Monipuolinen, raikas ja kiinnostava − Panostus näkyvyyteen vaikutti Lahden seudun kävijämääriin ja mielikuviin

VisitLahti_artikkelikuva.jpg

Useiden muiden matkailualueiden tavoin Lahden seudun fokus on ollut viime vuosina kansainvälisessä markkinoinnissa. Koronapandemian myötä oli aika panostaa ihan uudella tavalla kotimaan matkailun markkinointiin. 

”Uutena kohderyhmänä meillä oli yleensä ulkomaille suuntaavat, jotka etsivät nyt matkailumahdollisuuksia kotimaassa. Visuaalisesti näyttävät aineistot saivat erittäin hyvät huomioarvot. Bränditason aluemarkkinointi toi selkeän kasvun uudistuneille verkkosivuille ja antoi hyvän pohjan taktisiin toimenpiteisiin. Pystyimme tuomaan Lahden seudun näkyviin monipuolisena, raikkaana ja kiinnostavana kohteena, kun uskalsimme luottaa maisemaan emmekä puhuneet suoraan tuotteista tai palveluista”, Lahden seudun Head of Destination Marketing Tiina Kallio kertoo.

Alkuvuonna on jatkettu viime kesänä aloitettua Lähellä, mutta totta -kampanjaa, jonka tavoitteena on uusien kotimaan matkailijoiden tunnistaminen, houkuttelu ja hurmaaminen sekä Lahden seudun asemointi Järvi-Suomeen.

Kallio on tyytyväinen kampanjan tuomiin tuloksiin.

”Panostus näkyvyyteen vaikeana korona-aikana on tuonut haluttuja kohderyhmiä Lahden seudulle. Ilahduttavaa kasvua on näkynyt muun muassa Päijänteen kansallispuiston kävijämäärissä, seudun luonto- ja mökkikohteissa sekä lähiruokaan keskittyvissä käyntikohteissa. Mittaamme myös mielikuvan kehittymistä. Luonto ja vesistö ovat Lahden seudun mielikuvissa kehittyneet jatkuvasti haluttuun suuntaan. Visit Lahden verkkosivujen kävijämäärä sekä sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät ja peitto ovat jatkaneet kasvuaan myös kampanjoiden jälkeen. On hienoa, että myös paikalliset asukkaat ovat aktivoituneet.”

Ihmiset etsivät ulkomaanmatkoihin verrattavia lomakokemuksia kotimaasta ja mieluiten lähiseudulta. Lahden seutu halusi tarttua näihin tarpeisiin.

”Lahden seudun vahvuudet tukevat ihmisten muuttunutta arvomaailmaa ja vastaavat koronan aiheuttamaan kotimaan matkailun muuttuneeseen kysyntään. Päijänteen arvoa ja merkitystä ei voi liikaa korostaa, ja kampanjoiden kautta olemme saaneet hyvää selkänojaa jatkuvaan sisällöntuotantoon. Ihmiset kiinnostavat, ja esimerkiksi ruokamatkailun Taste of Visit Lahti -sisällöissä on tuotu esiin Lahden seudun ruokatuottajia, pienpanimoita ja ravintolayrittäjiä. Muun muassa mökkeilijät ovat ottaneet makureitit hyvin vastaan. Urheilumatkailun sisällöntuotannossa hyödynnämme kokoamaamme paikalliset liikkujat -ryhmää. Bränditason ohessa tehdään jatkuvasti taktisia toimenpiteitä – molempia tarvitaan. Bränditasolla haluamme korostaa ympärivuotisuutta ja tuoda Salpausselän näkyviin muunakin kuin kisatapahtumapaikkana.”

Lähellä, mutta totta -kampanjassa oli käytössä Helsingin Sanomien monikanavainen etusivu ja diginäkyvyyttä Sanoman verkostossa. Sanoman tarjoamat ratkaisut kiinnostavat, sillä niiden kautta Lahden seutu tavoittaa halutun kohderyhmän ja saa laajaa näkyvyyttä.

”HS monikanavainen etusivu edustaa sitä tasoa, jonne haluamme Lahden seudun matkailukohteena asemoida. Monenlaista näkyvyyttä on tarjolla, mutta HS etusivua ei ole muita. Diginäkyvyyden eri muodot ja retargetointi ovat ehdoton edellytys kampanjan tukena.”

Yhteistyö Sanoman kanssa on sujunut hyvin vaihtuvasta aineistosta ja aikataulun tiukkuudesta huolimatta.

”Jokainen pienikin kysymys tai ihmettely on saanut vastauksen viipymättä ja yhdessä on pohdittu jatkosteppejä”, Kallio kiittää.

Tutustu tarkemmin kampanjan tuloksiin

Liittyvät artikkelit
Sini Hartikka artikkelikuva

Kuntamarkkinointia timanttisella yhteistyöllä

Kuntamarkkinointi, kuten markkinointi yleensäkin, on pitkäjänteistä tekemistä ja parhaat tulokset syntyvät silloin, kun yhteistyökumppanit oppivat toinen toisiltaan yhteisten projektien myötä, kirjoittaa Sini Hartikka. Miten tällaista yhteistä oppimista voi rakentaa?
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Kuntamarkkinointia timanttisella yhteistyöllä