotka pystyvät teoillaan ja tarinoillaan pysymään ajan hermoilla. Rohkeus ja läpinäkyvyys, jotka ovat meidänkin keskeisiä arvojamme, pysyvät edelleen muodissa.

 

Rainer-Lindqvist-600x600.png

Rainer Lindqvist,
markkinointijohtaja,
Kotipizza Group
 

Markkinointiteknologia jalkautuu vuonna 2021 jokaisen markkinointia muodossa jos toisessa tekevän arkeen, ja datalla johtaminen nousee dominoivaan asemaan.

Samaan aikaan brändeiltä odotetaan tekoja ja käyttäytymistä, jotka ovat rohkeita, aitoja, vastuullisia ja rentoja. Brändien tulee siis olla hyvien puolella.

Näiden tekijöiden yhdistäminen ajaa väistämättömästi menestykseen.

 

Jari-Lahdevuori-600x600.png

Jari Lähdevuori,
Creative Director & Partner,
Kurio

 

Markkinoinnin suurin muutos vuonna 2021 on mielialojen muutos. Kuluneiden kuukausien on kuljettu turvattomuudesta pelkoon ja turhautumisesta ahdinkoon. Välillä on huojennuttu, kunnes taas huolestuttu. Tunteiden kanssa rinta rinnan ovat muuttuneet myös toimintamallit, mitä teemme, mitä emme.

Katsomme maailmaa uusin silmin – ja silmiä räpäyttämällä sen maailman säännöt ovat taas menneet uusiksi. Suositus siellä, kielto täällä. Laumasuoja. Siihen on matkaa. Jossain sen jälkeen häämöttää uusi normaali. Millainen, ken tietää. Markkinoijalle tämä tarkoittaa pulssilla pysymistä. Suunnitelmien muuttamista päivässä. Uusien testailua tunneissa. Rokotetta odotellessa reagointinopeus on paras ratkaisu.

 

Riikka-Maria-Lemminki-600x600.png

Riikka-Maria Lemminki,
toimitusjohtaja,
Marketing Finland

 

Vuosi 2020 pakotti yritykset miettimään markkinointinsa puhtaalta pöydältä. Siksi vuosi 2021 on edeltäjäänsä digitaalisempi, mutta yritykset hyödyntävät myös muita kanavia tehokkaasti viestin perille viemiseksi.

Kun myynti ei pysty kohtaamaan ihmisiä messuilla ja henkilökohtaisissa tapaamisissa, niin markkinoinnissa tavoitellaan etäkohtaamisia puhelinmarkkinoinnin ja virtuaalitapaamisten avulla. Myös viestinnän rooli ja vastuullisuus korostuvat edelleen osana brändin rakentamista.

 

Santtu-Kottila-600x600.png

Santtu Kottila,
markkinointijohtaja,
Leadoo Marketing Technologies

 

Ensi vuoden teemana on tasapaino. Korona heitti lähestulkoon kaikkien liiketoiminnan ja tekemisen tavat kertarysäyksellä lähes "digital only" -maailmaan. Monet yhden totuuden kauppiaat ovat kiireestä kantapäähän julistaneet maailmalle, miten tämä pandemia muuttaa pysyvästi kulutus- ja ostokäyttäytymistä täysin uudenlaiseksi.

En usko ääripäihin, ja siksi ensi vuosi mene tasapainon löytämiseen sen suhteen, miten digiloikan tehneet asiakkaat ja koko toimintaympäristö hakevat uusia uomia yhteiskunnan palatessa asteittain kohti "vanhaa". Markkinoijalle tasapainon hakeminen tarkoittaa kahta asiaa: kuuntele asiakasta ja ole näkemyksellinen.

 

Marko-Vuorensola-600x600.png

Marko Vuorensola,
Executive Creative Director

 

Erityisesti kestävyysajattelu ja sen vaikutus toimintamallien ja tapakulttuurin muutokseen tulee näyttelemään konkreettisempaa ja merkittävämpää roolia onnistumisen arvioimisessa ja markkinoinnin strategisessa johtamisessa.

Vuosi 2020 pakotti yksilöt ja yritykset perusteelliseen itsetutkiskeluun. Sen myötä myös rohkeus seistä omien arvojen ja näkemysten takana vahvistuu.

