Printin aineisto-ohjeet

Sanomalehdet

Sanomalehdet

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien aikakausilehtituotteiden tiedot löydät aikakauslehtien aineistotiedoista.

Valmiit aineistot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.  Sanomalehtituotteissa pdf:n alan kuuluu olla sama kun ilmoituksen koon.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Kaikki muissa muodossa olevat aineistot, ovat valmistettavia.

Pdf-aineisto toimitetaan aineistolinkin kautta, ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Printtiaineistoihin liittyvät kysymykset: printtitrafiikki@sanoma.com / 040 151 1942.

Huomioitavaa

Mainoksen on oltava selkeästi tunnistettavissa mainokseksi. Mikäli mainos muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä, tulee sen noudattaa natiivimainonnan ohjeistusta.

Kokosivumainosta ei saa jakaa useamman mainostajan kesken (ks. Sanoman yleiset myyntiehdot s. 1, kohta 1.).

Medialla on oikeus pyytää korjauksia mainoksen toteutukseen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Tutustu myös HS:n julkaisusääntöihin.

Aineistojen tekniset vaatimukset

Kuvat

Kuvien resoluution optimi on 200 dpi, minimi 150 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. 

Kuvien väriarvot on määritettävä prosessiväreinä (CMYK).

CMYK-muunnoksessa käytetään SanomaNewspaperIFRA26.icc -profiilia.

Käytä Intent:inä Perceptual ja Black point Compensation. Lataa profiili >

Kuvien keskisävyjen pisteenkasvu on noin 26 %, joten keskisävyjä on syytä keventää huomattavasti varsinkin mustan värin osalta.  

Värit

Käytä sanomalehdessä mahdollisimman puhtaita värejä.

Värillisten osaväriä (CMY) max 2 osaväriä, sekä tarvittaessa mustaa.

Kolmas värillinen väri tuo mukanansa likaavan komponentin, jonka takia on parempi käyttää mustaa ja sitä kautta neutraalia harmaata lisäämään värin syvyyttä. 

Päällekkäin painettujen värien yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 220 %.

Teksti

Vältä nega-tekstiä usealla osavärillä painetun pohjan tai värikuvan päällä -> minimi pistekoko on 12. 

Sijoita nega-teksti yksiväriselle pohjalle. 

Pyri tekemään leipäteksti pelkällä mustalla. Jos teksti on värillinen, noudata minimi pistekoko 12 ja käytä max 2 värillistä (CMY) osaväriä.

Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, ei kuvankäsittelyohjelmassa.

PDF 

Exporttaa taitto-ohjelmasta PDF-tiedosto. Käytä esim. Adobe Indesignissa Sanomapaino_2018.joboptions- asetustiedostoa, jonka voit ladata täältä >

Älä sisällytä ICC-profiileja PDF-tiedostoon.

Käytettävät ohjelmat: Illustrator, InDesign, PhotoShop

HS Visio

HS Vision aineistot noudattavat sanomalehtien teknisiä ohjeistuksia. Huomioitavaa, että HS Vision painopaperi on lohenpunainen. Jos mainonnassa käytetään valkoista pohjaväriä, se ei ole valkoinen lehdessä. Mainonnassa suositellaan välttämään vaaleiden punertavien pohjatoonien käyttöä, koska paperi itsessään tekee taustan punertavaksi. 

HS etusivu

Ota huomioon etusivu ilmoittelussa, että ilmoituksessa ei ole toimivaa EAN (viiva) koodia. Viivakoodi voi aiheuttaa haamuostoksia kauppojen kassoilla. Sanomat ei suodata aineistojen viivakoodeja, asiakas vastaa ilmoituksen sisällöstä.

Aineistopalveluissa valmistettavat aineistot

Sanoma Media Finlandin aineistopalveluissa voit teettää ilmoituksesi ideoinnista tuotantovaiheeseen.

