Dynaamisten mainosten aineisto-ohjeet

DCO-mainosta varten tarvitsemme seuraavat materiaalit: 

 • feedi,
 • DCO-käsikirjoitus
 • mainospohjaan tarvittava aineisto (esim. mahdolliset taustakuvat, logot, fonttitiedostot)

DCO-käsikirjoitus

DCO-aineiston mukana pyydämme lähettämään täytetyn DCO-käsikirjoituksen, josta löytyy kootusti tiedot, kuinka mainoksen tulisi toimia, mitä feedistä näytetään, mitä DCO-mainospohjaa käytetään ja mitä elementtejä mainoksessa käytetään.

Huomioithan, että voit valita maksimissaan 40 tuotekategoriaa tai tuotetta käytettäväksi mainoksessa. Tämän yli menevistä tuotteista tai tuotekategorioista veloitamme tuntihinnastomme mukaan.

Lataa DCO-käsikirjoitus

Dynaaminen retargeting

DCO retargeting -kampanjaa varten asiakkaan tulee asentaa sivustolleen seurantagit, jotka ”leimaavat" sivustolla vierailevat kävijät mahdollistaen retargetoidun mainonnan näyttämisen Sanomien sivuilla leimatuille kävijöille.  

Ennen retargeting tagien asennusta asiakkaan tulee toimittaa muun kampanjamateriaalin mukana retargeting-skenaario, eli mitä sisältöä ja millä tavalla kävijälle näytetään sisältöä DCO-mainoksessa sivustolla vierailun perusteella. Esimerkiksi jos kävijä on käynyt katsomassa verkkokaupassa tiettyjä lenkkikenkiä, näytetään kävijälle Sanoman verkostossa nämä kengät ja sen lisäksi saman kategorian tai saman brändin tuotteita. 

Sanoma toimittaa retargeting tagit ja tarkemman ohjeistuksen asiakkaalle. Kun tagit on asennettu paikoilleen, tarkistamme, että kävijätilastot alkavat kertymään ja kampanja voidaan startata. 

Feediohjeet

Tuotefeedin ohje

Voit luoda tuoteluettelo monesta eri tietolähteestä. Feediä varten tarvitaan eri sarakkeita inventaarion tyypistä ja siitä riippuen, mitä varten luetteloa halutaan käyttää. Esimerkiksi tuotefeedi sisältää eri tietoja kuin hotellifeedi. Tämä ohje käsittelee perusmuotoisen tuotefeedin luomista ja kuinka sitä käytetään dynaamisessa mainoksessa.  

Hyväksymme Facebook ja Google tuotefeedit, mutta bannerimainontaa varten on hyvä huomioida tekstille varatun tilan rajallisuus ja merkkimäärä. 

Tuetut tiedostomuodot

Tuotefeedi voi olla CSV, ATOM XML and RSS 2.0 XML muotoisena. Tiedosto tulee olla UTF-8 enkoodattu. 

Tuotefeedi voidaan toimittaa meille URL:na, josta se haetaan järjestelmäämme kerran kampanjan alkaessa, tai se voidaan päivittää urlista järjestelmäämme kerran tunnissa tai kerran päivässä. Feedi voidaan toimittaa meille myös tiedostona, jolloin sitä ei voi päivittää. 

CSV

UTF-8 enkoodattu, pilkkueroteltu. 

 • Tämä on yhteensopiva lähes kaikkien taulukkolaskentaohjelmien kanssa. Voit luoda esimerkiksi Microsoft Excelin tai Google Sheets laskentataulukosta CSV:n.
   
 • Ensimmäinen rivi on otsikkorivi, johon syötetään pakolliset ja valinnaiset sarakeotsikot. Alla oleville riveille syötetään tuotetiedot.
   
 • Huomioi, että CSV:ssa kentät, joissa käytetään välilyöntejä tai pilkkuja tulee sisällyttää  lainausmerkkehin, esimerkki: "Puuvillainen T-paita"
  Jos taas lainausmerkkien sisällä olevassa kentässä käytetään lainausmerkkejä tulee käyttää peräkkäisiä lainausmerkkejä. Esimerkiksi: "T-paitaan on painettu ""ABC"" logo." 
  Useimmat taulukkolaskentaohjelmat tekevät nämä automaattisesti, mutta vaatimukset on hyvä huomioida. 

CSV esimerkki:

id,title,image_link,link,price,sale_price,description,product_type,brand,availability 
ABC_001,"Merinovillainen neule",
https://sanoma.com/neule001.jpg,https://sanoma.com/neule001/,"109.00 EUR","80.00 EUR","Ihana lämmin merinovillainen neule, 100% mulesingvapaata merinovillaa.","Vaatteet > Yläosat > Neuleet","Villapaitatehdas","in stock"

Google Sheets taulukko
CSV Google Sheets taulukosta


XML (RSS/ATOM)

Tätä tiedostomuotoa käytetään koodausohjelmissa (esimerkiksi ATOM) ja perustekstieditoreissa. Tämän muodon tyypillisesti luovat automatisoidut syötepalvelujärjestelmät tai verkkopalvelimet. Se käyttää erilaisia merkintöjä kunkin tuotteen sisällyttämiseksi inventaarioosi. Tietosyötetiedoston alussa täytyy olla <?xml-määritystunniste sekä sen pitää olla UTF-8 enkoodattu. Tuemme vain XML-tiedostoja, joissa on g: -etuliitettä, esim "g:id","g:title", "g:price","g:link", "g:image_link".

