Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2023?

markkinoinnin trendit 2023.jpg

22.12.2022

Kysyimme kymmeneltä markkinoinnin ammattilaiselta, mitkä trendit korostuvat markkinoinnissa vuoden 2023 aikana. Mainintoja saivat muun muassa strateginen luovuus, viihdyttävyys, tekoäly, tehokkuus, työnantajamielikuva, reagointikyky ja aitous.

Eka Ruola 800x800.png

Eka Ruola
Chief Creative Officer
Nitro Group Oy

Strateginen luovuus nostaa päätään

"Olemme siirtyneet ensimmäiselle vastuullisen ostamisen vuosikymmenelle. Kriisit ovat osaltaan vain kiihdyttäneet tätä kehitystä. Ihminen vaatii enemmän – myös itseltään. Aidon ja relevantin vastuullisuustyön luonteva integroituminen luovaan tarinankerrontaan ja osaksi asiakaskokemusta on yhä keskeisempää. Tulevana vuonna tulemme näkemään tästä huikeita esimerkkejä maailman parhailta brändeiltä.

Toinen merkittävä trendi on luovuuden uusi nousu. Monet brändit ovat ymmärtäneet sisällön merkityksen fragmentoituneessa kanavatulvassa. Ja kyse on luovuudesta laajemmin, ei vain tarinankerronnan luovuudesta. Strateginen luovuus nostaa päätään. Uudet välineet ovat merkittäväksi avuksi, mutta puhuttelevuus emotionaalisella tasolla ja poikkeukselliset näkökulmat ovat menestysreseptin keskeinen ainesosa."

Ville Ohtonen 800x800.png

Ville Ohtonen
luova johtaja
Bob the Robot

Hulvaton 20-luku palaa

"Silläkin riskillä, että manaan maailmaa vielä hullumpaan suuntaan: veikkaan viimeistään vuoden 2023 jälkipuoliskon olevan paluu kriisittömään aikaan. Tai vähintäänkin ihmiset alkavat silloin väsyä kriisitietoisuuteen. Ylellisyyshankinnat ja tropiikinreissut saattavat vielä lykkääntyä, mutta muuten elämä ja kuluttaminen palaavat uomiinsa, hyvässä ja pahassa. Ja mikäli edellisten kriisien kaava toistuu, on yleinen ilmapiiri tuota pikaa hilpeä, jopa elämänjanoinen.

Fiksu markkinoija ottaa rohkeasti etukenoa tuota tunnelmaa kohti. Vakavahenkisillä viesteillä on enää vaikea erottua, eikä raskas asia maistu, kun alla on raskaita aikoja. Viihdyttävyys, yllättävyys ja elämyksellisyys nostavat päätään, pöljyyskiin voittaa tylsyyden.

Toivon tämän kepeyden renessanssin olevan aiempaa freesimpi; voisiko tulevissa tarinoissa ääneen päästä kirjavampi, monimuotoisempi ja kaikkia meitä paremmin edustava joukkio? Voitaisiinko samalla rikkoa stereotypioita, ilman että sorrutaan paasaukseen?"

Pia af Hällaström 800x800.png

Pia af Hällström
Partner, Creative
WÖRKS Oy 

Tekoälystä tulee työkalu 

"Me markkinoinnin parissa työskentelevät elämme mullistavia aikoja tekoälyn valtavirtaistumisen myötä. Jo nyt tekoälyn mukaan ottaminen projekteihin herättää monenlaisia tunteita, kuten uuteen ja vähän tuntemattomaan hyppääminen aina synnyttää. Tekoäly on parhaimmillaan niin visuaalisessa kuin jopa tekstisuunnittelussa monipuolinen ja inspiroiva työkalu, johon kannattaa suhtautua uteliaasti, ennemmin mahdollisuuksien kuin uhkien kautta. Tekoäly ei ole tekemässä meistä luovista suunnittelijoista työttömiä. Edelleen tarvitaan luovaa aivotyötä ja konseptiosaamista, edelleen tarvitaan ajattelua myös tekoälyn hallinnoimiseen ja ohjeistamiseen.

Aivan autuasta tulevaisuutta ei tekoälykään tuo. Tekijänoikeudet ovat vielä jossain määrin epämääräisiä ja lainsäädäntö niiden osalta varmasti tarkentuu. Lisäksi eettiset kysymykset tekoälyn luomasta maailmankuvasta on tärkeää ymmärtää heti alkuvaiheessa. Minkälaista maailmankuvaa ja ihmiskuvaa synnytämme tekoälyn avulla? Miltä näyttää toimitusjohtaja? Entä miltä näyttää jengiläinen? On siis meistä kiinni, että viemme maailmaa oikeaan suuntaan, myös tekoälyn avulla. "

Suvituuli 800x800.png

Suvituuli Tuukkanen
markkinointijohtaja
Verkkokauppa.com

Tehokkuus ja tehoavuus korostuvat

"Isossa kuvassa jopa entistäkin kriittisempää on tehokkuus ja tehoavuus.

