Natiivimainonnan ohjeistus

Natiivimainonnan ohjeistus sanomalehtiin ja liitteisiin

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee medioita: Helsingin Sanomat, HS Viikko, Kuukausiliite, HS Teema ja Ilta-Sanomat.

Lukijasuhteeseen liittyvä luottamus on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien menestyksen keskeinen pääoma. Tämän vuoksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat on päättänyt tarkistaa toimituksellista mainontaa koskevaa ohjeistustaan, jotta voidaan välttyä erehtymisen mahdollisuudelta aiempaa varmemmin.

Uudet julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Fontit ja rakenne

  • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
  • Helsingin Sanomissa ja Ilta Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
  • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.


Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana


Kehys

  • Leveys 5 mm (14 pt.)
  • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta.  Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

  • Tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalaidassa.
  • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
  • Fontin pistekoko 12 pt.
  • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
  • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.


Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei. Mikäli natiivimainoksesta puuttuu kehykset, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Mikäli aineiston toimittajaa ei tavoiteta, niin Sanoman aineistopalvelulla on oikeus lisätä kehykset aineistoon. Näissä tapauksissa käytämme tummanharmaita kehyksiä (C0, M0, Y0, K70) ja valkoista MAINOS-sanaa.

Esimerkkejä:
 
Mainokseen tulee lisätä kehys ja MAINOS-sanat, kun sen sisältö muistuttaa toimituksellista sisältöä.

natiivimainonta aineistot

 

Mainos ei vaadi kehystä, vain MAINOS-sanat vasempaan yläkulmaan ja oikeaan alakulmaan. Mainoksen väri- ja kuvapohja erottavat sisällön toimituksellisesta sisällöstä.

natiivimainonta aineistot

 

Mainos on julkaisukelpoinen silloin, kun mainoksissa on jo kuvapohja.   

natiivimainonta aineistot

 

TAUSTAA: Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava. Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.