Natiivimainonnan ohjeistus

Natiivimainonnan ohjeistus sanomalehtiin ja liitteisiin

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee medioita: Helsingin Sanomat, HS Viikko, Kuukausiliite, HS Teema ja Ilta-Sanomat.

Lukijasuhteeseen liittyvä luottamus on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien menestyksen keskeinen pääoma. Tämän vuoksi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat on päättänyt tarkistaa toimituksellista mainontaa koskevaa ohjeistustaan, jotta voidaan välttyä erehtymisen mahdollisuudelta aiempaa varmemmin.

Uudet julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
 • Helsingin Sanomissa ja Ilta Sanomissa tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.

Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)
 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta.  Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

 • Tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalaidassa.
 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
 • Fontin pistekoko 12 pt.
 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei. Mikäli natiivimainoksesta puuttuu kehykset, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Mikäli aineiston toimittajaa ei tavoiteta, niin Sanoman aineistopalvelulla on oikeus lisätä kehykset aineistoon. Näissä tapauksissa käytämme tummanharmaita kehyksiä (C0, M0, Y0, K70) ja valkoista MAINOS-sanaa.

Esimerkkejä:

Mainokseen tulee lisätä kehys ja MAINOS-sanat, kun sen sisältö muistuttaa toimituksellista sisältöä.

natiivimainonta aineistot

Mainos ei vaadi kehystä, vain MAINOS-sanat vasempaan yläkulmaan ja oikeaan alakulmaan. Mainoksen väri- ja kuvapohja erottavat sisällön toimituksellisesta sisällöstä.

natiivimainonta aineistot

Mainos on julkaisukelpoinen silloin, kun mainoksissa on jo kuvapohja.  

natiivimainonta aineistot

Natiivimainonnan ohjeistus aikakauslehtiin ja liitteisiin

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottuminen toimituksellisesta sisällöstä. Mainoksesta on myös selkeästi erotuttava kenen puolesta markkinoidaan. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee medioita: Aku Ankka, ET, ET Terveys, Gloria, Glorian Koti, Glorian ruoka & viini, HS Meidän perhe, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, Matka, Me Naiset, Sport, Suuri Käsityö, Tiede, Tiede Luonto.

Natiivimainos tulee erottaa journalistisesta materiaalista MAINOS-sanalla

MAINOS-sana

 • MAINOS-sana on selkeästi nähtävillä materiaalissa sivun toisessa ylänurkassa vaakasuorassa. Mikäli mainokselle on ostettu määräpaikka, MAINOS on sijoitettava sivun ulkoreunaan määräpaikan tai vahvistetun taittotoiveen mukaisesti. Mikäli lehteen ei ole ostettu määräpaikkaa, kannattaa MAINOS-sana sijoittaa vasempaan ylänurkkaan.
 • Aukeamalla MAINOS tulee olla kummassakin ylänurkassa vaakasuorassa.
 • MAINOS kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Fontin pistekoko 12 pt.
 • Mainoksen nimessä tai otsikoinnissa ei saa käyttää lehtibrändin nimeä ilman yhteistyötä tai päätoimittajan tietoa.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi mediasta erottuvia. Asiakkaan brändifontteja voidaan hyödyntää.
 • Natiivimainoksen kuvankäyttöä, kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty. Mainostajan täytyy varmistaa, että hänellä on kaupalliset käyttöoikeudet kaikkiin kuviin koko julkaisun ajaksi.
 • Mainostajan nimen ja logon tulee olla ilmoituksessa selkeästi näkyvillä (ilmoituksen alaosassa tai muussa soveltuvassa paikassa).
 • Lehtibrändin omia värejä tulee välttää. Asiakkaan brändivärejä voidaan hyödyntää.

Hyvä markkinointitapa ja toimialakohtaiset säädökset

Kaiken natiivimainonnan täytyy noudattaa hyvää markkinointitapaa, ja ottaa huomioon kyseisen toimialan säädökset ja ohjeistukset. Hyvän markkinointitavan mukaisesti mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa, väkivalta ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuvaa syrjintää ei sallita ja lapsen etu on otettava huomioon.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota eri toimialojen omiin säädöksiin, kuten esimerkiksi:

Lapsille suunnattuun mainontaan:

Terveysväittämiä sisältävään mainontaan:

Päätoimittajan vastuu

Lopullisen päätöksen materiaalin julkaisusta tekee aina kyseisen tuotteen päätoimittaja. Mikäli materiaali ei vastaa aineisto-ohjeita, päätoimittaja voi ehdottaa siihen muutoksia tai kieltäytyä julkaisemasta materiaalia. Mikäli muutokset ovat tarpeen, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi hyvissä ajoin ennen aineistoaikataulua, viimeistään kaksi arkipäivää ennen aineistopäivää. Jos epäselvää tapausta ei ehditä muokata, päätoimittaja voi kieltäytyä julkaisemasta sitä.

TAUSTAA: Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava. Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.