Printti aineisto-ohjeet

Sanomalehdet

Sanomalehdet

Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat 

Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien aikakausilehtituotteiden tiedot löydät aikakauslehtien aineistotiedoista.

Valmiit aineistot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.  Sanomalehtituotteissa pdf:n alan kuuluu olla sama kun ilmoituksen koon.
Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Kaikki muissa muodossa olevat aineistot, ovat valmistettavia.

Pdf-aineisto toimitetaan aineistolinkin kautta, ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Printtiaineistoihin liittyvät kysymykset: printtitrafiikki@sanoma.com / 040 151 1942.

Huomioitavaa

Mainoksen on oltava selkeästi tunnistettavissa mainokseksi. Mikäli mainos muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä, tulee sen noudattaa natiivimainonnan ohjeistusta.

Kokosivumainosta ei saa jakaa useamman mainostajan kesken (ks. Sanoman yleiset myyntiehdot s. 1, kohta 1.).

Medialla on oikeus pyytää korjauksia mainoksen toteutukseen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Tutustu myös HS:n julkaisusääntöihin.

Aineistojen tekniset vaatimukset

Kuvat

Kuvien resoluution optimi on 200 dpi, minimi 150 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. 

Kuvien väriarvot on määritettävä prosessiväreinä (CMYK).

CMYK-muunnoksessa käytetään SanomaNewspaperIFRA26.icc -profiilia.

Käytä Intent:inä Perceptual ja Black point Compensation. Lataa profiili >

Kuvien keskisävyjen pisteenkasvu on noin 26 %, joten keskisävyjä on syytä keventää huomattavasti varsinkin mustan värin osalta.  

Värit

Käytä sanomalehdessä mahdollisimman puhtaita värejä.

Värillisten osaväriä (CMY) max 2 osaväriä, sekä tarvittaessa mustaa.

Kolmas värillinen väri tuo mukanansa likaavan komponentin, jonka takia on parempi käyttää mustaa ja sitä kautta neutraalia harmaata lisäämään värin syvyyttä. 

Päällekkäin painettujen värien yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 220 %.

Teksti    

Vältä nega-tekstiä usealla osavärillä painetun pohjan tai värikuvan päällä -> minimi pistekoko on 12. 

Sijoita nega-teksti yksiväriselle pohjalle. 

Pyri tekemään leipäteksti pelkällä mustalla. Jos teksti on värillinen, noudata minimi pistekoko 12 ja käytä max 2 värillistä (CMY) osaväriä.

Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, ei kuvankäsittelyohjelmassa.

PDF   

Exporttaa taitto-ohjelmasta PDF-tiedosto. Käytä esim. Adobe Indesignissa Sanomapaino_2018.joboptions- asetustiedostoa, jonka voit ladata täältä > Älä sisällytä ICC-profiileja PDF-tiedostoon.

Käytettävät ohjelmat: Illustrator, InDesign, PhotoShop

HS etusivu

Ota huomioon etusivu ilmoittelussa, että ilmoituksessa ei ole toimivaa EAN (viiva) koodia. Viivakoodi voi aiheuttaa haamuostoksia kauppojen kassoilla. Sanomat ei suodata aineistojen viivakoodeja, asiakas vastaa ilmoituksen sisällöstä.

Aineistopalveluissa valmistettavat aineistot

Sanoma Media Finlandin aineistopalveluissa voit teettää ilmoituksesi ideoinnista tuotantovaiheeseen.

Kaikki dokumenttimuotoiset aineistot ovat valmistettavia aineistoja. Aineistopalvelut valmistaa tarvittaessa ilmoitukset mainostajan toimittaman käsikirjoituksen mukaisesti.    

Ilmoitustekstit toimitetaan MS Word-, TXT- tai RTF-muodossa. Ilmoitustekstin lisäksi tarvitaan asettelumalli sekä ilmoituksessa käytettävien kuvien ja logojen originaalit.

Kuvaelementit toimitetaan joko EPS-, TIFF- tai JPG-muodossa, tai pinta- tai diaoriginaaleina.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa, jolla voi ladata kaikki tiedostot kerralla.   
    