 

 

Reetta-Peltola-600x600.png

Reetta Peltola,
Managing Director, Media,
dentsu

 

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Eristäytymisen ajassa kaipuu kokea yhteyttä on kasvanut. Vuonna 2021 markkinoinnilla tullaan vahvistamaan brändien aitoa yhteyttä asiakkaisiinsa. Jotta tämä on mahdollista, on kriittistä ymmärtää kohderyhmää ihmisinä ja sitä, mikä heille on merkityksellistä. Tästä syystä uskon vastuullisuuden merkityksen vahvistuvan entisestään.

 

Riikka-Jarvinen-600x600.png

Riikka Järvinen,
Chief Marketing Strategist,
Nordea Group Marketing

 

Uskon, että vuonna 2021 pinnalla ovat empatia ja arvot. Menestyvien brändien arvot tulevat entistä vahvemmin ohjaamaan markkinoinnin valintoja. Myös kohderyhmän arvojen ymmärtäminen auttaa puhuttelemaan paremmin ja luo voimakkaamman siteen. Markkinoijan tulee kuunnella herkin korvin ja viestiä ratkaisuista, jotka täyttävät tarpeet muullakin kuin funktionaalisella tasolla.

 

Sanna-Laakkio-600x600.png


Sanna Laakkio,
toiminnanjohtaja,
MARK Suomen Markkinointiliitto ry

 

Markkinointi solahtaa mukaan kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Oivalletaan, että markkinointi on mindset eikä toimenpide. Asiakas on entistä vahvemmin keskiössä ja tehdään toimenpiteitä, joilla on aidosti merkitystä.

Teknologioita hyödynnetään tarvelähtöisesti ja tehokkaasti, eikä vain teknologiaa teknologian vuoksi. Sisältöjen ja omien medioiden merkitys kasvaa entisestään. Nähdään osaajien liikehdintää aivan uudenlaisiin rooleihin, ja yrittäjyys korostuu. Luovuus, liiketoiminnan laajempi ymmärrys sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelu ovat osaajien kilpailuvaltteja.

 

Anna-Salo-600x600.png

Anna Salo,
Head of Operations,
Avidly Helsinki

 

Markkinoinnin merkittävin muutos 2021 liittyy − koronankin kiihdyttämänä − digitaaliseen myyntiin. Myynti halutaan aidosti ja kunnolla linkittää markkinoinnin teknologioihin, markkinointiin ja luoviin sisältöihin. Tämä edellyttää muutosta etenkin markkinoinnin ja myynnin toimintamallissa.

Uskon myös, että ensi vuonna merkitys (purpose) ja tuloksellisuus yhdistyvät vielä vahvemmin puheeksi vaikutuksesta (impact): mikä on yrityksen vaikuttavuus laajemmin kuin liiketoiminnan lukujen kautta tarkasteltuna.

 

Tommy-Makinen-600x600.png

Tommy Mäkinen,
luova johtaja,
Folk Finland

 

Kuulun siihen koulukuntaan, joka vierastaa ilmaisua ”markkinoinnin trendit”. Trendit kun palvelevat lähinnä niitä, jotka haluavat seurata muita. Eivät niitä, jotka haluavat olla edelläkävijöitä ja luoda omat polkunsa. Uskon, että vuonna 2021 yhä useammat brändit uskaltavat keskittyä omiin vahvuuksiinsa, kuunnellen entistä tarkemmalla korvalla myös omia asiakkaitaan.

Automaatio on hyvä apuväline, mutta markkinointi on jatkossakin räätälöintiä, jossa ihmiset täytyy osata hurmata aina uudelleen. Kerro tarinoita. Kerro jatkotarinoita. Kerro niitä leirinuotioilla, kerro niitä mobiilisovelluksissa. Hyvät tarinat kun eivät lajina vanhene koskaan.

 

Riikka-Nikula-600x600.png

Riikka Nikula,
varatoimitusjohtaja,
ToinenPHD

 

Yksi iso muutos markkinoijilla on ensi vuonna luonnollisesti oman (1st party) datan kerääminen, hyödyntäminen ja asiakkaiden kannustaminen datan vaihtoon arvon tuottamisen kautta, kun valmistaudutaan kolmansien osapuolien evästeiden poistumiseen.