Kaikki dokumenttimuotoiset aineistot ovat valmistettavia aineistoja. Aineistopalvelut valmistaa tarvittaessa ilmoitukset mainostajan toimittaman käsikirjoituksen mukaisesti.    

Ilmoitustekstit toimitetaan MS Word-, TXT- tai RTF-muodossa. Ilmoitustekstin lisäksi tarvitaan asettelumalli sekä ilmoituksessa käytettävien kuvien ja logojen originaalit.

Kuvaelementit toimitetaan joko EPS-, TIFF- tai JPG-muodossa, tai pinta- tai diaoriginaaleina.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa, jolla voi ladata kaikki tiedostot kerralla.   
    
Ennen julkaisemista voit saada valmistettavasta ilmoituksesta vedoksen sähköpostiin tarkastettavaksi, mikäli asiasta on sovittu ilmoitusvarauksen yhteydessä ja jos aineisto on toimitettu aikataulun mukaisesti. Ilmoituksen valmistuksesta veloitetaan erikseen. 

Aineistopalveluiden hinnasto

Vinkkejä ilmoituksen tekoon

Etusivun tarra

Aamulehti, Satakunnan Kansa, Porilaine ja Moro.

Lay-out-ohjeet

TARRA, koko 76 x 76 mm
Tarran koko stanssilinja on 76 x 76 mm. Kaikkien tekstien ja kuvien oltava 1,5 mm stanssien sisälinjan sisällä eli kokoa 73 x 73 mm. Väripohjissa ym. elementeissä, joiden kuuluu mennä stanssaukseen asti, pitää vastaavasti olla 1,5 mm bleedit, eli painopinnan on jatkuttava stanssauslinjan eli leikkauslinjan yli.

Graafiset vaatimukset

MetTloStick, Adobe lllustrator™ – Macromedia® Freehand™

1. Suosittelemme, että muunnat kirjoituksen ääriviivoiksi. Tai voit lähettää kaikki printit ja rasterit Postscript Type 1 -fontteina. Jos asiakirjassa on paljon tekstiä, suosittelemme, että lähetät fontit mukana, jolloin tiedostokokoa saadaan pienemmäksi.
2. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa.
3. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta.
4. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka.

QuarkXPress™

1. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa.
2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta.
3. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka.
4. Lähetä kaikki printit ja rasterit Postscript Type 1 -fontteina. Lähetä siis fontit PDF-tiedostojen mukana.

Adobe inDesign

1. Kuvat voivat olla TIFF- tai EPS-muodossa. 300 dpi värikuvissa ja 200 dpi musta-valkokuvissa.
2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä spot-väritöiden väriviuhkasta.
3. Lähetä tiedoston mukana kaikki siihen liittyvä tai sitä tukeva grafiikka.
4. Jos layout on tarkoitus painaa spot-väreillä, tallenna se Photoshop DCS2.0 -muodossa, jotta spot-väritiedot säilyvät.

CorelDraw™

Tallenna tiedostot CorelDRAW™-ohjelmasta .ai-tiedostoina. Vältä CorelDRAW™-ohjelmasta tuotettujen .cdr- tai .eps-tiedostojen lähettämistä. Lähetä .ai-tiedostoja kaikki sitä tukeva tai upotettu grafiikka.
1. Tallenna tiedostot lllustrator .ai-tiedostoina. Valitse teksti ääriviivoina ja säilytä spot-värit.
2. Käytettävien PMS-värien on löydyttävä väriviuhkasta.

Fontit

Jollet muunna asiakirjasi fontteja ääriviivoiksi/poluiksi, valitse Postcript Type 1 -fontit Agfa-, Adobe- tai Bitstream-fonttikirjastoista. Älä koskaan käytä tyylivalikoimaa korostamaan tai kursivoimaan fontteja. Fontit eivät näy oikein, mikäli valitset tällaisia toimintoja.

