Millaisilla sisällöillä ja mainonnalla vetoat laatutietoisiin tiedonnäyttäjiin, uteliaisiin suunnannäyttäjiin ja itsevarmoihin menestyjiin?

Mediankäyttösegmentti
Sanoman uusi mediankäyttösegmentointi jakaa suomalaiset kahdeksaan eri segmenttiin. Ostovoimaisimmat kuluttajat löytyvät segmentistä laatutietoiset tiedonnäyttäjät. Trenditietoisuus on ominaisinta uteliaille suunnannäyttäjille. Itsevarmat menestyjät ovat suopeimpia maksamaan mediasisällöistä. Tutustu näihin segmentteihin ja siihen millaisilla sisällöillä puhuttelet heitä parhaiten.


Ketkä ovat Suomen ostovoimaisimmat kuluttajat?

Kaikkein ostovoimaisimpia kuluttajia on Suomessa noin 760 000. Sanoman uuden mediankäyttösegmentoinnin mukaan tyypillinen ostovoimainen tiedonhakijapariskunta on yli 55-vuotias ja asuu pääkaupunkiseudulla. He kuuluvat laatutietoinen tiedonhakija -segmenttiin. Kuluttajina heille on tärkeää laadukkuus ja kotimaisuus. He ostavat parasta, mihin heillä on varaa erityisesti silloin, kun he ovat ruoka- ja vaateostoksilla. Nämä ajankohtaisten asioiden taustoista ja korkealaatuisesta sisällöstä kiinnostuneet tavoitetaan parhaiten Hesarilla ja Ilta-Sanomilla. Heitä kannattaa puhutella asiallisella ja informatiivisella tyylillä, oivaltavasti ja esteettisesti.

  • Vinkki: laatutietoiset tiedonhakijat ovat erittäin osuva kohderyhmä vapaaehtoistyöjärjestöille ja paikallisia tuotteita tarjoaville yrityksille.
     

Kenelle kannattaa lanseerata uutuustuotteet?

Suunnannäyttäjät, edelläkävijäkuluttajat ja trendien seuraajat ovat tyypillisesti alle 35-vuotiaita kaupungeissa asuvia naisia. He pitävät tuotteista ja mediasisällöistä, jotka saavat hyvälle tuulelle ja rentoutumaan. Nämä uteliaat suunnannäyttäjät  tavoitetaan Nelosen viihdesisältöjen parista ja somesta. Heille parhaiten uppoavat viestit höystetään viihdyttävällä ja humoristisella tyylillä sekä rohkeilla ja keskusteluja herättävillä teemoilla. Mainontaan he suhtautuvat erittäin positiivisesti.

  • Vinkki: uteliaat suunnannäyttäjät ovat erittäin kiinnostuneita elämyksistä ja itsensä hemmotteluun liittyvistä tuotteista.


Kuka on valmis maksamaan mediasisällöistä?

Maksullisista mediasisällöistä ovat erityisesti kiinnostuneet itsevarmat menestyjät, joita löytyy suomalaisista yli 400 000. He ovat tyypillisemmin nuoria miehiä, alle 35-vuotiaita sinkkuja, jotka ovat kiinnostuneita ammatillisesta menestymisestä, urasta ja teknologiasta. Heidät tavoitetaan parhaiten tieteeseen liittyvien sisältöjen sekä metalli- ja rock-musiikin kuuntelun parista. Nämä digitaaliset edelläkävijät panostavat erityisesti viihde-elektroniikkaan. Heitä puhuttelee kekseliäästi uutta tekniikkaa hyödyntävä informatiivinen mainonta.

  • Vinkki: yksityiskohtaiset tiedot tuotteista ja tuotevertailut netissä ovat tärkeitä tälle "pro-kuluttaja" -segmentille.

Mainostajalle segmentointi tarjoaa useita mahdollisuuksia hyödyntää dataa. Kysy näistä mahdollisuuksista omalta yhteyshenkilöltäsi!

Tutustu uusiin mediankäyttösegmentteihin >

Lähde: Sanoma segmentointitutkimus 2018