Sanoisin kuitenkin, että merkittävin markkinoinnin muutos yhteiskunnallisesti tulee olemaan vahvempi ja näkyvämpi brändiaktivismi, joka lähtee luonnollisesti brändin arvoista. Tämä ei ole sinällään mitenkään uutta, mutta sen merkitys kasvaa, koska kuluttajat odottavat brändien ottavan vahvemmin kantaa ympärillämme tapahtuviin asioihin ja jakavan omia arvojaan läpinäkyvästi.

Tänä vuonna yksi hyvä esimerkki tästä oli mm. isojen brändien, kuten Ben & Jerry’sin, Reebokin ja Netflixin tapa ottaa kantaa Black Lives Matter -liikkeeseen. Brändeillä on siis valtava mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa arvojensa kautta. Lisäksi uskon, että brändin ja sen arvojen merkitys kasvaa myös suomalaisten johtoryhmien agendalla, kun pystytään todentamaan brändin vaikutus myös liiketoiminnan mittareihin.

 

Mikael-Nemesachnsky-600x600.png

Mikael Nemesachnsky,
luova johtaja,
Hasan & Partners

 

Markkinoinnista on tullut tylsää irtopisteiden metsästystä. Brändit esiintyvät kilpaa maailmanpelastajina milloin minkäkin asian puolesta. Harva brändi enää erottuu omilla vahvuuksillaan, ja kaikesta on tullut harmaata aktivismin täytteistä massaa.

Toivon sydämeni pohjasta, että markkinointi muuttuu jälleen kerran omaperäiseksi ja riemastuttavaksi. Toivon, että me kaikki löydämme rohkeutta tehdä asioita, jotka erottuvat, koska siitähän tässä on alun perinkin ollut kysymys.

 

Heini_hayrinen-600x600.png

Heini Häyrinen,
markkinointijohtaja,
Nelonen Media

 

Kulunut vuosi pakotti monet meistä leikkaamaan markkinointipanostuksia. Vaikka se oli varmasti välttämätöntä, oli myös helppo huomata tulosten notkahdus ilman markkinoinnin tuomaa tukea. Ihmisten kulutuskäyttäytyminen ei kuitenkaan muuttunut niin dramaattisesti kuin alkuvuodesta pelättiin. Siksi rohkeimmat, markkinointiaan entiseen tapaan jatkaneet tai jopa kasvattaneet yritykset, saivatkin napattua itselleen sekä markkinaosuutta että asiakkaiden preferenssiä.

Kuuluipa sitten kumpaan ryhmään tahansa, uskon, että vuoteen 2021 on valmistauduttu entistä fiksummilla markkinointisuunnitelmilla: jokainen euro on varmasti analysoitu investointina, ja tuloksia odotetaan tietysti välittömänä myyntinä mutta myös pidemmän tähtäimen brändiarvon kasvuna.

Tämän vuoden hiljaiselo ja kotoilu näkyvät myös erilaisten kohtaamisten ja elämysten kaipuuna, ja heti kun se vain suinkin on sallittua ja turvallista, ihmiset ryntäävät aivan villisti erilaisiin tapahtumiin: ravintoloihin, teattereihin, keikoille ja festareille – mainostajille nämä tuovat hienoja mahdollisuuksia olla mukana siellä, missä ihmiset ovat hyvissä fiiliksissä ja riemukkaasti avoimia kaikelle uudelle!
 

Liittyvät artikkelit
Antti Isokangas artikkelikuva

Kolme vinkkiä markkinoijalle: näin vältät viherpesun

Antti Isokankaan mukaan yrityksen tulee viestiä vastuullisuustoimistaan käytännönläheisesti, vähän yksinkertaisesti ja brutaalin rehellisesti.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Vieraskynä
Kolme vinkkiä markkinoijalle: näin vältät viherpesun
Ukko.fi Kuukauden kamppis artikkelikuva

Toukokuun Kuukauden kamppis on Ukko.fi:n kekseliäs rekrytointikampanja

Ukko.fi haki markkinointijohtajaa Hesarin etusivun ilmoituksella. Ilmoitus on mainio esimerkki siitä, miten rekrymainontaa voi tehdä hauskasti, huomioita herättävästi ja isosti.
Kuukauden kamppis
Näkemyksiä markkinoinnista
Uutismedia
Toukokuun Kuukauden kamppis on Ukko.fi:n kekseliäs rekrytointikampanja