Suomalaiset mediankäyttäjinä

Suomalaiset mediankäyttäjinä

Suomalaiset mediankäyttäjinä

Olemme tutkineet laajasti ja monipuolisesti suomalaisten mediankäyttöä. Suomalaiset jaettiin kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella.

Segmentoinnin avulla voidaan tarkastella, millaiset sisällöt eri segmentteihin kuuluviin vetoavat, mitä medioita he kuluttavat, missä kanavissa ja miksi. Segmenttitietoa pääsevät hyödyntämään esimerkiksi mainostaja-asiakkaamme, joille segmentointi tarjoaa useita mahdollisuuksia hyödyntää dataa.

 

Mitä hyötyä mediankäyttösegmenteistä on?
 

Asiakkaan kohderyhmien syväymmärryksen lisääminen sekä uuden potentiaalin tunnistaminen

Markkinaymmärryksen kasvattaminen mm. toimialakohtaisen datan tarkastelu segmenteissä sekä kilpailija-analyysit

Mainonnan viestikärjet ja tyyli potentiaalisissa segmenteissä

Asiakkaan oman segmentoinnin rikastaminen mediankäyttödatalla

Mediankäyttösegmentit

Tutustu yhdeksään eri mediankäyttösegmenttiin. Tunnistatko asiakkaasi?

Suomalaiset mediankäyttäjinä mediankäyttösegmentointi
Ennakkoluuloton verkostoituja [infografiikka]
Itsevarma menestyjä [infografiikka]
Utelias suunnannäyttäjä [infografiikka]
Haaveileva mukanakulkija [infografiikka]
Kiireinen tasapainon etsijä [infografiikka]
Mukavuudenhaluinen viihtyjä [infografiikka]
Vakiintunut arjesta nauttija [infografiikka]
Laatutietoinen tiedonhakija [infografiikka]

Alueelliset mediankäyttösegmentit

 

Minkälaiset mediankäytön segmentit korostuvat eri puolella Suomea?

Laatutietoisia tiedonhakijoita, kiireisiä tasapainonetsijöitä vai vakiintuneita arjesta nauttijia? Eri puolilla Suomea korostuvat erilaiset mediankäyttösegmentit.  

Valitse sinua kiinnostava alue kartalta ja tutustu alueen kuluttajien mediankäyttöön.