Nämä ovat markkinoinnin merkittävimmät trendit 2020

Vuosi 2020
Kysyimme 12 markkinoinnin ammattilaiselta, mitä he ajattelevat markkinoinnin merkittävimmistä muutoksista vuonna 2020. Mainintoja saivat muun muassa brändin rakentamisen uusi arvostus, rohkeus ja relevanttius sekä vaikuttavuuden rakentaminen tekojen kautta.

”Toivoisin, että markkinoijat oppisivat paremmin mittaamaan myös pidemmän ajan markkinoinnin ROMIa, eli brändin arvon kehitystä. Kuluttajien kannalta toivoisin, että markkinointi muuttuisi entistä relevantimmaksi, koska markkinoinnin pitäisi tarkoittaa hyötyä, helppoutta ja merkityksellisiä palveluita.”

Markus Grannenfelt, toimitusjohtaja, OMD Finland Oy   

”Asiakkaille räätälöityjen optimointialgoritmien käyttö ja niiden rakentaminen tulee kasvamaan. Vaikuttavuuden rakentaminen tulee myös muuttumaan. Tulemme näkemään enemmän vaikuttavuuden rakentamista tekojen ja ilmiöiden kautta. Markkinointi tulee ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.”  

Krista Elopuro, toimitusjohtaja, Dagmar Oy

”Markkinoinnin tärkein asia vuonna 2020 tulee olemaan ihminen. Totta kai dataohjautuvuus, tekoäly ja teknologiat on kaikkien huulilla ja tehdään kokeiluja, mutta taustalla fokus siirtyy insightiin ja ihmisiin. Siihen, että teemme todellisia oivalluksia kohderyhmästä ja siitä, mitkä toimenpiteet sopivat brändillemme ja vievät liiketoimintaamme eteenpäin. Sekä oivalluksia myös siitä, miten muutos saadaan aikaiseksi. Tämä on valtavan iso trendi maailmalla ja tulee olemaan Suomessakin ihan ykkösjuttu.”

Anna-Riikka Hovi-Taunila, Chief Operating Officer, Hasan&Partners Group

”Merkittävin asia, jonka tulisi muuttua markkinoinnissa vuonna 2020, on rohkeus. Rohkeus muuttua ja rohkeus tehdä asioita eri tavalla. Rohkeus haastaa perinteistä kaavaa, rohkeus onnistua ja epäonnistua. Rohkeutta myös satsata siihen, että tämä kaikki on mahdollista. Loppupelissä tämä kaikki summautuu budjettiin: me sijoitamme markkinointiin liian vähän tällä hetkellä. Meidän pitää olla rohkeampia siinä, että uskallamme investoida ihmisiin, teknologioihin ja ennen kaikkea luovuuteen. Että uskallamme tehdä asioita, joita ei olla ennen tehty. Se on ainoa tie onnistumiseen.”     

Teemu Suutari, strategiajohtaja, Vizeum Finland Oy

”Uskon siihen, että 15 vuoden ison digihypen jälkeen on ilmassa jonkinasteista digikrapulaa. Olemme palaamassa perusasioiden äärelle. Uskon siihen, että pitkäjänteinen brändin rakentamisen arvostus on tulossa takaisin. Luova idea ja sitä kautta brändin rakennus nousee keskustelun keskiöön. Ihmisten yksityisyys tulee olemaan edelleen pinnalla ja saamaan uusia kierroksia, jos ajatellaan isojen digijättiläisten vähän kolhiintunuttakin mainetta.” 

Risto Kalsta, Marketing Director, Confectionery, Fazer

”Vuoden 2020 merkittävin muutos markkinoinnissa tulee olemaan entistä syvempi asiakaskeskeisyys ja datan hyödyntäminen asiakkaan hyväksi siten, että markkinointi ei tunnukaan enää myymiseltä vaan alkaa tuntua palvelulta. Asiakkaille yritetään olla mahdollisimman relevantteja. Puhua niistä asioista, jotka asiakkaita aidosti kiinnostavat ja tarjota heille uusia palveluja. Asiakkaiden kanssa ruvetaan käymään vielä syvempää dialogia ja palvellaan heitä heidän omista lähtökohdistaan käsin.”