XML-esimerkki

Dynaamisen feedin sarakkeet

Pakolliset ja suositellut sarakkeet dynaamisen feedin luomiseen. Feediä varten sarakkeiden otsikot tulee olla kirjoitusasultaan täysin samassa muodossa, kuin alla olevassa taulukossa: 

Sarakkeen otsikko

Kuvaus 

Esimerkki 

Sarakkeen pakollisuus 

id 

Tuotteen uniikki ID, esim. SKU koodi. Jos luettelossa on useampi tuote samalla ID:lla niitä ei huomioida.  
Maksimi merkkimäärä: 50 

ABC_001 

Pakollinen 

title

Tuotteen nimi. Pidä lyhyenä, jotta teksti mahtuu mainokseen.  
Suositeltu maksimi merkkimäärä: 40  
Jos teksti ei mahdu tuotenimelle varattuun tilaan se katkaistaan kolmella pisteellä …  

Merinovillainen neule 

Pakollinen 

description

Lyhyt tuotekuvaus. Pidä kuvausteksti lyhyenä (maks 100 merkkiä) jos sitä käytetään mainoksessa. Jos teksti ei mahdu sille varattuun tilaan mainoksessa se katkaistaan kolmella pisteellä … 

Ihana lämmin merinovillainen neule, 100% mulesingvapaata merinovillaa. 

Valinnainen 

image_link

Tuotekuvan URL, jota käytetään mainoksessa. Huomioi, että kuvien tulee käyttää https:// protokollaa (SSL). 
Kuvien resoluutio ja tiedostokoko tulee olla optimoitu bannerimainoksia varten, ne eivät saa olla liian suuria ja raskaita. Maksimikoko 600x600px. (kuvien ei tarvitse olla neliön muotoisia). Kuvat tulee olla jpg. tai png-muodossa.
Huomioi myös, että kuvat tulee olla lokaatiossa, joka kestää bannereista tulevan liikenteen. 

https://sanoma.com/products/img/neule_001.jpg 

Pakollinen 

link

Tuotesivun URL, johon kävijä ohjataan.  
Käytä https:// protokollaa (SSL). 

https://cdn.sanoma.com/products/neulet001/ 

Pakollinen 

price

Tuotteen hinta ja valuutta. Hinta merkitään numeerisena valuuttaa koodilla (ISO 4217 standardi). Hinnan desimaalierottimena tulee käyttää pistettä. 

109.00 EUR 

Pakollinen 

sale_price 

Tuotteen alennettu hinta ja valuutta. Alennettu hinta merkitään numeerisena valuuttaa koodilla (ISO 4217 standardi). Hinnan desimaalierottimena tulee käyttää pistettä. 

80.00 EUR 

Valinnainen 

product_type 

Kategoria, johon tuote kuuluu. Kategoriapuu voi olla monitasoinen. Käytä alakategorioiden erottimena >  
Tämä kenttä helpottaa erityisesti suurten tuoteluetteloiden hallintaa kampanjoita kasattaessa. Tärkeä kenttä myös re-targeting kampanjoissa jos kävijälle halutaan näyttää saman/tietyn kategorian tuotteita 

Vaatteet > Yläosat > Neuleet 

Valinnainen, suositeltu 

brand

Tuotteen brändi 

Villapaitatehdas 

Valinnainen 

availability 

Tuotteen saatavuus, esimerkiksi onko tuote saatavilla, loppu, ennakkotilattavissa (in stock, out of stock, preorder) 

in stock 

Valinnainen, suositeltu 

HUOM: Facebookin ja Googlen tuotefeedit sisältävät lukuisia muitakin sarakkeita, mutta ne eivät ole pakollisia Sanoman feedibannereissa. Kaikki feedin sarakkeet kuitenkin tuodaan ACM:n sellaisenaan ja niitä on mahdollista käyttää kustomoiduissa mainosmuodoissa.  

 

Tuotefeedin tarkistuslista ja suositukset tuotekuville

Käy läpi vielä tämä tarkistuslista, ennen kuin toimitat meille aineiston ja tuoteluettelon.

 • Varmista, että tuoteluettelossa on tiedot vähintään pakollisten sarakkeiden osalta id, title, price, link, image_link  
 • Varmista, että kaikki feedin URL:t (link ja image_link) käyttävät https:// protokollaa (SSL). 
 • Varmista, että tuotteen nimi (title) on kuvaava ja riittävän lyhyt, jotta se mahtuu kokonaisuudessaan mainokseen. 
 • Varmista, että hintasarakkeet ovat oikeassa muodossa. Esimerkki:  15.00 EUR 
 • Kategorioiden (product_type) käyttö on suositeltavaa, se helpottaa tuotteiden hallinnointia ja valintaa mainosta luodessa. Varmista, että kategoriapuu on riittävällä tasolla ja alakategoriat on eroteltu > -merkillä
  Esimerkki: Vaatteet > Yläosat > Neuleet 
  Kategoriatieto on tärkeää myös re-taregting-kampanjoissa, jos kävijälle halutaan näyttää esimerkiksi muita samaan kategoriaan liittyviä tuotteita. 
 • Jos tuotteella on tuotekuvaus (description) ja tarkoituksena on käyttää sitä mainoksessa, varmista, että tuotekuvaus on lyhyt ja kuvaava.  

Suositukset tuotekuville 

 • Tuotekuvan URL (image_link) tulee käyttää https:// protokollaa (SSL). 
 • Kuvien resoluutio ja tiedostokoko tulee olla optimoitu bannerimainoksia varten, ne eivät saa olla liian suuria ja raskaita. Maksimikoko on 600x600px. Kuvien ei tarvitse olla neliön muotoisia, kuvat skaalataan mainosalueelle.
 • Tuetut tiedostoformaatit: jpg ja png
 • Huomioi myös, että kuvat tulee olla lokaatiossa, joka kestää bannereista tulevan liikenteen. 
 • Kuvien taustan tulee olla valkoinen tai läpinäkyvä 
 • Käytä tuotekuvia, jotka näyttävät koko tuotteen läheltä kokonaisena. Kuva tulee olla tuotteesta ja sen tulee vastata tuotenimeä ja kuvausta. 
 • Älä käytä tuotekuvissa tekstiä! Ei esim. CTA, promokoodeja, vesileimaa tai aikakriittistä informaatiota (kuten tietyn ajan kestävä tarjous) 
 • Kuvien maksimikoko on 100kt

Tuotefeedin luonti Google Sheetsissa

Jos valmista feediratkaisua ei ole saatavilla  tuoteluettelo voidaan luoda myös esimerkiksi Google Sheets taulukkolaskentasovelluksessa, josta voidaan julkaista CVS-feedi. Tällöin feedi lähetetään meille Google Sheetsin CSV URL:na. Tarkemman ohjeen löydät alta.