Kirjasintyypille ja rivikorkeuksille asetetut vaatimukset:

Kaikkien positiivisten kirjasintyyppien koon on oltava 4 pistettä tai enemmän. Negatiivisten kirjasintyyppien koon on oltava 6 pistettä tai enemmän. Kaikkien positiivisten rivien korkeuden on oltava 1/2 pistettä tai enemmän ja negatiivisten rivien korkeuden on oltava 1 piste tai enemmän.

Rasteriprosentti

3–95 %. Ylirasteroinnin tuloksena saattaa olla täysi väripeitto, koska painokoneiden pistetiheydet vaihtelevat.

Lisätietoa tarrasta myös Sanoma Manun sivustolla.

Moro kuponkisivut

Katso aineistotiedot täältä >

Sanomalehtien liitteet

Sanomalehtien liitteet

Sanoma Media Finlandin sanomalehtien välissä jaettavat asiakasliitteet voivat olla valmiiksi muualla tuotettuja tai Sanomien omissa painoissa painettuja.

Liitemalli, jota ei paineta Sanomapainossa, tulee hyväksyttää etukäteen lehden tuotepäälliköllä/ Sanomapainossa.  Advertoriaaliliitteissä tulee joka sivulla olla näkyvästi MAINOSLIITE-sana. 

Sanomapainon painamat liitteet

Sanomalehtituotteissa yleisimmin käytetyt liiteformaatit ovat tabloid ja broadsheet.  Lisäksi tuote on mahdollista leikkaamalla räätälöidä hyvin moneen eri kokoon.

Aineistotiedot> 

Painotekniikat

Tuotteita voidaan painattaa coldset- ja heatset-tekniikkaa hyödyntäen sekä näiden yhdistelmänä eli ”hybridinä”.

Sanomalehtituotteet painetaan pääsääntöisesti coldset-tekniikalla. Päällystämätön sanomalehtipaperi ja nopea coldset-tekniikka ovat kustannustehokas tapa tuottaa painosmääriltään kohdistetummat työt sekä suuret massajulkaisut.

Heatset (päällystetty paperi) on offset-tekniikan muoto, jossa painovärit kuivataan kuumalla ilmalla kuivaajassa, eli ”uunissa”. Heatset-tuotteet eroavat perinteisestä sanomalehdestä kiiltävän aikakauslehtimäisen pintansa ansiosta.

Liitteistys  

Modernin jälkikäsittelyn ansiosta tuotetta on mahdollista varioida eri tavoin. Esimerkiksi päivälehden välissä jaettu ilmoitusliite on kätevä ja kustannustehokas tapa tavoittaa esimerkiksi tietyn alueen asukkaat.

Liitteet sisäänpistetään postituksessa, jolloin liite voi olla samanaikaisesti tuotettu päätuotteen kanssa tai erikseen painettu. Liitteistys voidaan jakaa myös osapainoksiin, jolloin vain tietylle alueelle jaettuihin lehtiin tulee ilmoitusliite. Näin mainostaja voi ottaa haltuun pienenkin alueellisen kohderyhmän.

Liitteistysohje

Jälkikäsittely

Jälkikäsittelyllä tarkoitetaan painatuksen jälkeistä työvaihetta, jolla voidaan personoida tuotetta. Jälkikäsittelyssä lehti tai liite voidaan osoitteistaa, leikata pienemmäksi ja laittaa haluttuun nippukokoon kuljetusta varten.