Ennen julkaisemista voit saada valmistettavasta ilmoituksesta vedoksen sähköpostiin tarkastettavaksi, mikäli asiasta on sovittu ilmoitusvarauksen yhteydessä ja jos aineisto on toimitettu aikataulun mukaisesti. Ilmoituksen valmistuksesta veloitetaan erikseen. 

Aineistopalveluiden hinnasto

Vinkkejä ilmoituksen tekoon

Sanomalehtien liitteet

Sanomalehtien liitteet

Sanoma Media Finlandin sanomalehtien välissä jaettavat asiakasliitteet voivat olla valmiiksi muualla tuotettuja tai Sanomien omissa painoissa painettuja.

Liitemalli, jota ei paineta Sanomapainossa, tulee hyväksyttää etukäteen lehden tuotepäälliköllä/ Sanomapainossa.  Advertoriaaliliitteissä tulee joka sivulla olla näkyvästi MAINOSLIITE-sana. 

Sanomapainon painamat liitteet

Sanomalehtituotteissa yleisimmin käytetyt liiteformaatit ovat tabloid ja broadsheet.  Lisäksi tuote on mahdollista leikkaamalla räätälöidä hyvin moneen eri kokoon.

Aineistotiedot> 

Painotekniikat

Tuotteita voidaan painattaa coldset- ja heatset-tekniikkaa hyödyntäen sekä näiden yhdistelmänä eli ”hybridinä”.

Sanomalehtituotteet painetaan pääsääntöisesti coldset-tekniikalla. Päällystämätön sanomalehtipaperi ja nopea coldset-tekniikka ovat kustannustehokas tapa tuottaa painosmääriltään kohdistetummat työt sekä suuret massajulkaisut.

Heatset (päällystetty paperi) on offset-tekniikan muoto, jossa painovärit kuivataan kuumalla ilmalla kuivaajassa, eli ”uunissa”. Heatset-tuotteet eroavat perinteisestä sanomalehdestä kiiltävän aikakauslehtimäisen pintansa ansiosta.

Liitteistys  

Modernin jälkikäsittelyn ansiosta tuotetta on mahdollista varioida eri tavoin. Esimerkiksi päivälehden välissä jaettu ilmoitusliite on kätevä ja kustannustehokas tapa tavoittaa esimerkiksi tietyn alueen asukkaat.

Liitteet sisäänpistetään postituksessa, jolloin liite voi olla samanaikaisesti tuotettu päätuotteen kanssa tai erikseen painettu. Liitteistys voidaan jakaa myös osapainoksiin, jolloin vain tietylle alueelle jaettuihin lehtiin tulee ilmoitusliite. Näin mainostaja voi ottaa haltuun pienenkin alueellisen kohderyhmän.

Liitteistysohje >

Jälkikäsittely

Jälkikäsittelyllä tarkoitetaan painatuksen jälkeistä työvaihetta, jolla voidaan personoida tuotetta. Jälkikäsittelyssä lehti tai liite voidaan osoitteistaa, leikata pienemmäksi ja laittaa haluttuun nippukokoon kuljetusta varten.

Paperit  

Tarjottavat paperit ovat koneelle valitut parhaimmat vaihtoehdot, joihin on yhdistetty kilpailukykyinen hinta, riittävä opasiteetti ja alhainen neliömassa. Tarjolla on myös ns. paranneltuja paperilaatuja joissa paperi on peruslaatua vaaleampaa. Mahdollista on myös käyttää täysin valkoista paperia, joka on 70 g 103 vaalea. Paperimme ovat pääasiassa perinteistä mekaanista massaa sisältäviä painopapereita. Uusiomassaa on mukana tietyissä paperilajikkeissa

Kaikki käyttämämme sanomalehtipaperi sisältää vähintään 80 % sertifioitua kuitua, usein osuus on jopa suurempi. Sertifioitu kuitu toimii todisteena siitä, että auditoitua metsäaluetta hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Sanoma Media Finland edellyttää vastuullista puunhankintaa ja yhteiskunnallisten näkökulmien huomiointia käyttämiltään paperitoimittajilta.