Alla tiedot tuoteluettelossa tarvittavista sarakkeista, niiden kuvaus ja esimerkki sisällöstä. 
Tuoteluettelon sarakkeiden otsikot tulee olla kirjoitusasultaan täysin samassa muodossa kuin alla.

Sarakkeen otsikko 

Kuvaus 

Esimerkki 

id 

uniikki ID 

ABC_001 

title 

Tuotteen nimi. Pidä lyhyenä, maksimissaan 35 merkkiä, jotta teksti mahtuu sille varatulle alueelle. 

Merinovillainen neule 

description 

Lyhyt kuvaus tuotenimen alla, kun tuote näytetään mainoksessa suurena. Maksimissaan 100 merkkiä.  
Tämä ei ole pakollinen kenttä, poista sarake kokonaan jos tuotekuvausta ei ole. 

Ihana lämmin merinovillainen neule, 100% mulesingvapaata merinovillaa. 

image_link 

Kuvan URL, jota käytetään mainoksessa. Huomioi, että kuvien tulee käyttää https:// protokollaa (SSL) 
Kuvien resoluutio ja tiedostokoko tulee olla optimoitu bannerimainosta varten, ne eivät saa olla liian suuria ja raskaita. Maksimikoko 600x600px. (kuvien ei tarvitse olla neliön muotoisia). Kuvat tulee olla jpg. tai png-muodossa. Huomioi myös, että kuvat tulee olla lokaatiossa, joka kestää bannereista tulevan liikenteen. Jos tämä ei onnistu, lisää kenttään pelkästään kuvan tiedostonimi ja toimita kuvat meille tiedostoina muun aineiston mukana.

https://sanoma.com/products/img/neule_001.jpg 

link 

URL, johon kävijä ohjataan klikistä. Käytä  https:// protokollaa (SSL). 

https://cdn.sanoma.com/products/neulet001/ 

price

Tuotteen hinta ja valuutta.  

100 € 

sale_price 

Tuotteen alennettu hinta ja valuutta. Tämä ei ole pakollinen kenttä. Poista sarake kokonaan jos et käytä. 

59,99 € 

 

Kuvalinkin rakenne Google Drivesta haettaville kuville

Google Drivesta Google Sheetiin haettavien kuvien URL-osoitteita tulee muokata, jotta niitä voi käyttää dynaamisessa mainonnassa. Kuvien jakamisen oletusasetukset sallivat kuvien katselemisen selaimessa, mutta eivät lataamista. Mikäli kuvien linkit ovat oletusmuodossa, ne eivät lataudu eivätkä näy mainoksessa. Ongelma voidaan ratkaista muokkaamalla kuvalinkkien URL-rakennetta seuraavasti:

Muuta URL-osoitteet tällaisesta https://drive.google.com/file/d/FILE_ID/edit?usp=sharing

tällaiseksi https://drive.google.com/uc?export=download&id=FILE_ID

Tämä jälkimmäisessä muodossa oleva kuvalinkki asetetaan sheetin image_link -nimiseen sarakkeeseen.  URL-osoitteessa oleva FILE_ID on tiedoston yksilöivä numeroiden ja kirjainten merkkijono.  Jos haluat testata muutoksen onnistumisen, klikkaa muokattua URL-osoitetta. Muutos on onnistunut, jos selaimesi alkaa ladata tiedostoa.

Huomioitavaa tuotekuvista

 • Tuotekuvan URL (image_link) tulee käyttää  https:// protokollaa (SSL).  
 • Kuvat tulee olla lokaatiossa, joka kestää bannereista tulevan liikenteen. Jos tämä ei onnistu, lisää tuoteluettelon image_link kenttään pelkästään kuvan tiedostonimi ja toimita kuvat meille tiedostoina muun aineiston mukana. 
 • Tuotekuvien resoluutio ja tiedostokoko tulee olla optimoitu bannerimainoksia varten, ne eivät saa olla liian suuria ja raskaita.  Maksimikoko on 600x600px. Kuvien ei tarvitse olla neliön muotoisia, kuvat skaalataan mainosalueelle.
 • Tuetut tiedostoformaatit: jpg ja png
 • Kuvien taustan tulee olla valkoinen tai läpinäkyvä  
 • Käytä tuotekuvia, jotka näyttävät koko tuotteen läheltä kokonaisena. Kuva tulee olla tuotteesta ja sen tulee vastata tuotenimeä ja kuvausta.  
 • Älä käytä tuotekuvissa tekstiä! Ei esim. CTA,  promokoodeja, vesileimaa tai aikakriittistä informaatiota (kuten tietyn ajan kestävä tarjous)  

CSV-urlin luominen Google Sheets laskentataulukosta

Luo Google Sheetsissa uusi laskentataulukko, jossa yllä olevan ohjeen mukaiset sarakkeet ja kuuden tuotteen tuotetiedot.

dynaaminen mainonta tuotepalkki-tuoteluettelo

Lisää kaikki tarvitsemasi tuotteet ja tuotetiedot taulukkoon. Muista käyttää vähintään kaikki pakolliset sarakkeet: id, title, image_link, link, price. Kun tuoteluettelo on valmis, julkaise luettelo:

dynaaminen mainonta tuotepalkki-tuoteluettelo2

Valitse taulukko ja julkaisutyypiksi csv. Suositeltavaa: Jos haluat päivittää tuoteluetteloa ja pitää sen ajantasalla, aktivoi automaattinen uudelleenjulkaisu (onnistuu vain jos myös kuvatiedostot tulevat URL:sta). Klikkaa julkaise (Publish) ja kopioi URL. Toimita tämä URL muun aineistosi mukana.

