TRP? RTB? APV? – lyhyt oppimäärä markkinoinnin termeihin

hero_termipankki.jpg

TRP? RTB? APV? – lyhyt oppimäärä markkinoinnin termeihin


Meneekö sinullakin sormi suuhun markkinoinnin termien viidakossa? Tässä lyhyt oppimäärä käyttöösi.

Kohdennus

Markkinoinnin kohdennukseen ja kohdeyleisön rajaukseen liittyviä termejä
 

Alueellinen kohdennus = Digitaalisessa mainonnassa käytetty kohdennustapa, jolloin mainokset näkyvät tietyllä alueella sijaitsevien ihmisien päätelaitteilla. Sanoman digitaalisen mainonnan kohdentaminen on uniikkia ja tarkinta Suomessa, koska se perustuu IP-osoitteen sijaan käyttäjän GPS-sijaintiin. Lue lisää täältä.

Behavioral Targeting = Käyttäjän aiempaan toimintaa sivustolla (esim. sivuvierailut, selailtu sisältö, haut, klikit, ostot) voidaan käyttää mainonnan kohdennuksen sääntöinä.

Behavioral Retargeting = Käyttäjälle näytetään mainoksia tämän aiempien sivuvierailujen perusteella.

Demografinen tarkennus = Demografiatietoon perustuva kohdennus. Voi olla yhdistelmä käyttäytymistä, demografiatietoja, sijaintia ja ohjelmistollisia tietoja.

OBA, Online Behavioral Advertising = Selainkäyttöön perustuvaa kohdennettu mainonta.

Päätelaitekohdennus = Mainonta voidaan kohdentaa erikseen tietyille päätelaitteille, kuten esimerkiksi iPhonelle, iPadille, Androidille.

Sijaintiin perustuva kohdennus = Myös geokohdennus ja Geographic Targeting. Menetelmä, jolla käyttäjälle esitetään sisältöä, joka voi perustua IP-tunnistukseen tai rekisteröitymistietoihin. Esimerkiksi maa, kaupunki, postinumero, yritys tai ip-osoite.

Sisältöön perustuva kohdennus = Myös Contextual Targeting. Sisällön kohdentaminen määrättyihin aihealueisiin perustuen. Määritellään kontekstuaalisen teknologian avulla.

Uudelleenkohdennus = Myös retargeting. Käyttäjälle näytetään mainoksia tämän aiempien sivuvierailujen perusteella.

 

Mittaaminen

Mittaamiseen liittyviä termejä
 

APV, Average Page View = Keskimääräinen sivunäyttöjen määrä per kävijä.

Bounce rate = Kuinka monta prosenttia sivulle saapuvista ei jatka eteenpäin sivuston sisällä toiselle sivulle, vaan poistuu muualle.

CTR, Click-through rate = Käyttäjä klikkaa mainosta, jonka linkki ohjaa käyttäjän mainostajan omalle sivulle.

CPA, Cost per Action = Hinta per toiminto eli yhden toiminnon, esim. verkkokaupasta tapahtuvan tilauksen, aikaansaamiseksi tarvittu kustannus.

CPC, Cost per Click = Klikin hinta eli yhden klikin hankintaan käytetty kulu. CPC on yksi digimainonnan toimivuuden mittareista.

CPM, Cost per Mille = Myös CPT, Cost per Thousand. Bruttokontaktihinta, eli hinta per tuhat mainosnäyttöä. Näyttöperusteisesti myytävän mainonnan perusyksikkö. Mainontaa ostetaan tuhannen mainosnäytön erissä.

CVR, Conversion Rate = Myös konversio, konversioaste. Suhdeluku, joka kertoo miten iso osa mainosnäytöistä tai klikkauksista johtaa toimenpiteisiin, kuten tilaukseen. Konversio voidaan myös laskea sivuston käyttäjämäärästä, jolloin katsotaan miten iso osa sivuston käyttäjistä tekee tilauksen.

Mainosnäyttö = Myös impressio. Mainoksen näyttömäärä riippumatta siitä, onko mainosta klikattu vai ei. Sivun latautuminen siten, että mainoskin latautuu ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mainos (ks. sivulataus). Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty.

Näyttöperusteinen myynti = Sovitaan etukäteen tietty näyttömäärä, esimerkiksi 150 000. Usein asetetaan myös toistokontrolli. Voidaan määritellä tarkka aikaväli, milloin mainosta näytetään, mutta voidaan myös sopia, että mainosta näytetään niin kauan, kunnes sovittu näyttömäärä tulee täyteen. Samassa mainospaikassa voi näkyä usean eri mainostajan mainoksia vuoronperään.