Tutustu lisää paperin ympäristöargumentteihin >  

Jakelu

Viemme viestisi postilaatikkoon asti. Palvelumme ei päädy painotuotteen valmistumiseen vaan huolehdimme yhteistyökumppaneidemme kanssa myös logistiikan saumattomana kokonaispalveluna.

Kysy lisää!

Liitetiimi:
ilmoitusliitteet@sanoma.fi 
p. 09 1227252

Sanomapainon palvelupiste:
palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi 
p. 09 1223900

Aikakauslehdet

Aikakauslehdet

Aineistoaikataulut löydät mediakorteista.

Huomaathan, että kaikissa aikakauslehdissä aineistonjättöaika on aineistopäivänä klo 12.

Aineistotiedot ja valmistusohjeet aikakauslehtiasuisissa kanavissa:

Aku Ankka, Et-lehti, ET Terveys, Gloria, Glorian Koti, Glorian ruoka & viini, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, Matkaopas, Meidän Perhe, Me Naiset, Prinsessa,  Rakennuslehti, Sport, Suuri Käsityö, Tiede, ja Vauva.

HS Kuukausiliite, HS Teema, IS Teemalehdet, IS TV-lehti, Urheilulehti

Sanomalehtituotteiden tiedot löydät sanomalehtipuolelta.
Katso Rakennuslehden aineistotiedot täältä.

Ilmoituskoot ja tekniset tiedot 

Sanoman aikakauslehtien ilmoituskoot ja tekniset tiedot löytyvät Aikakausmediat -sivustolta (Ilmoituskoot löytyvät Hinnat-välilehdeltä).

Valmiit aineistot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. 

Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.

Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää.

Markkinapaikkailmoituksissa (ostoksilla) ei tarvita leikkuuvaroja, ilmoitus pitää olla rajattu kehyksellä tai taustavärillä tilavarauksen mukaisesti.

Aineistojen toimitus

Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta, ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com / 040 151 1942.

 

Aineistojen tekniset vaatimukset

Katso leikkuuvara ohje > 

Kuvat
Kuvien resoluution optimi on 300 dpi, minimi 250 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. 
Kuvien väriarvot on määritettävä prosessiväreinä (CMYK). Katso icc-profiili tiedot lehtikohtaisena alenpana. 

Värit
Max värimäärä%  on 300%.  Voimakkaan mustan aikaansaamiseksi suuremmille väripinnoille, suositus on 100% musta, 50% cyan, 40% magenta ja 30% keltainen.

Tekstit
Käytä Adobe Type1 ja OpenType fontteja 
Kun tallennat PDF-tiedostoa, sisällytä kaikki käyttämäsi fontit.

ICC-profiilit 
Katso oikea profiili alla olevasta taulukosta ja lataa se tiedostosta.

Paperityypit ja väriprofiilit tuotteittain

 

Painouotteet ja profiilit ala

Aikakauslehtien liitteet

Aikakauslehtien liitteet

Liite- ja erikoisratkaisut 

Monisivuiset-sivuiset liitteet (liimasidottu)

Kannen jälkeen sidottu tai lehden sisälle toteutettu 2-, 4-, 6- tai 8-sivuinen liite.

monisivuiset liitteet

 

 Monisivuiset liitteet (stiftattu)

monisivuiset liitteet

 

Liimatippa-liite

liimatippaliite

 

Rouhittu liite 

rouhittu liite

 

8-sivuinen ikkunataiteliite 

ikkunataiteliite

 

Lisäkannet, liimanidottu lehti 

liimasidottulehti

Lisäkannet, stiftattu lehti

stiflattulehti

Lisäkannet, Aku Ankka

Lisäkannet Aku Ankka

Taitettava lievekansi

taitettavalivekansi

Viuhkaliite

viuhkaliite

French window -liite

frenchwindowliite

Kuultopaperi 

kuultopaperiliite

Kelmutus

kelmutus aikakausmedia

Banderollit

banderollit

 

Kysy lisää: 
ilmoitusliitteet@sanoma.fi

Aineistopalvelut ja tuotantohinnasto

Aineistopalvelut ja tuotantohinnasto 

Aineistopalvelun kautta voit teettää ilmoituksesi ideoinnista tuotantovaiheeseen asti. Palvelu kattaa ilmoittelun koko kaaren: erilaisten aineistojen ja liitteiden suunnittelun, valmistuksen, reprotyön ja valmiin aineiston toimittamisen osaksi lehteä. Palveluihin kuuluu myös sisällön taittaminen. Painetun viestinnän lisäksi on mahdollisuus tilata ratkaisuja digitaaliseen mainontaan.