DCO
Kopioi Google Sheets esimerkkitaulukko

Esimerkki Google Sheets -taulukosta tehdystä CSV:n URL:sta

Muut feedimuodot ja integroitavat feedit

Tuotefeedistä poikkeavat feedit kuten hotellien, lentojen, matkakohteiden, asuntoilmoitusten ja ajoneuvojen feedit ovat lähtökohtaisesti aina integroitavia. Näiden feedien sarakkeet poikkeavat myös tuotefeedistä. 

Integroitavat feedit voivat olla räätälöidympiä ja monimutkaisempia kuin perusmuotoiset tuotefeedit ja hyväksymme niihin myös useampia tiedostomuotoja.  
Feedin sarakkeita ja feedin tiedostomuotoa lukuunottamatta integroitavia feedejä koskee kuitenkin samat säännöt kuin perusmuotoisia tuotefeedejä: 

 • kaikki feedin URL:t käyttävät https:// protokollaa (SSL). 

 • kuvat vastaavat suosituksia (ks. tuotefeedin tarkistuslista yllä) 

 • tekstiä sisältävät kentät lyhyitä ja kuvaavia 

Integroitavan feedin osalta tulee tarkistaa, että syöttöraja ja siirtymäraja ovat kohtuulliset, jotta kohteita voidaan hakea feedistä. Ja jos mahdollista, olisi parasta pystyä hakemaan kaikki tuotteet kerralla, mutta vähintään 5 000 tuotetta pyyntöä kohden.

Dynaamisen mainonnan seuranta mainonnanhallinta- ja web-analytiikkajärjestelmiin

Sanoman dynaamisen mainonnan mainosnäyttöjä ja klikkejä on mahdollista seurata mainonnanhallintajärjestelmiin (Adform & Google Campaign Manager). Lisäksi kampanjoiden liikennettä voi seurata web-analytiikkajärjestelmiin käyttämällä utm-parametreja. Halutut seurannat toimitetaan täytettynä DCO-käsikirjoituksen ”Mainoksen käyttäytyminen sekä seurannat” -osioon.

Näyttöjen ja klikkien seuranta 3. osapuolen mainonnanhallintajärjestelmiin

Mainosnäyttöjä on mahdollista seurata 1x1 impressiopikselillä aggregoidusti kampanjatasolla. Jos kampanja sisältää useita formaatteja, voidaan niille asettaa erilliset seurantapikselit, jolloin näyttöjä voi seurata mainosformaattitasolla. Toimita seurantapikseli DCO-käsikirjoitukseen täytettynä kenttään ”Impressioseuranta bannerille” kampanjassa käytettävän formaatin välilehdillä.

Klikkejä voi seurata Adformin ja Googlen mainonnanhallintajärjestelmiin käyttämällä mainonnanhallintajärjestelmässä luotua klikkilaskuria. Laskurit asetetaan formaattitasolla, jolloin klikit rekisteröityvät niille, mutta mainos uudelleenohjaa mainoksessa kulloinkin näkyvän tuotteen osoitteeseen, joka haetaan dynaamisesti feedistä.

Adformia käytettäessä, toimita DCO-käsikirjoituksen kentässä ”Klikkiseuranta feedin tuotteille” normaalimuotoinen click tracker, joka päättyy bn-numeroon. Google Campaign Manageria käytettäessä klikkiseurannan tulee olla muotoa static click tracker. Huomioi, että tracking ad tai dynamic click tracker -muotoiset seurannat eivät toimi.

Tuotekokoelma -mainosformaatissa on mahdollista käyttää bannerin yläosan kuvaa tai videota erillisenä klikkialueena, johon saa kiinteän ohjauksen. Tämä ohjaus pysyy samana alla näkyvästä tuotteesta riippumatta, ja siihen voidaan asettaa oma klikkilaskurinsa. Tähän kenttään käy normaali Adformin tai Googlen klikkilaskuri. Mikäli erillistä klikkialuetta ei käytetä, ohjaa koko banneri kulloinkin näkyvän tuotteen laskeutumissivulle, joka haetaan feedistä. Yläosan klikkilaskuri täytetään DCO-käsikirjoituksessa kohtaan ”Yläosan kuvan tai videon linkki”.

Seuranta web-analytiikkajärjestelmiin

Kampanjoita voi seurata suoraan Google Analyticsiin käyttämällä ohjauslinkeissä utm-parametreja. Samoja parametreja voi käyttää myös muiden web-analytiikkajärjestelmien kanssa, mikäli ne ovat konfiguroitu käyttämään utm-parametrejä. Kampanjasta tulevaa liikennettä on mahdollista seurata aggregoidusti kampanjatasolla. Jos kampanja sisältää useita formaatteja, voidaan niille määrittää eri utm-parametrit, jolloin kampanjaa voi seurata mainosformaattitasolla.

Toimita halutut utm-parametrit DCO-käsikirjoitukseen täytettynä osioon ”Mainoksen käyttäytyminen sekä seurannat” kampanjassa käytettävän formaatin välilehdillä. Tällöin liikenne kertyy kootusti kampanja- tai formaattitasolla web-analytiikkajärjestelmään.

Dynaamisten UTM-makrojen määrittäminen

Jos haluat poimia UTM-parametreiksi feedin tietoja automaattisesti, kuten mitä tuotetta mainoksessa napsautettiin (esim. “<Title>”) tai mainoksessa napsautetun tuotteen tuotetunnuksen (esim. “<id>”), sinun on kirjoitettava asiaankuuluva makro valitsemaasi UTM-kenttään kulmasulkeiden ympäröimänä.

“<Title>” ja “<id>” ovat käytettävän feedin sarakkeiden nimiä, joten UTM-kenttään lisäämäsi arvo on sarakkeen nimi. Alla on yleisimmin käytetyt makrot, mutta voit käyttää myös muita makroja, kuten “<category>”:

[id] - Tämä lisää tuotteen id;n, esim. voit lisätä tämän tyyppisen utm-arvon 'Product_ <id>’

[title] - Tämä lisää tuotteen otsikon / nimen merkkijonoon esim. voit lisätä tällaisen utm-arvon ”product_ <title>”

Toimita haluamasi UTM-makrot DCO-käsikirjoituksessa yhdessä muiden kampanjatietojen kanssa.

