Natiivimainonnan ohjeistus

Natiivimainonnan ohjeistus sanomalehtiin

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee kaikkia Sanoman uutismedioita.

Lukijasuhteeseen liittyvä luottamus on Helsingin Sanomien, Aamulehden, Satakunnan Kansan ja Ilta-Sanomien menestyksen keskeinen pääoma. Tämän vuoksi lehdet ovat määritelleet toimituksellista sisältöä muistuttavaa mainontaa koskevan ohjeistuksen, jotta voidaan välttyä erehtymisen mahdollisuudelta.

Julkaisuohjeet koskevat advertoriaali-/natiivimainontaa, joka ulkoasultaan muistuttaa lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa mainos julkaistaan.
 • Lehdissä tulee käyttää päätteettömiä fontteja esim. Arial tai Helvetica.
 • Natiivimainoksen kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty.

Natiivimainoksessa tulee olla kehys ja MAINOS-sana

Kehys

 • Leveys 5 mm (14 pt.)
 • Väri mainostajan valinnan mukainen ja värin tulee selkeästi erottua lehden sivusta.  Natiivimainoksissa ei voi käyttää median brändivärejä. Mainostaja voi kuitenkin vapaasti käyttää omia brändivärejään, silloinkin kun ne muistuttavat sen median värejä, jossa ilmoitus julkaistaan.

MAINOS-sana

 • Tulee olla kehyksen vasemmassa ylälaidassa ja oikeassa alalaidassa.
 • Kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja lihavoidulla päätteettömällä fontilla (esim Arial Bold. / Helvetica Bold).
 • Fontin pistekoko 12 pt.
 • Väri tulee olla musta tai valkoinen, riippuen siitä kumpi erottuu kehyksen väristä paremmin.
 • Natiivimainoksiin, jotka selkeästi erottuvat toimituksellisesta sisällöstä esimerkiksi taustavärillä tai pohjakuvalla, riittää MAINOS-sanat ylä- ja alalaidassa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Näihin ei tarvita kehystä.

Epäselvät tapaukset tai kehyksen puuttuminen

Epäselvissä tapauksissa pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi vuorokautta (1 työpäivä) ennen aineistoaikataulua. Lehden toimitus tekee päätöksen tarvitaanko kehyksiä vai ei. Mikäli natiivimainoksesta puuttuu kehykset, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Mikäli aineiston toimittajaa ei tavoiteta, niin Sanoman aineistopalvelulla on oikeus lisätä kehykset aineistoon. Näissä tapauksissa käytämme tummanharmaita kehyksiä (C0, M0, Y0, K70) ja valkoista MAINOS-sanaa.

Esimerkkejä:

Mainokseen tulee lisätä kehys ja MAINOS-sanat, kun sen sisältö muistuttaa toimituksellista sisältöä.

natiivimainonta aineistot

Mainos ei vaadi kehystä, vain MAINOS-sanat vasempaan yläkulmaan ja oikeaan alakulmaan. Mainoksen väri- ja kuvapohja erottavat sisällön toimituksellisesta sisällöstä.

natiivimainonta aineistot

Mainos on julkaisukelpoinen silloin, kun mainoksissa on jo kuvapohja.  

natiivimainonta aineistot

Natiivimainonnan ohjeistus aikakauslehtiin

Julkaisuohjeet koskevat natiivimainontaa, joka muistuttaa ulkoasultaan lehden toimituksellista sisältöä ja sisältää toimituksellisen aineiston tyyppistä leipätekstiä. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottuminen toimituksellisesta sisällöstä. Mainoksesta on myös selkeästi erotuttava kenen puolesta markkinoidaan. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu.

Natiivimainonnan ohjeistus koskee medioita: Aku Ankka, ET, ET Terveys, Gloria, Glorian Koti, Glorian ruoka & viini, HS Kuukausliite HS Meidän perhe, Hyvä Terveys, Kodin Kuvalehti, Matka, Me Naiset, Suuri Käsityö, Tiede, Tiede Luonto.