Valmistushinnasto

Hinta määräytyy ilmoituksen koon mukaan.

≤ 1 x 42 mm 20 €
≤ 1 x 88 mm 30 €
≤ 1 x 180 mm 50 €
≤ 2 x 180 mm 90 €
≤ 3 x 180 mm 120 €
≤ 1/2 sivu 220€

Perushinnat sisältävät tekstin ladonnan, enintään seitsemän (7) elementtiä/ilmoitus (kuva, logo, grafiikka) ja yhden (1) vedoskierroksen.≤ 1 x 42mm 20 €

Lisäveloitukset: muut perushintaan kuulumattomat työt 90 € / tunti
 

Muut palvelut

Design/luova suunnittelu 700 € / case.
Asiantuntijapalvelut ja konsultaatiot 90 € / h.

Aineistotuotannon yhteystiedot: sanoma-aineistopalvelut@heku.fi
 

Vinkkejä ilmoitusten tekoon

Vinkkejä ilmoituksen tekoon

Koko

Pyri suunnittelemaan ilmoitus niin, että sen sisältö vastaa kokoa. Käytä hyviä kuvia ja tarpeeksi näkyvää fonttikokoa. Älä sisällytä liikaa tekstiä ja kuvia ilmoitukseen. Mieti mitä mainostat ja minkälaisen viestin välität. Vältä tasapaksuutta - korosta niitä kohtia (brändi/edulliset hinnat/erikoiset tuotteet/sijainti/yhteystiedot ym.), joiden haluat jäävän lukijoiden mieleen.

Värit

Käytä sanomalehti ilmoituksissa aina CMYK-värimaailmaa. Valitse värit huolella ja käytä värejä hallitusti. Muista, että painettuna väri saattaa näyttää erilaiselta, kuin näytöltä. Ota huomioon värin leviäminen paperilla ja värikohdistukset. Minimoi prosessivärien käyttö värien valinnassa, hyvät värit löytyvät myös kahta prosessiväriä yhdistelemällä. Pyri käyttämään mustassa ainoastaan mustaa osaväriä. Näin takaat laadukkaan ja onnistuneen lopputuloksen.sekoittamalla.

Lyhenne tulee osaväreistä Cyan (syaani), Magenta, Yellow (keltainen) ja Key (musta). Kun kaikkia värejä käytetään samaan aikaan, syntyy syvä musta väri, jonka yhteisvärimäärä on 400 %. Sanomalehdessä maksimivärimäärä on 220%, syvää mustaa kannattaa tehdä 15% C, 100% K, jos käytetään enemmän värillisiä värejä voi musta muuttua likaiseksi sävyksi.

Kuvat

Valitse kuvat huolella. Käytä hyvänlaatuisia kuvia, joiden laatu ja koko riittävät myös painettavaksi. Skaalaa kuvat suhteessa kuvankäsittelyohjelmassa, jotta mittasuhteet säilyvät oikeanlaisina. Älä käytä liian yksityiskohtaisia kuvia pienissä ilmoituksissa, sillä yksityiskohdat eivät erotu kunnolla. Mieti, sopiiko ilmoitukseen paremmin vaaka - vai pystykuva. Muista myös tekijänoikeudet, sinulla on oltava lupa kuvan julkaisuun. CMYK on painamisessa käytetty värimaailma, missä värisävyt syntyvät neljää osaväriä

Kuvan teknisiä vaatimuksia:
Kuvan resoluutio vähintään 150 dpi, optimi on 200dpi.
CMYK-värimaailma ja WAN-IFRA26v5.icc (ladattavissa www.sanomapaino.fi)
Maksimivärimäärä 220 %

Tekstit

Teksti on olennainen osa ilmoitusta. Mieti siis kirjasintyypin kokoa, väriä ja luettavuutta jo ilmoitusta suunniteltaessasi. Pyri käyttämään mahdollisimman paljon yhdellä osavärillä, mieluiten mustalla painettua tekstiä. Sijoita negateksti yksiväriselle pohjalle, värikuvan päälle sijoitettuna kasvata fonttikokoa vähintään 12 pisteeseen.