DCO-mainosmuotojen ohjeet

Dynaaminen digikokosivu karusellilla

Kokosivu videolla, tuoteslider alalaidassa 
Koko: 620 x 891 px

Tuotekokoelma

Bannerin elementit:

 • Tausta: taustaväri tai kuva 
  Taustana voidaan käyttää taustaväriä (oletus: valkoinen) tai kuvatiedostoa 620x891px, max 100kb (JPG, PNG). Huom: Taustakuvan värin tulisi olla tuotesliderin kohdalla valkoinen, jos tuotekuvissa ei ole läpinäkyvää taustaa.
   
 • Logo
  Kuvatiedosto (mieluiten png tai svg) jossa läpinäkyvä tausta.  
  Logotiedosto ei ole pakollinen jos logo on näkyvissä taustakuvassa.
   
 • Otsikkoteksti
  Bannerissa on oikeassa ylälaidassa alue lyhyelle tekstille (25 merkkiä), ei pakollinen.  
  Määrittele käsikirjoitukseen haluttu teksti, fontti ja väri
   
 • Videotiedosto
  Tuotesliderin yläpuolella olevan videoalueen koko on 560x316px 
  Video formaatti: MP4 tai MOV (H.264) 
  • Max 1920 x 1080 pixeliä, 25 fps
  • Stereo ääni 44.1 kHz tai 48kHz, Äänen tasot: EBU R128 Standardin -23 LUFS mukaisesti 
  • Videon bitrate: 8,000 – 16,000 kbps, Äänen bitrate: 384 kbps 
  • Videon koko max 3,5Mt

Videolle voidaan asettaa oma linkki, johon se ohjaa riippumatta tuotesliderissa näkyvästä tuotteesta. Mikäli videolle ei aseteta erillistä ohjausta, se ohjaa tuotesliderissa näkyvän tuotteen osoitteeseen, joka haetaan feedistä.

 • Tuoteslider
  Tuotesliderin tiedoista tuotekuva, tuotenimi, hinta ja alkuperäinen hinta tulevat feedistä. Sliderissa näytetään vähintään tuotekuva. Silderissa voidaan näyttää/piilottaa seuraavat kentät:  
  tuotenimi (title), hinta (sale_price), alkuperäinen hinta (price). 
  Jos feedissä ei ole alennettua hintaa, käytetään Hinta-sarakkeessa automaattisesti alkuperäistä hintaa. Määritä aineistokäsikirjoituksessa tuotenimen, hinnan ja alkuperäisen hinnan fontit ja värit.

Slideriin voidaan määrittää erillinen, vapaavalintainen teksti, joka haetaan feedin brand-kentästä. Teksti näkyy tuotekuvan ja tuotenimen välissä. Lisäksi tuotekuvan vasempaan yläreunaan on mahdollista asettaa vinottain oleva tekstinauha, Nauhan tekstin voi määrittää pysyväksi, tai sen voi hakea feedistä siihen varatusta erillisestä tietokentästä.

 • CTA-painike
  Tuotesliderin alapuolella on alue CTA-painikkeelle. CTA voidaan lisätä myös taustakuvaan, jolloin erillistä CTA-painiketta ei tarvitse käyttää. 
  Määritä aineiston käsikirjoituksessa CTA-painikkeelle: 
  • lyhyt CTA-kehoitus (maks 25 merkkiä), tekstin fontti ja väri 
  • painikkeen väri ja reunojen pyöristys
    
 • Yleistä
  Bannerissa on käytössä oletusfontit: Arial, Helvetica, Verdana, Georgia ja Times. 
  Omia fontteja voi käyttää, aineiston mukana tulee tällöin toimittaa fontit .woff tai .ttf -muodossa.  

Dynaaminen digikokosivu karusellilla (kuva + tuoteslider)

Kokosivu kuvalla, tuoteslider alalaidassa 
Koko: 620x891

Tuotekokoelma

Bannerin elementit: 

 • Tausta: taustaväri tai kuva 
  Taustana voidaan käyttää taustaväriä (oletus: valkoinen) tai kuvatiedostoa 620x891px, max 100kb (JPG, PNG). Huom: Taustakuvan värin tulisi olla tuotesliderin kohdalla valkoinen, jos tuotekuvissa ei ole läpinäkyvää taustaa.
   
 • Logo
  Kuvatiedosto (mieluiten png tai svg) jossa läpinäkyvä tausta.  
  Logotiedosto ei ole pakollinen jos logo on näkyvissä taustakuvassa. 
 • Otsikkoteksti
  Bannerissa on oikeassa ylälaidassa alue lyhyelle tekstille (25 merkkiä), ei pakollinen. 
  Määrittele käsikirjoitukseen haluttu teksti, fontti ja väri
   
 • Kuva  
  Tuotesliderin yläpuolella olevan kuva-alueen koko on 560x316px 
  Kuvan formaatti: JPG tai PNG, 560x316px, max 100kb

Kuvalle voidaan asettaa oma linkki, johon se ohjaa riippumatta tuotesliderissa näkyvästä tuotteesta. Mikäli kuvalle ei aseteta erillistä ohjausta, se ohjaa tuotesliderissa näkyvän tuotteen osoitteeseen, joka haetaan feedistä.

 • Tuoteslider
  Tuotesliderin tiedoista tuotekuva, tuotenimi, hinta ja alkuperäinen hinta tulevat feedistä. Sliderissa näytetään vähintään tuotekuva. Silderissa voidaan näyttää/piilottaa seuraavat kentät:  
  tuotenimi (title), hinta (sale_price), alkuperäinen hinta (price). 
  Jos feedissä ei ole alennettua hintaa, käytetään Hinta-sarakkeessa automaattisesti alkuperäistä hintaa. Määritä aineistokäsikirjoituksessa tuotenimen, hinnan ja alkuperäisen hinnan fontit ja värit.