Natiivimainos tulee erottaa journalistisesta materiaalista MAINOS-sanalla

MAINOS-sana

 • MAINOS-sana on selkeästi nähtävillä materiaalissa sivun toisessa ylänurkassa vaakasuorassa. Mikäli mainokselle on ostettu määräpaikka, MAINOS on sijoitettava sivun ulkoreunaan määräpaikan tai vahvistetun taittotoiveen mukaisesti. Mikäli lehteen ei ole ostettu määräpaikkaa, kannattaa MAINOS-sana sijoittaa vasempaan ylänurkkaan.
 • Aukeamalla MAINOS tulee olla kummassakin ylänurkassa vaakasuorassa.
 • MAINOS kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Fontin pistekoko 12 pt.
 • Mainoksen nimessä tai otsikoinnissa ei saa käyttää lehtibrändin nimeä ilman yhteistyötä tai päätoimittajan tietoa.

Fontit ja rakenne

 • Mainoksen fonttien tulee olla selkeästi mediasta erottuvia. Asiakkaan brändifontteja voidaan hyödyntää.
 • Natiivimainoksen kuvankäyttöä, kappalejakoa tai kappaleiden leveyttä ei ole määritelty. Mainostajan täytyy varmistaa, että hänellä on kaupalliset käyttöoikeudet kaikkiin kuviin koko julkaisun ajaksi.
 • Mainostajan nimen ja logon tulee olla ilmoituksessa selkeästi näkyvillä (ilmoituksen alaosassa tai muussa soveltuvassa paikassa).
 • Lehtibrändin omia värejä tulee välttää. Asiakkaan brändivärejä voidaan hyödyntää.

Hyvä markkinointitapa ja toimialakohtaiset säädökset

Kaiken natiivimainonnan täytyy noudattaa hyvää markkinointitapaa, ja ottaa huomioon kyseisen toimialan säädökset ja ohjeistukset. Hyvän markkinointitavan mukaisesti mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa, väkivalta ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuvaa syrjintää ei sallita ja lapsen etu on otettava huomioon.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota eri toimialojen omiin säädöksiin, kuten esimerkiksi:

Lapsille suunnattuun mainontaan:

Terveysväittämiä sisältävään mainontaan:

Päätoimittajan vastuu

Lopullisen päätöksen materiaalin julkaisusta tekee aina kyseisen tuotteen päätoimittaja. Mikäli materiaali ei vastaa aineisto-ohjeita, päätoimittaja voi ehdottaa siihen muutoksia tai kieltäytyä julkaisemasta materiaalia. Mikäli muutokset ovat tarpeen, palautetaan aineisto lähettäjälle ja pyydetään tekemään muutokset. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan aineiston nähtäväksi hyvissä ajoin ennen aineistoaikataulua, viimeistään kaksi arkipäivää ennen aineistopäivää. Jos epäselvää tapausta ei ehditä muokata, päätoimittaja voi kieltäytyä julkaisemasta sitä.

Ohjeistus sisällöllisiin liitteisiin

Julkaisuohjeet koskevat sisältöliitteitä, jotka julkaistaan Sanoman aikakaus- tai sanomalehtien välissä irtoliitteenä tai osana lehden sisältöä monisivuisena kokonaisuutena. Sisällöllisillä liitteillä tarkoitetaan kokonaisuutta joka voi koostua yhdestä tai useammasta sisällöllisestä ilmoituksesta, eli natiivimainoksesta tai advertoriaalista. Ulkoasultaan sisältökokonaisuus muistuttaa lehden toimituksellista artikkelia, otsikon, palstoituksen ja fonttien osalta. Sisältökokonaisuudessa voidaan käsitellä esimerkiksi tuotteen tai palvelun hyötyjä artikkelimaiseen tapaan.

Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa mainonnan suunnittelua ja varmistaa kaupallisen sisällön erottumisen toimituksellisesta sisällöstä. Tämä on lehden, lukijan sekä mainostajan etu. Tämä ohjeistus koskee kaikkia Sanoman sanoma- ja aikakauslehtien välissä jaettavia sisältöliitteitä sekä lehden sisällä julkaistavia monisivuisia kokonaisuuksia.