Tuleva vuosi tulee leikkaantuvan kuluttajakysynnän ja yleisen taloustilanteen vuoksi olemaan todella monelle markkinoijalle erittäin haasteellinen. Markkinoijalle tämä tarkoittaa entistäkin kovempaa vaadetta sille, että markkinoinnista saadaan kaikki tehot irti ja samaan aikaan, että tehokkuus pystytään osoittamaan.

Viimeistään nyt herätään oman kanavan merkitykseen: oma kanava (ja oma data) on tehokkuuden näkökulmasta kriittistä. Samaan aikaan viimeisetkin heräävät evästemuutokseen ja keräämään ja rikastamaan omaa asiakasdataansa.

Automatisointi on ollut main streamia kohdentamisessa jo hyvän aikaa, samoin tuotannon prosessien tehostaminen automatisointien avulla alkaa nyt kantaa hedelmää. Tullemme myös näkemään vähintäänkin kokeiluja automatisoida markkinoinnin ja asiakasdialogin suunnittelua."

Martta Kallio 800x800.png

Martta Kallio
Senior Creative
TBWA\Helsinki

Henkilöstöstä brändin muutosvoima

"Kriisistä toiseen kulkeva maailma laittaa yritykset koville. Suurena huolena on katseen lyhentyminen nopeisiin voittoihin, ja tämä tulee näkymään osassa tulevan vuoden markkinointipanostuksia. Uskon kuitenkin, että tästäkin johtuen eräs iso trendi nostaa päätään: työnantajamielikuvan merkitys osana brändinrakennusta ja positiivista muutosta. Ensi vuonna brändit tulevat edelleen liikauttamaan sydänjuuria ja voittamaan ihmisiä puolelleen, omasta henkilöstöstä aloittaen.

Tarve vastuullisuudelle on vain kasvanut. Vuonna 2023 mukaan tulee vahvemmin firmojen inhimillisen ytimen eli henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen ja yrityksen arvoihin sitouttaminen. Vastuullisuus on yrityksille myös työnantajana elinehto kilpailussa oikeanlaisista tekijöistä, ja laskevassa markkinassa oma porukka on brändilähettiläinä kullanarvoisia. Heidän tulee kokea brändi omakseen ja elää sitä todeksi. Silloin ollaan rakentamassa jotakin, johon markkinointi, viestintä tai HR eivät yksin kykene – tulevaisuuden kestäviä brändejä sekä kestävämpää maailmaa."

Anna Salo 800x800.png

Anna Salo
toimitusjohtaja
dentsu Finland

Mainonnan huomaaminen paranee ja vastuullisuustyön konkretia lisääntyy

"Brändimarkkinointi ja pidemmän aikavälin vaikuttavuus ovat ilahduttavasti nostaneet painoarvoaan viime vuosina, ja seuraavaksi ala kaipaa parempia työkaluja etenkin digimainonnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Viewability ei enää riitä, vaan mainonnan huomaaminen, attention, tulee nousemaan vahvasti keskusteluun ja markkinoijien työkalupakkiin. Etenkin digitaalisen mainonnan osalta pääsemme entistä paremmin kiinni siihen, millainen mainonta huomataan. Mainonnan vaikuttavuus paranee, kun tehottomat mainospaikat ja -muodot voidaan karsia pois kampanjoista ja huomaamisen parametrit saadaan mukaan myös luovaan suunnitteluun.

Tehottoman mainonnan karsiminen on vaikuttavuuden lisäksi myös vastuullisuusteko. Uskon, että ensi vuonna markkinoinnin hiilijalanjäljen mittaaminen, siihen liittyvät uudet työkalut ja hiilijalanjäljen pienentäminen osana normaalia markkinoinnin prosessia ottavat isoja harppauksia eteenpäin.

Markkinointi toimintona ja operaationa kaipaa yksinkertaistusta. Uskon, että ensi vuonna haetaan edelleen integroidumpaa näkymää kokonaisuuteen, jatketaan rönsyjen karsimista ja toiminnan 'leanaamista'."

Anna Lehtisalo 800x800.png

Anna Lehtisalo
toimitusjohtaja
Villivisio

Paluu brändin ytimeen

"Vaikeina aikoina monet yritykset pohtivat, miten kannattaa markkinoida. Koronan vaikeimpina aikoina ja sen jälkimainingeissa usea yritys supisti rajusti markkinointi- ja mediabudjettejaan ja pohti, mihin pienempiä resursseja kannattaa suunnata. 

Niukkoina aikoina markkinoinnin perusasiat korostuvat ja palataan perusasioiden äärelle. Hyvä markkinointi ei ole vippaskonsteja, vaan satsauksia omaan brändiin, entistä parempaan asiakas­ymmärrykseen, puhuttelevan sisällön sekä vahvan tarinan rakentamiseen. 

Uskallan väittää, että ensi vuonna moni tekee paluuta vanhaan hyvään brändimarkkinointiin. Ne rohkeat yritykset, jotka ovat uskaltaneet vaikeinakin aikoina satsata brändiin, niittävät nyt voittoja: hyvää tulosta, kasvaneita markkinaosuuksia sekä vahvistunutta tunnettuutta. Tällä välin varovaisemmat kilpailijat ovat siiliasennossa odottaneet parempia aikoja."