Slideriin voidaan määrittää erillinen, vapaavalintainen teksti, joka haetaan feedin brand-kentästä. Teksti näkyy tuotekuvan ja tuotenimen välissä. Lisäksi tuotekuvan vasempaan yläreunaan on mahdollista asettaa vinottain oleva tekstinauha, Nauhan tekstin voi määrittää pysyväksi, tai sen voi hakea feedistä siihen varatusta erillisestä tietokentästä.

 • CTA-painike
  Tuotesliderin alapuolella on alue CTA-painikkeelle. CTA voidaan lisätä myös taustakuvaan, jolloin erillistä CTA-painiketta ei tarvitse käyttää. 
  Määritä aineiston käsikirjoituksessa CTA-painikkeelle:  
  • lyhyt CTA-kehoitus (maks 25 merkkiä), tekstin fontti ja väri 
  • painikkeen väri ja reunojen pyöristys

Yleistä 
Bannerissa on käytössä oletusfontit: Arial, Helvetica, Verdana, Georgia ja Times. 
Omia fontteja voi käyttää, aineiston mukana tulee tällöin toimittaa fontit .woff tai .ttf -muodossa.  

Dynaaminen digikokosivu

Koko: 620 x 891px

Tuotekokosivu

Mainos voi toimia kahdella tavalla:

 • Näytetään vain yksi tuote kerrallaan
 • Näytetään sliderina, jolloin mainokselle voidaan valita alkuanimaatio ja/tai autorotate

Bannerin elementit: 

Mainosalueen taustakuva tai väri:
Mainosalueen taustan oletusväri on valkoinen.
Taustakuvaa voidaan käyttää, koko 620x891px, JPG tai PNG, max 100kt. 
Mainosalueen reuna on oletuksena 1px harmaa. Reunaviiva voidaan inaktivoida

Logo
Kuvatiedosto (mieluiten png tai svg) jossa läpinäkyvä tausta.  
Logotiedosto ei ole pakollinen jos logo on näkyvissä taustakuvassa tai tuotekuvassa. 

Kuva-alue
On suositeltavaa, että feedin tuotekuvat ovat tässä mainosmuodossa riittävän laadukkaita ja riittävän suuria,  maksimissaan 620x891px.

Tuotekuvissa voi käyttää valkoista tai läpinäkyvää taustaa.  Ja tässä mainosmuodossa on mahdollista käyttää myös kuvia, joissa on tausta, logo ja tekstiä. Tällöin mainostemplatessa voidaan piilottaa ylimääräiset kentät.

Tuotekuvan alue skaalautuu sen mukaan mitä kenttiä mainoksessa on aktiivisena:

A. Kaikki kentät ovat aktiivisia, tuotekuvan alueen maksimikoko on 590x667px
B. Toinen tekstikentistä on piilotettu, tuotekuvan alueen maksimikoko on 590x700px
C. Molemmat tekstikentät on piilotettu, tuotekuvan alueen maksimikoko on 590x748p
D. Logoalue on piilotettu, tuotekuvan alueen maksimikoko on 620x740px
E.  Logoalue JA toinen tekstikentistä on piilotettu, tuotekuvan alueen  maksimikoko on 620x770px
F. Logoalue JA molemmat tekstikentistä on piilotettu, tuotekuvan alueen maksimikoko on 620x820px
G. Kun kaikki kentät on piilotettu vain tuotekuva näytetään ja se voi viedä maksimissaan koko mainosalueen 620 x 891 px.

Tuotekokosivu kuva-alue 1
Tuotekokosivu kuva-alue 2

Feedistä tulevat tekstikentät

 • Templatessa on tila kahdelle tekstiriville:
  Tekstikenttä 1
  : Feedistä voidaan valita tähän kenttään joko Brand tai Title
  Tekstikenttään mahtuu maksimissaan 30 merkkiä. Jos enemmän teksti katkaistaan kolmella pisteellä…
  Määrittele käsikirjoitukseen tekstikentän fontti, leikkaus, väri ja fontin koko.
  Kenttä voidaan piilottaa.
  Tekstikenttä 2: Feedistä voidaan valita tähän kenttään joko Title tai Description
  Tekstikenttään mahtuu maksimissaan 50 merkkiä. Jos enemmän teksti katkaistaan kolmella pisteellä…
  Määrittele käsikirjoitukseen tekstikentän fontti, leikkaus, väri ja fontin koko.
  Kenttä voidaan piilottaa.
 • Hinnat
  Jos feedissä ainoastaan price, se näkyy suurena vasemmassa alalaidassa.
  Jos feedissä on price ja sale_price erikseen, mainoksessa näytetään alehinta suurella vasemmassa alalaidassa ja sen vieressä voidaan näyttää normaalihinta  suluissa.
  Määrittele käsikirjoitukseen hintojen fontit, leikkaukset, värit.
  Hintakentät voidaan piilottaa.

CTA-painike
Sijaitsee mainoksen oikeassa alalaidassa.
CTA voidaan lisätä myös taustakuvaan, jolloin erillistä CTA-painiketta ei tarvitse käyttää. 
Määritä aineiston käsikirjoituksessa CTA-painikkeelle: lyhyt CTA-kehoitus (maks 15 merkkiä), tekstin fontti ja väri sekä 
painikkeen väri ja reunojen pyöristys. Voit myös valita napille kevyen animoinnin (Pulsate)
CTA-kenttä voidaan piilottaa.

Fallback image
Fallback kuva (620 x 891 px) ja sille fallback-klikkilinkki ovat pakollisia. Fallback kuva näytetään jos yhteys feediin jostain syystä katkeaisi.

Yleistä 
Bannerissa on käytössä oletusfontteina: Monsterrat, Arial, Helvetica, Verdana, Georgia ja Times. 
Omia fontteja voi käyttää, aineiston mukana tulee tällöin toimittaa fontit .woff tai .ttf -muodossa. 