Paperit  

Tarjottavat paperit ovat koneelle valitut parhaimmat vaihtoehdot, joihin on yhdistetty kilpailukykyinen hinta, riittävä opasiteetti ja alhainen neliömassa. Tarjolla on myös ns. paranneltuja paperilaatuja joissa paperi on peruslaatua vaaleampaa. Mahdollista on myös käyttää täysin valkoista paperia, joka on 70 g 103 vaalea. Paperimme ovat pääasiassa perinteistä mekaanista massaa sisältäviä painopapereita. Uusiomassaa on mukana tietyissä paperilajikkeissa

Kaikki käyttämämme sanomalehtipaperi sisältää vähintään 80 % sertifioitua kuitua, usein osuus on jopa suurempi. Sertifioitu kuitu toimii todisteena siitä, että auditoitua metsäaluetta hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Sanoma Media Finland edellyttää vastuullista puunhankintaa ja yhteiskunnallisten näkökulmien huomiointia käyttämiltään paperitoimittajilta.

Jakelu

Viemme viestisi postilaatikkoon asti. Palvelumme ei päädy painotuotteen valmistumiseen vaan huolehdimme yhteistyökumppaneidemme kanssa myös logistiikan saumattomana kokonaispalveluna.

Kysy lisää!

Liitetiimi:
ilmoitusliitteet@sanoma.fi 
p. 09 1227252

Sanomapainon palvelupiste:
palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi 
p. 09 1223900

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet

Aineistoaikataulut löydät mediakorteista.

Huomaathan, että kaikissa aikakauslehdissä aineistonjättöaika on aineistopäivänä klo 12.

Aineistotiedot ja valmistusohjeet aikakauslehtiasuisissa kanavissa:

Aku Ankka, ET-lehti, ET Terveys, Gloria, Glorian koti, Glorian ruoka & viini, Hyvä terveys, Kodin Kuvalehti, Matka, HS Meidän perhe, Me Naiset, Prinsessa,  Rakennuslehti, Suuri Käsityö, Tiede ja Tiede Luonto.

HS Kuukausiliite, HS Teema, IS Teemalehdet, IS TV-lehti, Urheilulehti

Sanomalehtituotteiden tiedot löydät sanomalehtipuolelta.
Katso Rakennuslehden aineistotiedot täältä.

Ilmoituskoot ja tekniset tiedot

Sanoman aikakauslehtien ilmoituskoot ja tekniset tiedot löytyvät Aikakausmediat -sivustolta (Ilmoituskoot löytyvät Hinnat-välilehdeltä).

Valmiit aineistot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.

Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.

Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää.

Markkinapaikkailmoituksissa (ostoksilla) ei tarvita leikkuuvaroja, ilmoitus pitää olla rajattu kehyksellä tai taustavärillä tilavarauksen mukaisesti.

Aineistojen toimitus

Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta, ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com / 040 151 1942.

Aineistojen tekniset vaatimukset

Katso leikkuuvara ohje > 

Kuvat
Kuvien resoluution optimi on 300 dpi, minimi 250 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. 
Kuvien väriarvot on määritettävä prosessiväreinä (CMYK). Katso icc-profiili tiedot lehtikohtaisena alenpana. 

Värit
Max värimäärä%  on 300%.  Voimakkaan mustan aikaansaamiseksi suuremmille väripinnoille, suositus on 100% musta, 50% cyan, 40% magenta ja 30% keltainen.

Tekstit
Käytä Adobe Type1 ja OpenType fontteja
Kun tallennat PDF-tiedostoa, sisällytä kaikki käyttämäsi fontit

ICC-profiilit
Katso oikea profiili alla olevasta taulukosta ja lataa se tiedostosta.

Paperityypit ja väriprofiilit tuotteittain

Mag-type-products

1.     Coated
a.     PSOcoated_v3.ICC
b.    Coated paperilaadulle, offset-painomenetelmälle

2.     Uncoated
a.     PSOuncoated_v3_FOGRA52.ICC
b.    Uncoated paperilaadulle, offset-painomenetelmälle
3.     LWC
a.     PSO_LWC_Improved_eci.icc
b.    Light Weigh Coated –paperilaadulle, offset-painomenetelmälle
4.     MFC
a.     PSO_MFC_Paper_bas.ICC
b.    Machine Finished Coated, offset-painomenetelmälle
5.     INP
a.     PSO_INP_Paper_eci.icc
b.    Improved NewsPaper (paranneltu sanomalehtipaperi), offset-painomenetelmälle