Valmista tekstit taitto-ohjelmassa, älä kuvankäsittelyohjelmassa.

Mieti tekstiasettelua ja kohtia, joita haluat nostaa esille. Voit kohdistaa huomion esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla sanoja tai tekstipätkiä. Vältä liian monen eri fontin käyttöä samassa mainoksessa, käytä mieluimmin yhden tai kahden kirjasintyypin eri variaatioita ja kokoeroja.

Negateksti on käänteistekstiä, jonka väri on usein valkoinen. Käytä negatekstiä harkitusti ja reilun kokoisena, jotta lopputulos on varmasti lukukelpoinen. Jos käytät värillistä tekstiä väripohjalla, pidä huoli siitä, että teksti erottuu hyvin. Suositeltava pienin pistekoko negatekstille on 12 pistettä tai suurempi ja tekstityyppi mielellään lihavoitu.

Printtiaineiston toimittaminen

Printtiaineiston toimittaminen

Helsingin Sanomat, Kuukausiliite, Nyt, HS Teema, Ilta-Sanomat ja Urheilulehti

Ilmoitusaineistot toimitetaan aineistolinkkejä käyttäen.

Aineistolinkit lähetään aineistontoimittajan sähköpostiin, kun ilmoitusvaraus on saapunut lehteen.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Valmistettavan aineiston toimittaja saa sähköpostiinsa viestin, jossa ovat ilmoituksen tiedot sekä aineistonlatauslinkki. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com
HUOM! ei aineistoja tähän osoitteeseen

ilmoittajapalveluun rekisteröityneet asiakkaat >

Rivi-ilmoitukset, Helsingin Sanomat

Verkkokauppa >

Sanoma Media Finlandin Mediapalvelu

  • yksityisasiakkaat, puh. 010 800 201
  • yritysasiakkaat, puh. 010 80 80 85

Puhelun hinta  0,0840 eur/min (sis. alv 24 %).
 

Sanoma Lifestylen ja Kids Median lehdet

Ilmoitusaineistot toimitetaan aineistolinkkejä käyttäen.

Aineistolinkit lähetään aineistontoimittajan sähköpostiin, kun ilmoitusvaraus on saapunut lehteen.

Aineisto valmistettavaa ilmoitusta varten toimitetaan aineistolinkin avulla. Valmistettavan aineiston toimittaja saa sähköpostiinsa viestin, jossa ovat ilmoituksen tiedot sekä aineistonlatauslinkki. Aineistolinkin käyttöohjeet.

Aineistolinkkien tekninen tuki: printtitrafiikki@sanoma.com
HUOM! ei aineistoja tähän osoitteeseen

Aineistojen arkistointi

Aikakausmedia ADS säilytää aineiston 12 kuukautta aineiston saapumispäivästä. Sanoma Media Finland ei säilytä asiakkaalta suoraan tulleita aineistoja.

Ilmoitusliitteet

Sanomalehtien ilmoitusliitteet

Ohjeet aineistojen toimittamiseen saat liitetiimistä, puh. 09 122 3900
palvelupiste.sanomapaino@sanoma.fi

Aikakauslehtien ilmoitusliitteet

Toimita liitteet ajoissa, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.

Liitemalli/dummy on toimitettava liitetiimiin kolme (3) viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon teknistä/tuotannollista tarkistusta varten. Mikä liitemallia/dummya ei ole toimitettu aikataulun mukaan tarkistettavaksi ja liite aiheuttaa teknisiä/tuotannollisia ongelmia, veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta tai liite voidaan jättää pois lehdestä.

Liitemallin/dummyn toimitusosoite:
Sanoma Media Finland Oy
Liitetiimi / Eeva Kaitosaari
PL 85
00089 Sanoma