Päätoimittajan vastuu

Lopullisen päätöksen materiaalin julkaisusta tekee aina kyseisen lehden päätoimittaja. Pyydämme toimittamaan aineiston kokonaisuudessaan nähtäväksi hyvissä ajoin ennen aineistoaikataulua, viimeistään kaksi arkipäivää ennen aineistopäivää. Mikäli materiaali ei vastaa aineisto-ohjeita, päätoimittaja voi ehdottaa siihen muutoksia tai kieltäytyä julkaisemasta materiaalia. Mikäli muutokset ovat tarpeen, palautetaan aineisto muutostoiveineen lähettäjälle. Jos aineistoa ei ehditä muokata aikataulujen puitteissa, pidätämme oikeuden olla julkaisematta aineistoa.

Sisältöliitteet tulee erottaa journalistisesta materiaalista

Sisältöliitteen merkitseminen

 • Sisältöliite tulee erottaa journalistisesta sisällöstä merkitsemällä se sanalla ”mainosliite”
 • ”Mainosliite”-merkintä tulee olla sivun oikeassa yläkulmassa, jokaisella mainosliitteen sivulla (ei vain kannessa).
 • Mainosliite kirjoitetaan versaaleilla, pistekoko 12.
 • Mainostajan tulee lisäksi näkyä aina logolla tai muulla tavalla merkittynä lisäksi heti julkaisun kannessa.

Fontit ja rakenne

 • Liitteen fonttien tulee olla selkeästi erilaisia kuin mediassa, jossa liite julkaistaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ei hyväksytä päätteellisiä fontteja.
 • Sisältöliitteiden kappalejakoa, kappaleiden leveyttä tai kuvan käyttöä ei ole määritelty.
 • Liitteessä ei saa käyttää lehtibrändin nimeä tai logoa ilman erikseen sovittua yhteistyötä tai päätoimittajan lupaa.

Hyvä markkinointitapa ja toimialakohtaiset säädökset

Kaiken mainonnan täytyy noudattaa hyvää markkinointitapaa, ja ottaa huomioon kyseisen toimialan säädökset ja ohjeistukset. Hyvän markkinointitavan mukaisesti mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa, väkivalta ei ole hyväksyttävää, sukupuoleen tai syntyperään perustuvaa syrjintää ei sallita ja lapsen etu on otettava huomioon.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota eri toimialojen omiin säädöksiin, kuten esimerkiksi:

Lapsille suunnattuun mainontaan:

Terveysväittämiä sisältävään mainontaan:

 • Mainonta voi sisältää vain hyväksyttyjä terveysväittämiä. Terveysväittämien käyttö edellyttää, että väite täyttää väiteasetuksessa asetetut edellytykset ja että sen käyttö on hyväksytty etukäteen.
 • Lue lisää terveys- ja lääkemainonnan ohjeista >>

Alkoholimainontaan:

 • Mainontaa ei saa kohdentaa alaikäisille, eikä sen yhteydessä saa kuvata alaikäisiä.
 • Mainonta, jonka avulla luodaan vaikutelma siitä, että alkoholi parantaa henkistä tai ruumiillista suorituskykyä, tuottaa menestystä seurassa tai lisää sukupuolista vetovoimaa on kielletty.
 • Mainonsta, jossa että alkoholin käytön avulla voitaisiin poistaa henkisiä tai ruumiillisia ongelmia, parantaa sairauksia, lievittää pahaa oloa tai sairauden oireita on kielletty.
 • Alkoholin yhdistäminen ajamiseen tai ajoneuvon kuljettamiseen on kielletty.
 • Lue lisää alkoholimainonnan ohjeista >> 

TAUSTAA: Journalistin ohjeet 16. pykälä edellyttää, että mainonnan ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä, ja piilomainonta on torjuttava. Julkisen Sanan Neuvosto antoi vuonna 2015 erikseen suosituksen journalistisen ja kaupallisen aineiston erottamiseksi toisistaan. Taustalla oli journalistin ohjeiden horjuva tulkinta, kun mediassa on ryhdytty käyttämään kaupallisesta aineistosta ilmaisuja ja termejä, jotka eivät avaudu kyllin selkeästi. Tällainen epäjohdonmukainen käytäntö voi horjuttaa yleisön luottamusta viestimiin.