 

Newspaper-type-products
1.     Newspaper
a.     SanomaNewspaperIFRA26.icc
b.    Sanomalehtipaperi, coldset-painomenetelmälle 

 

HS-tuotteet Coated Uncoated LWC MFC INP Newspaper
Helsingin Sanomat           x
Kuukausiliite, kansi x          
Kuukausiliite, sisus       x    
Nyt           x
Teema   x        

 

IS-tuotteet Coated Uncoated LWC MFC INP Newspaper
Ilta-Sanomat           x
Extra-Historia       x    
Extra-Lifestyle       x    
Extra-Urheilu       x    
TV-lehti, kansi x          
TV-lehti, sisus       x    
Urheilulehti       x    
Veikkauksen pelit       x    

 

 Aikakausmediat Coated Uncoated LWC MFC INP Newspaper
Aku Ankka x          
Aku Ankka Juniori x          
Bookazine, kansi (paperityyppi voi olla muukin, tarkista toimituksesta) x          
Bookazine, sisus (paperityyppi voi olla muukin, tarkista toimituksesta)         x  
ET, kansi x          
ET, sisus (myös Terveys-sivut)     x      
ET Terveys, sisus       x    
ET Terveys, kansi x          
Gloria, kansi x          
Gloria, sisus x          
Glorian koti, kansi x          
Glorian koti, sisus x          
Glorian ruoka & viini, kansi x          
Glorian ruoka & viini, sisus x          
Hyvä Terveys, kansi x          
Hyvä Terveys, sisus     x      
Kodin Kuvalehti, kansi x          
Kodin Kuvalehti, sisus     x      
Matka, kansi x          
Matka, sisus x          
Me Naiset, kansi x          
Me Naiset, sisus     x      
Me Naiset kesäliite       x    
HS Meidän Perhe, kansi x          
HS Meidän Perhe, sisus x          
Prinsessa x          
Rakennuslehti       x    
Suuri Käsityö, kansi x          
Suuri Käsityö, sisus     x      
Suuri Käsityö, ohjesivut         x  
Tiede, kansi x          
Tiede, sisus     x      
Tiede Luonto, kansi            
Tiede Luonto, sisus x          

Aikakauslehtien liitteet

Aikakauslehtien liitteet

Liitekoot ja painopaikat

Lehti Lehden koko Sidonta Irtoliite Liimapisaraliite Rouhittu liite Stiftattu liite Painopaikka
      max min max min max min max min  
Aku Ankka 170 x 250 stiftattu 160 x 240

75 x
148

ei ei ei ei ei ei PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
ET 230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
ET Terveys 230 x 297 liimanidottu 195 x 260 100 x 100 195 x
210
60 x
80
230 x 280 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Gloria 230 x 297 liimanidottu 210 x 277 100 x 100 190 x
250
60 x
80
230 x 297 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Glorian koti 230 x 297 liimanidottu 210 x 277 100 x 100 190 x
250
60 x
80
230 x 297 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Glorian ruoka&viini 230 x 297 liimanidottu 210 x 277 100 x 100 190 x
250
60 x
80
230 x 297 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Hyvä terveys 210 x 280 liimanidottu 165 x 260 100 x 100 170 x
240
60 x
80 *
210 x 280 115 x 210 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia

Kodin Kuvalehti

230 x 297 liimanidottu 210 x 277 100 x 100 190 x
240
60 x
80 *
230 x 297 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Matka 230 x 297 liimanidottu 195 x 260 100 x 100 195 x
210
60 x
80
230 x 297 130 x 130 ei ei Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Me Naiset 230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere

HS Meidän perhe

210 x 280 stiftattu 190 x 260 100 x 100 200 x
270

60 x
80

ei ei 210 x 280 100 x 100 Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Prinsessa 210 x 280 stiftattu 190 x 260 100 x 100 ei ei ei ei 210 x 280 100 x 100 Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia

Suuri Käsityö

230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
Tiede 210 x 280 stiftattu 190 x 260 100 x 100 200 x
270
60 x
80
ei ei 210 x 280 100 x 100 Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
Tiede Luonto 210 x 280 stiftattu 190 x 260 100 x 100 200 x
270
60 x
80
ei ei 210 x 280 100 x 100 Kroonpress AS, Tähe 133, 51013 Tartu, Estonia
HS Kuukausiliite 230 x 297 stiftattu ei ei 200 x
200
80 x
80
ei ei 210 x 280 115 x 240 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
IS TV-lehti 230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
IS Urheilulehti 230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere
IS kausioppaat 230 x 297 stiftattu 197 x 250 105 x 148 197 x
250
60 x
80
ei ei 230 x 297 115 x 148 PunaMusta Oy, Kaapelikatu 1, 33330 Tampere


*Minimikoko ainoastaan pystyyn nrosta 2/2023

Mainostajan tsekkilista

1. Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat.

2. Liite on hyvä testata painossa, että se soveltuu koneelliseen käsittelyyn. Tavaranäytteet on aina testattava.

3. Toimita liitteestä 5 kpl mallikappaleita. Liitemalli/dummy on toimitettava painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikäli liitemallia/dummyä ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset tai liite voidaan jättää pois lehdestä.

4. Anna liitteistä (alihankkijallesi) selkeät pakkausohjeet, jotta ne olisivat asianmukaisessa kunnossa painoon saapuessa. Samoin huolehdi, että ne pakataan johdonmukaisesti ja siten soveltuvat koneelliseen käsittelyyn. Lähetykseen on selkeästi merkittävä tiedot mm. mihin lehteen, mikä liite, koodit, määrät, ym tiedot sekä painon varausnumero.

5. Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kolme viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.

6. Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen, ellei muuta sovita. Palautusten kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.

Testaus

Liitteiden ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerientaitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä aina tuote/tavaranäytteitä.

Kaikki liitteet/tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen. Tarvittaessa testaamista varten tarvitaan vähintään 200 kpl liitteitä.

Liitteiden pakkausohjeet

Niputa liitteet mahdollisimman suuriin irtonippuihin, mahdollisimman suuret käänteet, jos mahdollista niin kokonaan ilman käänteitä. Älä käytä nippujen sitomiseen vyötteitä, muovia tai kuminauhoja.

Lavaa liitteet niin etteivät ne tule lavan reunojen yli, nippujen ulkoreunat eivät saa päästä vääntyilemään. Ulkoreunojen ja kulmien on oltava jokaisessa kerroksessa samalla tasolla, mahdollinen ylimääräinen tila on jätettävä lavan sisälle.

Pakkaa pienikokoiset hankalasti lavattavat liitteet laatikoihin. Muista kuitenkin pakata ne johdonmukaisesti samoin päin laatikosta toiseen.

Tee selkeät merkinnät sekä rahtikirjaan tai lähetteeseen että lavaan.

Veloitamme huonosti pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden erilliskäsittelystä sekä mahdollisesta tuotantotehokkuuden laskusta syntyneet kustannukset.

Huonosti pakattujen/kuljetuksessa vaurioituneitten liitteiden erilliskäsittelystä ja mahdollisesta tuotantotehokkuuden alenemisesta ilmoitamme välittömästi ongelman havaittuamme.

Aineistopalvelut ja tuotantohinnasto

Aineistopalvelut ja tuotantohinnasto 

Aineistopalvelun kautta voit teettää ilmoituksesi ideoinnista tuotantovaiheeseen asti. Palvelu kattaa ilmoittelun koko kaaren: erilaisten aineistojen ja liitteiden suunnittelun, valmistuksen, reprotyön ja valmiin aineiston toimittamisen osaksi lehteä. Palveluihin kuuluu myös sisällön taittaminen. Painetun viestinnän lisäksi on mahdollisuus tilata ratkaisuja digitaaliseen mainontaan.
 