Dynaaminen paraati

Koko: 980 x 400 ja 600 x 600 px

Tuoteluettelo 980x400
Tuoteluettelo 300x300

Tausta

 • Taustaväri tai kuvat 980x400px ja/tai 600x600px, max 100kb, JPG tai PNG
 • Taustan väri on oletuksena valkoinen.

Logo

 • Logo kuvatiedostona (PNG, SVG) läpinäkyvällä taustalla.  
 • Jos logo on taustakuvassa, logotiedostoa ei tarvita.

Otsikkoteksti

 • Bannerissa on oikeassa ylälaidassa alue lyhyelle tekstille (25 merkkiä), ei pakollinen. 
 • Määrittele käsikirjoitukseen haluttu teksti, fontti ja väri 

Tuoteslider

 • Tuoteslider tiedot tulevat feedistä 
 • Sliderissa näytetään vähintään tuotekuva 
 • Silderissa voidaan näyttää/piilottaa seuraavat kentät:  
 • tuotenimi (title), hinta (sale_price), alkuperäinen hinta (price) 
 • Jos feedissä ei ole alennettua hintaa, käytetään Hinta-sarakkeessa automaattisesti alkuperäistä hintaa. 
 • Määritä aineiston käsikirjoituksessa tuotenimen, hinnan ja alkuperäisen hinnan fontit ja värit 
   

Tarrat sliderissa

 • Sliderin tuotekorteissa on mahdollista käyttää huomiotarraa (ei ole pakollinen), jossa voidaan näyttää lyhyt teksti, esimerkiksi:  UUTUUS, TARJOUS, ALE, -50%
 • Tuotekortissa on tarralle kolme mahdollista paikkaa ja muotoa: Vasen yläreuna, oikea yläreuna, vasen alalaita (ks. esimerkki).  
 • Valittu tarra näkyy kaikissa tuotekorteissa samanlaisena.  
 • Määritä aineiston käsikirjoituksessa mitä tarraa haluat käyttää, haluttu teksti, fontti ja fontin väri ja tarran väri.

CTA-painike

 • lyhyt CTA-kehoitus (maks 25 merkkiä), tekstin fontti ja väri
 • painikkeen väri ja reunojen pyöristys

Yleistä 

 • Bannerissa on käytössä oletusfontit: Arial, Helvetica, Verdana, Georgia ja Times. 
 • Omia fontteja voi käyttää, aineiston mukana tulee tällöin toimittaa fontit .woff tai .ttf -muodossa. 

Dynaaminen instream-video (versio 1)

Tuotekulma

Videotiedosto:

 • Tiedostomuodot: MP4
 • videon koko: 1920 x 1080 pikseliä, max 50 MB
 • 25 kuvaa sekunnissa
 • Stereo audio 44.1 kHz tai 48kHz
 • Äänentasot: EBU R128 -standardin mukaisesti -23 LUFS
 • Video bitrate: 8,000 – 16,000 kbps, audio bitrate: 384 kbps

Taustakuva: 1920 x 1080px tai taustaväri.
HUOM! Videon alue vie taustakuvasta 1233 x 690px kokoisen alueen oikeasta yläkulmasta

Logo: png, sijoitetaan vasempaan yläkulmaan
*ei pakollinen jos logo näkyy taustakuvassa tai selkeästi videossa

Fallback URL (pakollinen)

Tuoteasetukset:

 • minimiaika mainoksessa / tuote (sekunteina): esim. 4
 • tuotteiden vaihtumisen välinen aika (sekunteina): esim. 1
 • milloin ensimmäinen tuote tulee näkyviin videossa (sekunteina): esim. 0

Tuotteet: Tuotekuvat ja tiedot tulevat feedistä
Määritä aineiston käsikirjoituksessa hinta- ja tekstielementtien fontti, fontin leikkaus ja väri.

 • Tuotenimi: pidä lyhyenä, jotta nimi näkyy kokonaan. Jos tuotenimi ei mahdu yhdelle riville se katkaistaan.
  Maksimimerkkimäärä on 24-32 merkin väliltä, riippuen tekstistä ja valitun fontin leikkauksesta. *Kenttä voidaan myös piilottaa.
 • Tuotekuvaus: pidä lyhyenä, jotta kuvaus näkyy kokonaan. Merkkimäärä maks 70.
  *Kenttä voidaan myös piilottaa.
 • Hinta ja normaalihinta *Kentät voidaan piilottaa.
 • Kaikkiin tekstikenttiin voi määritellä värin ja valita fontin leikkauksen.
  Oletusfontti: Montserrat. Jos asiakas haluaa oman fontin VAST.templateen, fonttitiedostot tulee toimittaa muun materiaalin mukana .tff muodossa

Huom. instream-mainoksessa ei ole mahdollista käyttää tuotefeedin kohdennuksia

Dynaaminen instream-video (versio 2)

Tuotevideo

Videotiedosto:

 • Videotiedoston tulee olla koko spotin mittainen ja siihen tulee suunnitella kohta, jossa feedin tuotteita voidaan näyttää. Tuotteiden näyttäminen (alku ja loppu) määritellään templatessa sekunteina. Videossa voi olla myös kohta johon voidaan templatessa määrittää teksti
 • Tiedostomuodot: MP4
 • videon koko: 1920 x 1080 pikseliä, max 50 MB
 • 25 kuvaa sekunnissa
 • Stereo audio 44.1 kHz tai 48kHz
 • Äänentasot: EBU R128 -standardin mukaisesti -23 LUFS
 • Video bitrate: 8,000 – 16,000 kbps, audio bitrate: 384 kbps

Fallback URL (pakollinen)

Tekstikenttä:
Missä kohtaa teksti tulee  videolla näkyviin (sekunteina): esim. 0
Missä kohtaa teksti piilotetaan videolla (sekunteina): esim. 3

Määritä aineiston käsikirjoituksessa haluttu teksti, fontti ja väri. (Kentän maksimimerkkimäärä on 24)

Tuoteasetukset:

 • Minimiaika mainoksessa / tuote (sekunteina): esim. 4
 • Missä kohtaa videota ensimmäinen tuote tulee näkyviin (sekunteina): esim. 3
 • Missä kohtaa videota tuotteiden näyttäminen lopetetaan (sekunteina): esim. 12

Tuotteet: Tuotekuvat ja tiedot tulevat feedistä.
Määritä aineiston käsikirjoituksessa hinta- ja tekstielementtien fontti, fontin leikkaus ja väri.

