Sanoma tutki: digimarkkinointi on tehokas keino brändin rakentamiseen

Vaikuttavan markkinoinnin tutkimus
Digikampanjoiden vaikuttavuus tehostuu, kun ne kohdennetaan oikein ja lisätään toistomääriä. Sanoman tekemä tutkimus vaikuttavasta digimarkkinoinnista on yksi Pohjoismaiden suurimpia.

Sanoma Media Finland tutki, miten vahva vaikutus digimarkkinoinnilla on kuluttajan ja brändin suhteeseen, eli tunnettuuteen, harkintaan, preferenssiin ja ostoaikeeseen. Vuoden 2018 aikana Sanoman verkostossa tutkittiin yli 200 markkinointikampanjaa yhteistyössä ruotsalaisen tutkimustoimisto Brand Metricsin kanssa. Yksi tutkimuksen päälöydöksistä oli, että digimarkkinointi vaikuttaa kaikkiin brändimittareihin oletettua tehokkaammin.  Kampanjoiden vaikuttavuus tehostuu merkittävästi, kun kohdennettuun kampanjaan yhdistetään toistomäärien kasvattaminen.

Tutkimuksessa oli mukana sekä brändi- että taktisia kampanjoita tunnetuilta brändeiltä ja uusilta markkinoijilta. Tutkimukseen vastasi 92 022 suomalaista.

”Tarjoamme tutkittua tietoa digitaalisen markkinoinnin vaikuttavuudesta ja siitä, mitkä markkinointiratkaisut toimivat markkinoijan eri tarpeisiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat vahvasti, että digitaalisen markkinoinnin rooli markkinoijan paletissa on tärkeä. Selvää on myös, että kohdentaminen datan avulla kannattaa. Pystymme tarjoamaan markkinoijille entistä parempia ja räätälöidympiä kohdentamisratkaisuja juuri heitä kiinnostaviin kohderyhmiin”, toteaa Sanoma Media Finlandin Head of Digital Tero Tiainen. Sanoma aikoo jatkaa tutkimushanketta myös tänä vuonna.

Tutkimuksen kolme päälöydöstä ovat

  • Digimarkkinointi laadukkaassa mediaympäristössä rakentaa brändiä erittäin tehokkaasti. Digitaalinen markkinointi vaikuttaa merkittävästi kaikkiin brändimittareihin: tunnettuuteen, harkintaan, preferenssiin ja ostoaikeeseen.
  • Kohdennettu digimarkkinointi on tehokkaampaa. Kohdennetut kampanjat toimivat ostoprosessin kaikissa vaiheissa kohdentamattomia tehokkaammin. CTR yksin ei ole relevantti mittari digikampanjalle!
  • Digikampanjoiden toistomääriä nostamalla kampanjan teho paranee merkittävästi. Brändimittareiden kannalta optimaalinen toistomäärä on sekä mobiilissa että desktopissa 6-9. Vaikuttavuus tehostuu, kun kohdennettuun kampanjaan yhdistetään toistomäärien kasvattaminen ja mediaympäristö valitaan oikein.

Digimarkkinointi oli euroissa mitattuna vuoden 2018 suurin mediaryhmä yli 34 prosentin osuudellaan.  Mediamainonnan määrä kääntyi 2,3 %:n nousuun vuonna 2018 ja oli yhteensä noin 1 246 miljoonaa euroa.

Lataa tutkimuksen päätulokset ja johtopäätökset 

Lue lisää Sanoman digimarkkinoinnin ratkaisuista