Valmistushinnasto 2023

Hinta määräytyy ilmoituksen koon mukaan.

Monikanavaisten aineistojen valmistushinnat:

Monikanavainen ≤ 1/4             260 €
Monikanavainen ≤ 1/2             300 €
Monikanavainen ≤ 1/1             350 €
Monikanavainen ≤ 2/1             460 €

Pelkkää printtiä sisältävän aineiston valmistushinnat:

≤ 1 x 42 mm 30 €
≤ 1 x 88 mm 40 €
≤ 2 x 88 mm 55 €
≤ 2 x 180 mm 95 €
≤ 3 x 180 mm 125 €
≤ 1/2 sivu 230 €
≤ 1/1 sivu 260 €
≤ 2/1 sivu 400 €
 

Aineistotuotannon palstakohtainen hinnasto 2023

Perushinnat sisältävät tekstin ladonnan, enintään seitsemän (7) elementtiä/ilmoitus (kuva, logo, grafiikka) ja yhden (1) vedoskierroksen.

Muut palvelut

Design/luova suunnittelu 700 € / case.
Asiantuntijapalvelut ja konsultaatiot 120 € / h.

Aineistotuotannon yhteystiedot: sanoma-aineistopalvelut@heku.fi

Vinkkejä ilmoitusten tekoon

Vinkkejä ilmoituksen tekoon

Koko

Pyri suunnittelemaan ilmoitus niin, että sen sisältö vastaa kokoa. Käytä hyviä kuvia ja tarpeeksi näkyvää fonttikokoa. Älä sisällytä liikaa tekstiä ja kuvia ilmoitukseen. Mieti mitä mainostat ja minkälaisen viestin välität. Vältä tasapaksuutta - korosta niitä kohtia (brändi/edulliset hinnat/erikoiset tuotteet/sijainti/yhteystiedot ym.), joiden haluat jäävän lukijoiden mieleen.

Värit

Käytä sanomalehti ilmoituksissa aina CMYK-värimaailmaa. Valitse värit huolella ja käytä värejä hallitusti. Muista, että painettuna väri saattaa näyttää erilaiselta, kuin näytöltä. Ota huomioon värin leviäminen paperilla ja värikohdistukset. Minimoi prosessivärien käyttö värien valinnassa, hyvät värit löytyvät myös kahta prosessiväriä yhdistelemällä. Pyri käyttämään mustassa ainoastaan mustaa osaväriä. Näin takaat laadukkaan ja onnistuneen lopputuloksen.sekoittamalla.

Lyhenne tulee osaväreistä Cyan (syaani), Magenta, Yellow (keltainen) ja Key (musta). Kun kaikkia värejä käytetään samaan aikaan, syntyy syvä musta väri, jonka yhteisvärimäärä on 400 %. Sanomalehdessä maksimivärimäärä on 220%, syvää mustaa kannattaa tehdä 15% C, 100% K, jos käytetään enemmän värillisiä värejä voi musta muuttua likaiseksi sävyksi.

Kuvat

Valitse kuvat huolella. Käytä hyvänlaatuisia kuvia, joiden laatu ja koko riittävät myös painettavaksi. Skaalaa kuvat suhteessa kuvankäsittelyohjelmassa, jotta mittasuhteet säilyvät oikeanlaisina. Älä käytä liian yksityiskohtaisia kuvia pienissä ilmoituksissa, sillä yksityiskohdat eivät erotu kunnolla. Mieti, sopiiko ilmoitukseen paremmin vaaka - vai pystykuva. Muista myös tekijänoikeudet, sinulla on oltava lupa kuvan julkaisuun. CMYK on painamisessa käytetty värimaailma, missä värisävyt syntyvät neljää osaväriä

