”Hienointa on nähdä, että kumppaneillemme toteuttamamme ratkaisut toimivat”

Roope Hämäläinen
Client Group Director Roope Hämäläisen työnä on mahdollistaa asiakkaiden menestys.

Roope Hämäläinen, toimit Sanomalla Client Group Directorina. Mitä työhösi kuuluu?  

Työni on mahdollistaa, että tiimimme asiakkaat menestyvät, pääsevät tavoitteisiinsa ja sitä kautta myös tiimini jäsenet pärjäävät. Meillä on tiimissä moniulotteista markkinointiviestinnän osaamista, jota asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme voivat hyödyntää markkinointinsa haasteiden ratkaisemiseen.

Olet ollut alalla pitkään. Mitkä ovat näkemyksesi mukaan isoimmat muutokset markkinoinnissa?

Olen ollut alalla reilut 20 vuotta, josta kaksi kolmannesta mediatoimistossa ja kolmanneksen Sanomalla. Mediakenttä on muuttunut merkittävästi tänä aikana, viimeisen kolmen vuoden aikana muutos on vain kiihtynyt entisestään. Tässä muutoksessa on ollut keskiössä digitaalisuus, ja sitä kautta kuluttajien mediakäytön muutos. Digitaalisuuden vuoksi ihmisten mediankäyttö on seurattavampaa ja tutkitumpaa, joka taas mahdollistaa markkinoijalle tehokkaamman kohdentamisen datan avulla. Datan määrä on kuitenkin valtava. Se joka pystyy tästä datan valtamerestä jalostamaan omaa päätöksentekoa ja toimintaa tukevaa tietoa, on tulevaisuuden menestyjä.

Mikä on parasta työssäsi?

Hienointa on nähdä, että kumppaneillemme toteuttamamme ratkaisut toimivat ja he saavuttavat tavoitteensa.

Mitä tulee ensimmäiseksi mieleen seuraavista sanoista:

  • Brändi  Brittiläisen mainosmiehen David Ogilvyn sanoin: “The intangible sum of a product's attributes”
  • Brand safety  Mainonta turvallisessa ympäristössä, esimerkiksi Sanoman medioissa
  • Data  Varastoitu digitaalinen informaatio, jota media ja markkinoija voivat yhteistyössä hyödyntää vaikuttavien ratkaisujen luomiseen.
  • Vastuullisuus  Pitäisi olla kaiken tekemisen ytimessä, jotta mahdollistamme tulevaisuuden.
  • Kohdentaminen   Rajaus toiminnan tehostamiseksi. Kohdentaminen tuo tehoa markkinointiin. Sanomalla on käytössä laaja valikoima keinoja kampanjan kohdentamiseen.  
  • Luovuus  Mahdollistaa kehityksen ja erottumisen. Luovilla ratkaisuilla saat aikaan vaikuttavaa markkinointia.