Suomi ansaitsee enemmän sanomista − B2B-markkinoinnin kampanjaa pidetään osuvana ja Sanomalle sopivana

Vuosisuunnittelu papukaija
Markkinoinnin vuosisuunnitteluun keskittynyt Sanoman B2B-asiakkaille suunnattu kampanja sai kampanjamittauksessa erinomaiset tulokset.

Aina tulee sanomista -slogania  piti Sanomalle sopivana 91 % vastaajista. 62 % vastaajista muisti sloganin spontaanisti.

Sloganin merkitystä kommentoitiin muun muassa seuraavasti:

”Toimiva markkinointi herättää tunteita. Hajuton ja mauton ei saa aikaan tulosta.”

”Kun mainostaa Sanomilla, tulee sanomista. Viesti huomataan ja kauppa käy.”

”Kun mainostat Sanomien medioissa niin se edistää liiketoimintaasi ja saa asiakkaat liikkeelle. Toisaalta se myös kuvaa Sanomien medioiden toimituksellisen sisällön tasoa - ei kumarrella mihinkään suuntaan.”

”Se haluaa kannustaa markkinoinnissa rohkeuteen ja kertoa, että Sanomilla on kanavia viestien välittämiseen.”

”Sanoman kanavat vaikuttavat ja luovat puheenaiheita. Oikein osuva!”

”Onhan tämä nyt ihan huikeaa, että vasta viime keväänä lanseerattu, Folkin ideoima konsepti Aina tulee sanomista on otettu näin hyvin vastaan kohderyhmässämme. Haimme konseptia, jota voi muokata viestinnällisesti eri keinoin ja taipuu erilaisiin kampanjoihin ja kanaviin. Sen tosiaan saimme. Vuosisuunnittelun mukaan ottaminen brändikampanjan taktiseksi viestiksi osoittautui toimivaksi ratkaisuksi niin mainonnassa kuin muutenkin. Tärkein tehtävämme on auttaa markkinoijia menestymään. Kampanjasivu tarjoaa aidosti hyödyllistä tietoa vuosisuunnitteluun. Sivu rikkoi kävijäennätyksemme ja se on saanut erinomaista palautetta asiakkailtamme”, Head of Marketing B2B Elina Bono sanoo.

73 % vastaajista kertoi huomanneensa Sanoman mainontaa jossain mediassa ja 63 % kertoi pitävänsä siitä.    

Mainonnasta pidettiin muun muassa seuraavista syistä:

”Mielestäni on tärkeää kampanjoida markkinointiosaamisen ja -ymmärryksen kasvavasta merkityksestä yrityksen tulevaisuuden kriittisenä kilpailukeinona. Ja tässä kohden alan rautaisten ammattilaisten puheenvuorojen esille tuominen on oiva, erottuva ja raikas tapa pysäyttää päättäjiä asian äärelle.”

”Asiantuntevasti rohkaisevaa mainontaa, joka on tarinallistettu hyvin.”

”Kannustetaan rohkeuteen.”

”Hyvää mainontaa, joka toivottavasti vaikuttaa koko alaan positiivisesti sekä aktivoiden.”

”Odotan, että vuodesta 2020 tulee Suomen kaikkien aikojen paras markkinointivuosi. Siihen on edellytykset. Kannustan kaikki markkinoijia tekemään uskaliaita pelinavauksia, jotka synnyttävät keskustelua. Sillä sitä ostetaan, mistä puhutaan”, Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho sanoo. 

Kyselyn kohderyhmänä olivat B2B-asiakkaat sekä media- ja mainostoimistot.