Kuvan teknisiä vaatimuksia:
Kuvan resoluutio vähintään 150 dpi, optimi on 200dpi.
CMYK-värimaailma ja WAN-IFRA26v5.icc (ladattavissa www.sanomapaino.fi)
Maksimivärimäärä 220 %

Tekstit

Teksti on olennainen osa ilmoitusta. Mieti siis kirjasintyypin kokoa, väriä ja luettavuutta jo ilmoitusta suunniteltaessasi. Pyri käyttämään mahdollisimman paljon yhdellä osavärillä, mieluiten mustalla painettua tekstiä. Sijoita negateksti yksiväriselle pohjalle, värikuvan päälle sijoitettuna kasvata fonttikokoa vähintään 12 pisteeseen.

Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, älä kuvankäsittelyohjelmassa.

Mieti tekstiasettelua ja kohtia, joita haluat nostaa esille. Voit kohdistaa huomion esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla sanoja tai tekstipätkiä. Vältä liian monen eri fontin käyttöä samassa mainoksessa, käytä mieluimmin yhden tai kahden kirjasintyypin eri variaatioita ja kokoeroja.

Negateksti on käänteistekstiä, jonka väri on usein valkoinen. Käytä negatekstiä harkitusti ja reilun kokoisena, jotta lopputulos on varmasti lukukelpoinen. Jos käytät värillistä tekstiä väripohjalla, pidä huoli siitä, että teksti erottuu hyvin. Suositeltava pienin pistekoko negatekstille on 12 pistettä tai suurempi ja tekstityyppi mielellään lihavoitu.

Printtiaineiston toimittaminen

Printtiaineiston toimittaminen

Helsingin Sanomat, Kuukausiliite, Nyt, HS Teema, Ilta-Sanomat ja Urheilulehti

Ilmoitusaineistot toimitetaan aineistolinkkejä käyttäen.

Aineistolinkit lähetään aineistontoimittajan sähköpostiin, kun ilmoitusvaraus on saapunut lehteen.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Valmistettavan aineiston toimittaja saa sähköpostiinsa viestin, jossa ovat ilmoituksen tiedot sekä aineistonlatauslinkki. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com
HUOM! ei aineistoja tähän osoitteeseen

ilmoittajapalveluun rekisteröityneet asiakkaat >

Rivi-ilmoitukset, Helsingin Sanomat

Verkkokauppa >

Sanoma Media Finlandin Mediapalvelu

  • yksityisasiakkaat, puh. 010 800 201
  • yritysasiakkaat, puh. 010 80 80 85

Puhelun hinta  0,0840 eur/min (sis. alv 24 %).
 

Sanoma Lifestylen ja Kids Median lehdet

Ilmoitusaineistot toimitetaan aineistolinkkejä käyttäen.

Aineistolinkit lähetään aineistontoimittajan sähköpostiin, kun ilmoitusvaraus on saapunut lehteen.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Valmistettavan aineiston toimittaja saa sähköpostiinsa viestin, jossa ovat ilmoituksen tiedot sekä aineistonlatauslinkki. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com
HUOM! ei aineistoja tähän osoitteeseen

Aineistojen arkistointi

Aikakausmedia ADS säilytää aineiston 12 kuukautta aineiston saapumispäivästä. Sanoma Media Finland ei säilytä asiakkaalta suoraan tulleita aineistoja.

Ilmoitusliitteet

Sanomalehtien ilmoitusliitteet

Ohjeet aineistojen toimittamiseen saat liitetiimistä, puh. 09 122 3900
palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi

Aikakauslehtien ilmoitusliitteet

Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.

Liitemalli/dummy on toimitettava liitetiimiin kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.

Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Media Finland Oy
Liitetiimi / Eeva Kaitosaari
PL 85
00089 Sanoma