 • Tuotenimi: pidä lyhyenä, jotta nimi näkyy kokonaan. Jos tuotenimi ei mahdu yhdelle riville se katkaistaan.
Maksimimerkkimäärä on 24-32 merkin väliltä, riippuen tekstistä ja valitun fontin leikkauksesta *Voidaan piilottaa
 • Tuotekuvaus: pidä lyhyenä, jotta kuvaus näkyy kokonaan. Merkkimäärä maks 70.  *Voidaan piilottaa
 • Hinta ja normaalihinta *Kentät voidaan piilottaa.
 • Oletusfontti: Montserrat. Jos asiakas haluaa oman fontin VAST.templateen, fonttitiedostot tulee toimittaa muun materiaalin mukana .tff muodossa

Huom. instream-mainoksessa ei ole mahdollista käyttää tuotefeedin kohdennuksia

Dynaaminen tuotenosto

Dynaaminen tuotenosto feed 620x500
Dynaaminen tuotenosto feed 320x390

Dynaamisessa tuotenostossa voidaan hyödyntää asiakkaan valmista tuotefeediä tai räätälöidä oma feedi esimerkiksi Google Sheetsin avulla.

Tuotenosto näytetään koossa 620x500 (desktop/tablet-näkymä) ja 320x390 (mobiilinäkymä)

Dynaamisen tuotenoston elementit

Tarvitsemme tuotenostoa varten nämä tekstit:

 • Mainostaja (mainostajan nimi kuten se halutaan esittää nostossa) max 32 merkkiä
 • Call to action, max 20 merkkiä. Esimerkiksi: Osta nyt! Tilaa lehti! Hae nyt*

Tarvitsemme myös tuotefeedin, josta käytämme seuraavat kentät:

 • Otsikko (feedistä tuleva tuotteeni nimi, title) max 50 merkkiä
 • Tuotekuva (feedistä, image_link)
  Huomioitavaa: Jos kuvilla on värillinen tausta, kuvien koko tulee olla feedissä 600 x 314 px, max 80 kt
  Suositeltavaa on, että tuotekuvien taustaväri on valkoinen, jolloin kuvien mallilla ja muodolla ei ole merkitystä vaan ne skaalautuvat sille varattuun tilaan. Kuvien maksimikoko suositellaan pitämään 600x600px sisällä.
 • Kuvausteksti (feedistä tuleva tuotekuvaus, description) max 125 merkkiä
 • Klikkilinkki (tulee feedistä, link)
 • HUOM. feedissä tulee olla vähintään pakolliset kentät: id,title,image_link,link,price
  Price on pakollinen kenttä, vaikka sitä ei mainoksessa käytetä. Hinnaksi voi laittaa esim. 0

Dynaaminen pystyparaati

Tuotepalkki 1
Tuotepalkki 2

300 x 600 px -kokoinen banneri, jossa 6 tuoteruutua

 • Tausta
  Taustaväri tai kuva 300x600 tai 600x1200 (JPG tai PNG), max 100kb 
  Taustan väri on oletuksena valkoinen. 
  Huom. Tuotteiden tausta ruudukossa ja tuotenäkymässä on aina valkoinen. Taustakuva/väri näkyy ruudukon/tuotenäkymän takana. 
   
 • Logo
  Logo kuvatiedostona (PNG, SVG) läpinäkyvällä taustalla.  
  Jos logo on taustakuvassa, logotiedostoa ei tarvita.
   
 • Tuotteet
  Tuotekuvat ja tiedot tulevat feedistä 
  Tuotteista näytetään ruudukossa tuotekuva, tuotenimi, hinta, alkuperäinen hinta sekä tuotenäkymässä myös tuotekuvaus 
  Määritä aineiston käsikirjoituksessa tekstielementtien fontti ja väri  
 • CTA-painike
  Tuoteruudukon sekä tuotenäkymässä tuotekortin alapuolella on alue CTA-painikkeelle. CTA voidaan lisätä myös taustakuvaan, jolloin erillistä CTA-painiketta ei tarvitse käyttää. 
  Määritä aineiston käsikirjoituksessa CTA-painikkeelle:
  • lyhyt CTA-kehoitus (maks 25 merkkiä), tekstin fontti ja väri
  • painikkeen väri ja reunojen pyöristys
    
 • Yleistä 
  Bannerissa on käytössä oletusfontit: Arial, Helvetica, Verdana, Georgia ja Times. 
  Omia fontteja voi käyttää, aineiston mukana tulee tällöin toimittaa fontit .woff tai .ttf -muodossa.

Dynaaminen pystyparaati ilman valmista feediä

Dynaamisen paraatin ja pystyparaatin mainosohje

Dynaaminen pystyparaati on kooltaan 300 x 600 px ja siinä näytetään kerralla kuusi eri tuotetta. Mainosmuoto tarvitsee toimiakseen tuoteluettelon. Tässä ohjeessa käydään läpi, miten Dynaamista pystyparaatia voidaan käyttää ilman valmista feediä yksinkertaisen Google Sheets -laskentataulukon avulla, johon tuotetiedot lisätään.  

Dynaamista pystyparaatia varten meille tulee toimittaa seuraavat materiaalit: 

 • tuoteluettelo CSV-urlina tai excelinä (sekä tuotekuvien tiedostot jos ei mahdollista hostata itse)
 • taustakuva (tai värikoodi)
 • logotiedosto
 • käsikirjoitus, jossa tiedot halutuista tekstien fonteista, väreistä ja CTA-painikkeesta.

Katso ohje tuoteluettelon luontiin: Tuotefeedin luonti Google Sheetsissa

Tuotepalkki ilman valmista feedia.png