OTS, Opportunity to See = Kuinka monta kertaa mainos on keskimäärin ollut mahdollista nähdä. Kuvaa kävijöiden suhdetta sivulatauksiin. 

Sivulataus = Myös sivunäyttö, Page Impression. Sivun latautuminen selainikkunaan. Mainos ei välttämättä lataudu joka kerta kun sivu ladataan. Sivu latautuu, kun käyttäjä saapuu sivulle tai päivittää sivun. Latauksiin lasketaan mukaan myös automaattiset lataukset, joita käyttäjä itse ei ole aktiivisesti aiheuttanut.

Muita termejä

Muuta digimarkkinoinnin termistöä
 

Automatic Trading = Display-mainonnan automaattinen kauppa ja sen mahdollistava teknologia.

Display-mainonta = Bannerimainonta, mainosaineisto, joka näytetään määrätyllä mainospaikalla. Voi olla tekstiä, kuvaa tai liikkuvaa kuvaa.

Ohjelmallinen ostaminen = Online-mainonnan automaatiota, jossa hyödynnetään järjestelmiä mainonnan ostamisessa. Järjestelmät tarjoavat työkalut kaikenlaisen online-näkyvyyden (display, mobiili, video) reaaliaikaiseen ostamiseen, kohdentamiseen ja optimointiin.

Natiivimainonta, natiivimainos = Median keinoja ja muotoja hyödyntävää mainossisältöä.

RON, Run-of-Network = Läpi verkoston. Samaa mainosta näytetään useamman sivuston muodostamaan verkostoon kuuluvilla sivustoilla.

RTB, Real Time Bidding = Verkkomainonnan osto- ja myyntimalli, jossa kaupankäynti tapahtuu reaaliajassa mainoshuutokaupan kautta.

Videomarkkinointi

Videomarkkinointiin liittyviä termejä
 

Completion rate = Kuinka suuri osa videomainoksesta katsotaan. Sanomalla maksat vain loppuun asti katsellusta videomainonnasta. Lue lisää täältä.

CPV, Cost per View = Hinta per videon katselu. Kustannus per katselu (CPV, Cost Per View) on hinnoittelumalli, jossa määrittelet hinnan jonka olet halukas maksamaan, kun joku näkee videomainoksesi YouTubessa. Tavallisia display-mainoksia veloitetaan näyttöjen mukaan (CPM), mutta CPV:llä maksat vain kun joku katsoo mainoksesi. Yleinen mittari In-banner-videomainonnassa.

Instream-videomainonta = Mainoskatkoilla tai ohjelman sisässä näytetty videomainonta.

Lineaarinen videomainonta = Videomainonta, jota näytetään jaksoittain videosisällön välissä (esim. television mainostauot sekä preroll-, midroll- ja postroll-mainokset).

Outstream-videomainonta = Mainospaikoilla näytetty videomainonta

Overlay-banneri = Interaktiivinen mainos, joka esitetään sijoitettuna varsinaisen videosisällön päälle.

Postroll-mainos = Loppuspotti, videomainos, joka näytetään varsinaisen videosisällön jälkeen.

Power roll = Videomainos, johon liittyy overlay-banneri

PPP, Price per Play = Mainostaja maksaa videon katselun perusteella.

Preroll-mainos = Myös etuspotti. Videomainos, joka näytetään ennen varsinaista videosisältöä. Voivat olla eri pituisia tai skipattavia. 

TRPtarget rating point,  (myös terppi )= Bruttopeitto kohderyhmässä (%) eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa, kun puhutaan kohderyhmästä.

Viewability = Kuinka suuri osa ostetuista näytöistä tulee nähdyksi. Nähdyksi määritellään mainos, josta näkyy vähintään 50 % pikseleistä yhden sekunnin ajan (display), 30 % pikseleistä yhden sekunnin ajan (iso display-mainos, joka ei mahdu laitteen näytölle kokonaan) ja 50 % pikseleistä kahden sekunnin ajan (videomainos).

VOD, SVOD, TVOD, AVOD =

VOD: Video on demand, videotoistopalvelu.
SVOD: Subscription video on demand, tilattava videotoistopalvelu, jossa on kiinteä kuukausimaksu.
TVOD: Transactional video on demand, tilattava videotoistopalvelu, jossa maksetaan kustakin katselusta erikseen.
AVOD: Advertising / Ad based video on demand, videopalvelu, joka on kuluttajille ilmainen ja rahoitetaan mainostuloilla.

Ohjelmallinen ostaminen