Leena Komulainen 800x800.png

Leena Komulainen
toimitusjohtaja
Ivalo Creative Agency

Nöyryys, päättäväisyys ja nopea reagointi vievät menestykseen

"Viimeiset vuodet ovat osoittaneet ennustamisen olevan turhaa – etenkin merkittävimpien muutosten osalta. Uskallan kuitenkin ennakoida, että ensi vuoden turbulenssi ajaa markkinoijat tiiviisti perusasioiden äärelle. Epävarmuuden aika muokkaa ostokäyttäytymistä merkittävästi ja brändeillä onkin kiire kirkastaa, mitä arvoa he tuottavat ja voivat tuottaa asiakkailleen. Uusasiakashankinnan ohella katse kääntyy yhä useammin kotipesään: asiakaspito ja nykyasiakkuuksien arvon kasvattaminen ovat varmasti ensi vuonna monen asialistalla.

Muutoksen aika vaatii, että kohderyhmien pulssilla eläminen on jatkuvaa ja brändien edustajat ovat valmiita tarttumaan toimintaympäristön muutokseen aina, kun tarve niin vaatii. Voisin kiteyttää niin, että vuonna 2023 menestyvät ne brändit ja markkinoijat, joilla on tarpeeksi nöyryyttä kuunnella, tarpeeksi päättäväisyyttä valita ja tarpeeksi nopeutta reagoida."

Jannis 800x800.png

Jannis Mavrostomos
Creative Director, Partner
RYHMÄ Creative Agency

Ketterät ja kovaääniset pärjäävät

"Nykyinen maailman meno on johtanut siihen, että tulevaa vuotta tuskin edes uskaltaa ennustaa. Ihan globaalilla tasolla jokainen uusi vuosi on onnistunut vetämään maton alta edeltäjältään. Mitä jännää tuokaan vuosi 2023? Yksi asia on varmaa: ketterät ja kovaääniset pärjäävät. Maailmantalous, Ukrainan kriisi, ilmastonmuutos, meteori-isku ja räjähtävät supertulivuoret. Meno on vauhdikasta ja sen mukana pitää pystyä reagoimaan hyvinkin vikkelästi – niin asiakkaiden, toimistojen kuin medioidenkin.

Ja kun tekoäly  mahdollistaa jo nyt uskomattomien kuvien (ja kohta videoiden) tuottamista sekunneissa, on informaatiota ja tarjontaa luvassa enemmän kuin koskaan. Kilpailu huomiosta ja sydämistä kovenee. Brändien pitää pystyä erottumaan entistä suuremmasta massasta ja entistä kovempien huutelijoiden joukosta. Brändien tulee nyt jos koskaan muuttua merkittäväksi ja puhuttelevaksi osaksi kohderyhmänsä arkea myös mainonnassa."

Liisa Kuvaja.png

Liisa Kuvaja
brändi- ja viestintäjohtaja
LUT-yliopisto | LAB-ammattikorkeakoulu

Aitous, kestävyys ja vastuullisuus toiminnan keskiössä

Uskon, että aitous, kestävyys ja vastuullisuus ovat jatkossa yhä vahvemmin toiminnan keskiössä. Brändien tulee olla päälle liimaamattomasti hyvien puolella. Rohkeus seistä valitun strategian, omien arvojen ja näkemysten takana vahvistuu.

Vahvan brändin rakentaminen ja rakentuminen lähtee sisällöistä, perustoiminnan ytimestä. Markkinointi ja viestintä lähentyvät entisestään, ja brändien omat sisällöt ovat aiempaakin vahvemmin niiden ytimessä.

Etenkin epävarmoina aikoina viestinnältä ja markkinoinnilta kaivataan näkemyksellisiä ja omaleimaisia tekoja, jotka tukevat uskoa tulevaisuuteen. Vuonna 2023 viestinnällä ja markkinoinnilla tullaan vahvistamaan brändien aitoa yhteyttä asiakkaisiinsa. Kohderyhmien pirstaleisuus haastaa aiempaa enemmän ajattelua.

Brändien tunnettuutta ja vetovoimaa vaalitaan ja hoidetaan monikanavaisesti. Tapahtumissa korostuu aito kohtaaminen, ihmisten välinen vuorovaikutus ja läsnäolo.

Katso myös

Katri Saarikivi video artikkelikuva

Tunteet tekevät sponsoroinnista vaikuttavaa

Mitä aivoissamme tapahtuu, kun koemme erilaisia tunteita? Aivotutkija Katri Saarikivi kertoo Business Manager Jari Raskin haastattelussa tunteiden vaikutuksesta muistiin ja päätöksentekoon.
Näkemyksiä markkinoinnista
Tunteet tekevät sponsoroinnista vaikuttavaa
Tuomas Airisto

Missä tilanteessa yrityksesi on?

Kasvun nälkä on pitkällä aikavälillä paras turva yritystoiminnan elinkelpoisena pitämiseen, kirjoittaa kaupallinen johtaja Tuomas Airisto.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Missä tilanteessa yrityksesi on?