Mia Ropponen, Vice President Marketing, Grocery trade, Kesko

”Datasta, mittaroinnista ja seurannasta on puhuttu paljon. Tämä puoli alkaa mainostajilla olla kunnossa. Monessa asiakkuudessa on huomattu se, että kohdennettu markkinointi ei ole paras tapa kasvattaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 aletaan panostaa enemmän isoihin tekoihin ja brändin kasvatukseen. Datan kautta pystytään näyttämään, että se on markkinoinnille tehokkain tapa kasvattaa liiketoimintaa.

Asioita tehdään isommille kohderyhmille yksinkertaisimmilla viesteillä. Näin saadaan pitkäaikaisempaa vaikutusta brändiin, luotua mielikuvia brändeistä ja sitä kautta kasvatettua yritysten liiketoimintaa paremmin.”

Jukka Veteläinen, strategiajohtaja, Carat Finland Oy

”Meille isoin muutos vuonna 2020 on, että tulemme tekemään kattavammin segmentointia. Laajennamme segmentoinnin digimainontaan ja sisältöihin. Tavoitteenamme on, että tulemme hyödyntämään asiakasymmärrystä niin, että voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin.”

Ninna Suominen, Head of Marketing & Online Sales, Viking Line

”Markkinoinnin muutos kiihtyy edelleen vuonna 2020. Tarjolle tulee huomattavasti enemmän tekoälypohjaisia teknologioita ja työkaluja helpottamaan arkeamme. Kumppanien määrä kasvaa. Muutokset haastavat meidät miettimään omia työskentelymallejamme ja myös sitä, miten teemme yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa entistä joustavammin, ketterämmin ja samanaikaisesti tuloksellisemmin.”    

Katariina Uljas-Ahl, Chief Business Officer, Dagmar Oy & Acting CEO, Mediatoimisto Voitto Oy 

”Entistä useammalla asiakkaalla tulee olemaan vähemmän suunnitelmallista vuositason tekemistä ja enemmän lyhyemmissä sykleissä tapahtuvaa suunnittelua, kokeilemista ja muokkaamista todettujen tulosten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka strategia on ohjaamassa taustalla päätöksentekoa, uusia oivalluksia, hypoteeseja ja skenaarioita tehdään aiempaa aktiivisemmin ja rohkeammin. Kokeillaan käytännössä, ja säädetään sen mukaan mikä toimii. On kyseessä sitten asiakkaiden lojaliteetin kasvattaminen tai uusien asiakkaiden hankinta, investoinnille pyritään aina laskemaan jonkinlainen tuotto-odotus.”

Lasse Villikka, Business Director, Programmatic & Data, Omnicom Media Group Finland Oy

”Vuonna 2020 markkinoinnissa on kaikista tärkeintä tehdä kustannustehokkaasti oikeanlaisia valintoja eri mediaryhmien ja kohtaamispaikkojen välillä. Oman kanavan rooli tulee korostumaan entisestään. Se että eri kohderyhmät saadaan kiinni, on todella vaativaa suunnittelua. Läpinäkyvyys tulee olemaan myös tärkeä aihe. Se mitä mainonnan elementein tuodaan esille täytyy olla totuudenmukaista, ja omien kanavien sisältöjen tulee tukea sitä. Dialogin ympärillä pyöritään paljon, käydään sitä sitten somekanavissa tai omien sivustojen keskusteluissa. Edessä on haastava ja mielenkiintoinen vuosi.”

Ann-Mari Hämäläinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Valio

”Suurin muutos on markkinointiteknologian arkipäiväistyminen. Yritykset käyttävät paljon aikaa historian tarkasteluun. Uskon, että ensi vuonna aletaan enemmän katsoa tulevaisuuteen ja lasketaan skenaarioita teknologian avulla.”

Heidi Husso, toimitusjohtaja, Toinen Phd Oy 

 

Tehdään vuodesta 2020 kaikkien aikojen markkinointivuosi