Suomalaiset mediankäyttäjinä

Suomalaiset mediankäyttäjinä mediankäyttösegmentointi

Suomalaiset mediankäyttäjinä

Olemme tutkineet laajasti ja monipuolisesti suomalaisten mediankäyttöä. Suomalaiset jaettiin kahdeksaan eri segmenttiin mediankäyttömotiivien ja -asenteiden perusteella.

Segmentoinnin avulla voidaan tarkastella, millaiset sisällöt eri segmentteihin kuuluviin vetoavat, mitä medioita he kuluttavat, missä kanavissa ja miksi.

Segmenttitietoa pääsevät hyödyntämään esimerkiksi mainostaja-asiakkaamme, joille segmentointi tarjoaa useita mahdollisuuksia hyödyntää dataa.

  • Asiakkaan kohderyhmien syväymmärryksen lisääminen sekä uuden potentiaalin tunnistaminen
     
  • Markkinaymmärryksen kasvattaminen mm. toimialakohtaisen datan tarkastelu segmenteissä sekä kilpailija-analyysit
     
  • Mainonnan viestikärjet ja tyyli potentiaalisissa segmenteissä
     
  • Asiakkaan oman segmentoinnin rikastaminen mediankäyttödatalla

Mediankäyttösegmentit

Suomalaiset mediankäyttäjinä mediankäyttösegmentointi
Ennakkoluuloton verkostoituja [infografiikka]
Itsevarma menestyjä [infografiikka]
Utelias suunnannäyttäjä [infografiikka]
Haaveileva mukanakulkija [infografiikka]
Kiireinen tasapainon etsijä [infografiikka]
Mukavuudenhaluinen viihtyjä [infografiikka]
Vakiintunut arjesta nauttija [infografiikka]
Laatutietoinen tiedonhakija [infografiikka]

Alueelliset mediankäyttösegmentit

Minkälaiset mediankäytön segmentit korostuvat eri puolella Suomea?

Laatutietoisia tiedonhakijoita, kiireisiä tasapainonetsijöitä vai vakiintuneita arjesta nauttijia? Eri puolilla Suomea korostuvat erilaiset mediankäyttösegmentit.  

Valitse sinua kiinnostava alue kartalta ja tutustu alueen kuluttajien mediankäyttöön.

Segmenttipeli

Mihin mediankäyttäjäryhmään sinä kuulut?

Selvitä oma mediankäyttäjäryhmäsi Segmenttipelillä!

Selvitä oma segmenttisi