Monikanavainen aikakausmedia

Monikanavainen_aikakausmedia_hero.jpg

Monikanavainen aikakausmedia

Monikanavaisuus aikakausmedioissa

Tehoa ja tuloksellisuutta mainontaan monikanavaisuudesta

Aikakausmedian sisällöt kiinnostavat, puhututtavat ja koskettavat. 67 % suomalaisista lukee aikakauslehtiä viikoittain joko painettuna lehtenä tai digitaalisena. Digitaaliset sisällöt houkuttelevat nykyisin alle 45-vuotiaita kuluttajia jopa enemmän kuin painettu lehti. Me Sanomalla seuraamme kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja haluamme tarjota mainostajille entistä tavoittavampia ja kiinnostavampia mediatuotteita – myös aikakausmedioidemme parissa. 

Kokosivut ja aukeamat ovat monikanavaisia seuraavissa aikakausmedioissamme: ET-lehti, Hyvä terveys, Kodin Kuvalehti ja Me Naiset. Tämä tarkoittaa sitä, että saat printin kokosivun ja aukeaman mainosten lisäksi mainosnäyttöjä digikokosivuna kyseisen lehtibrändin verkkosivustolla – tavoittaen laajemman yleisön.

Tutkitusti vaikuttavaa

Sanoman aikakauslehdissä mainoksen monikanavaisuus on parantanut mielikuvaa brändistä, lisännyt kuluttajien kiinnostusta sitä kohtaan sekä vaikuttanut positiivisesti ostoaikomukseen. 

Monikanavaisuuden vaikutus print-only ja digi-only keskiarvoon verrattuna
Monikanavainen_aikakausmedia_36.png

POSITIIVINEN VAIKUTUS
MIELIKUVAAN

Monikanavainen_aikakausmedia_55.png

KIINNOSTUKSEN
LISÄÄNTYMINEN

Monikanavainen_aikakausmedia_58.png

OSTOAIKOMUS

Lähde: Sanoma aikakauslehdet cross-media-tutkimukset 2017–2020.

Monikanavaiset ratkaisut

ET-lehden, Hyvän terveyden, Kodin Kuvalehden ja Me Naisten kokosivut ja aukeamat määräpaikkoineen ovat monikanavaisia. Mainos näkyy tällöin sekä painetussa lehdessä että digikokosivuna lehtibrändin verkkosivustolla.

Monikanavaisten ratkaisujen mediatiedot ja hinnat löydät mediakortit.fi-sivustolta:

ET-lehti

Kodin Kuvalehti

Me Naiset

Hyvä terveys

monikanavainen_aikakausmedia_tuotekuva_2.png


Saat kiinni laajemman yleisön kuin pelkästään yhdessä kanavassa

 Voit hyödyntää printti- ja display-mainoksissa eri aineistoja kummankin median vahvuudet ja kohderyhmät huomioiden. Koska aikakauslehden elinkaari ulottuu julkaisupäivää pidemmälle, ajetaan diginäyttöjä siihen asti, kunnes lehden seuraava numero ilmestyy.

 

PRINTTI

DIGI

KONTAKTIT

 

1/1

2/1

Formaatti

Kampanja-aika

Painettu lehti

Digi-impressiot

Yhteensä

ET-lehti

Teksti*

2. kansi

3. kansi Takasivu

Teksti*

1. aukeama

Digikokosivu etlehti.fi

2 vkoa

291 000

44 000

335 000

Hyvä terveys

Teksti*

2. kansi

3. kansi Takasivu

Teksti*

1. aukeama

2. aukeama

Digikokosivu hyvaterveys.fi

3 vkoa

254 000

46 000

300 000

Kodin Kuvalehti

Teksti*

2. kansi

3. kansi Takasivu

Teksti*

1. aukeama

2. aukeama

Digikokosivu kodinkuvalehti.fi

2 vkoa

293 000

42 000

335 000

Me Naiset

Teksti*

2. kansi

3. kansi Takasivu

Teksti*

1. aukeama

2. aukeama

Digikokosivu is.fi/menaiset

1 vko

152 000

48 000

200 000


* Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto. Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa

Katso aineisto-ohjeet  

Lue lisää aikakausmediasta