Suomalaiset mediankäyttäjinä

Suomalaiset mediankäyttäjinä mediankäyttösegmentointi

Suomalaiset mediankäyttäjinä

Olemme tutkineet laajasti ja monipuolisesti suomalaisten mediankäyttöä. Suomalaiset jaettiin kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella.

Segmentoinnin avulla voidaan tarkastella, millaiset sisällöt eri segmentteihin kuuluviin vetoavat, mitä medioita he kuluttavat, missä kanavissa ja miksi.

Segmenttitietoa pääsevät hyödyntämään esimerkiksi mainostaja-asiakkaamme, joille segmentointi tarjoaa useita mahdollisuuksia hyödyntää dataa.

  • Asiakkaan kohderyhmien syväymmärryksen lisääminen sekä uuden potentiaalin tunnistaminen
     
  • Markkinaymmärryksen kasvattaminen mm. toimialakohtaisen datan tarkastelu segmenteissä sekä kilpailija-analyysit
     
  • Mainonnan viestikärjet ja tyyli potentiaalisissa segmenteissä
     
  • Asiakkaan oman segmentoinnin rikastaminen mediankäyttödatalla

Mediankäyttösegmentit

Suomalaiset mediankäyttäjinä mediankäyttösegmentointi
Ennakkoluuloton verkostoituja [infografiikka]
Itsevarma menestyjä [infografiikka]
Utelias suunnannäyttäjä [infografiikka]
Haaveileva mukanakulkija [infografiikka]
Kiireinen tasapainon etsijä [infografiikka]
Mukavuudenhaluinen viihtyjä [infografiikka]
Vakiintunut arjesta nauttija [infografiikka]
Laatutietoinen tiedonhakija [infografiikka]

Mihin mediankäyttäjäryhmään sinä kuulut?

Selvitä oma mediankäyttäjäryhmäsi Segmenttipelillä!

Selvitä oma segmenttisi