Tulospohjainen-display-mainonta-hero.jpg

Tulospohjainen display-mainonta


Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja tehokkaan tulospohjaisen mainonnan toteuttamiseen. Tulospohjaisessa mainonnassa maksat vain toteutuneista klikeistä ja se onkin monesti kustannustehokkain tapa ohjata liikennettä verkkosivustollesi.

Tulospohjaisessa mainonnassa klikkien hinta määräytyy kampanjan tulosten perusteella ja jokaisella mainosformaatilla on oma pohjahintansa. Paremmin klikkejä keräävät kampanjat pyörivät lähellä pohjahintaa, mutta huonosti toimivissa kampanjoissa voimme nostaa klikkihintaa maksimissaan 1 €.
 

Tulospohjaisen mainonnan ratkaisut

Sanoma RON CPC-paketti

Klikkihinnaltaan edullisin tulospohjainen ratkaisu. Tämä on hyvä valinta silloin kun liikenteen määrä on kaikista tärkein mittari. Kampanja voidaan ajaa kohdentamattomana (0,40 €/klikki) tai kohdennettuna relevantille kohderyhmälle (0,50 €/klikki). Koska ainoastaan klikeistä maksetaan, suosittelemme harkitsemaan tarvitaanko kampanjassa kohdennusta.

 

Tulospohjaisen
mainonnan tuotteet
 

Tuotenosto

Somenosto

Aineisto-ohjeet ja kohdennusmahdollisuudet
 

Aineisto-ohjeet

Kohdennusvaihtoehdot

Dynaamiset CPC-hinnoitellut mainosformaatit

Dynaamisissa mainosformaateissa hyödynnetään feediä, jonka pohjalta pystytään rakentamaan vaikka tuhansia erilaisia mainoksia. Lähtökohtana, on näyttää eri kohderyhmille juuri heitä kiinnostavia tuotteita.

Tulospohjaisessa dynaamisessa mainonnassa tavoitteena on ohjata tehokkaasti ja automatisoidusti liikennettä mainostajan verkkokauppaan suoraan niihin tuotteisiin, jotka kyseistä ihmistä kiinnostavat eniten.

Tämä on mahdollista hyödyntämällä feedejä, jolloin jokaisesta verkkokaupan tuotteesta voidaan luoda automatisoidusti oma mainoksensa.  Oikean mainoksen näyttämiseen oikealle henkilölle voidaan tehdä henkilön osoittaman aiemman kiinnostuksen perusteella (dynaaminen retargetointi) tai kohdentamalla mainontaa sen mukaan mihin kohderyhmiin henkilö kuuluu (liikenteenohjaaminen).

Lue lisää dynaamisesta mainonnasta

Tulospohjaiset dynaamisen mainonnan ratkaisut

Ratkaisut liikenteenohjaamiseen

Tavoitteena on ohjata uusia potentiaalisia ostajia verkkokauppaan. Kampanja voi sisältää tuhansia erilaisia mainosvariaatioita, joita voidaan kohdentaa tuotekategoria tai tuotetasolla.

Kohdennuksissa voi hyödyntää kaikkia Sanoman kohderyhmiä perustuen kiinnostukseen, ostoaikeeseen, demografiaan, elämäntilanteeseen ja sijainnin osalta kuntaan tai maakuntaan. Lisäksi kontekstia eli artikkelia, jossa mainos näkyy Sanoman sivustolla, voidaan hyödyntää kohdentamisessa.

Katso lista valmiista konteksteista dynaamiseen mainontaan

Mainonnan optimoinnissa voidaan lisäksi käyttää klikkeihin tai sosioekonomiseen asemaan perustuvaa optimointia parempien tulosten aikaan saamiseksi.

 

Hinnoittelu

Tulospohjaisessa liikenteenohjaamisessa pohjahinta klikeille on 0,60 €/klikki mikä sisältää kaikki yllämainitut kohdennukset. Lisäksi tulee kampanjanrakentamiskustannus 495 €.

Ehdot

Tulospohjainen liikenteenohjaamiskampanja on mahdollinen ainoastaan verkkokaupoille joista kyseisen tuotteen voi suoraan ostaa. Ratkaisu on tarkoitettu jatkuvaan tekemiseen, joten minimi kampanja-aika on 1 kk.

Ratkaisut dynaamiseen retargetointiin

Tavoitteena dynaamisessa retargetoinnissa on varmistaa kaupan syntyminen niissä tapauksissa, kun kävijä on käynyt katsomassa tiettyä tuotetta mainostajan verkkokaupassa. Monesti ostopäätös ei synny heti vaan vaati kävijän muistuttamista hänen katsomastaan tuotteesta. Dynaaminen retargetointi on tähän paras ratkaisu, koska mainokseen voidaan nostaa juuri se tuote josta kävijä on ollut kiinnostunut. Mainosformaateissa, joihin voidaan nostaa useampi eri tuote kerralla voidaan sen lisäksi näyttää esimerkiksi muita tuotteita samasta tuotekategoriasta.

Mainosmuodot

Tuotepalkki
Tuoteluettelo
Tuotekokosivu

Hinnoittelu

Tulospohjaisissa dynaamisen retargetoinnissa pohjahinta klikeille on 0,75 €/klikki. Tämän lisäksi tulee kampanjanrakentamiskustannus 495 €.

Ehdot

Dynaaminen retagetointi on mahdollinen ainoastaan verkkokaupoille joista kyseisen tuotteen voi suoraan ostaa. Ratkaisu on tarkoitettu jatkuvaan tekemiseen, joten minimi kampanja-aika on 1 kk.

Kohdennusmahdollisuudet

Sanoma RON CPC-paketti, tuotenosto ja somenosto

Kohdentamisvaihtoehdot on jaettu kahteen luokkaan ”kiinnostuskohderyhmät” ja ”muut kohderyhmät”. Kiinnostuskohderyhmistä voi valita vain yhden määrittävän kohdennuksen kerrallaan minkä lisäksi voi olla yksi kohdennus ryhmästä muut. Toki on mahdollista valita myös vain yksi kohdennus ”muut”-ryhmästä.

Haluttaessa voidaan hyödyntää useampia kohdennuksia ehdolla ”tai” eli Business and Investing tai Education, jolloin kumpaankin kohderyhmään kuluvat näkevät kyseisen mainoksen.

Kiinnostuskohderyhmät                                                                        

Wellness and Fitness​

Culture & Events​

Food and Beverages​

Sports​

Science and Technology

Business and Investing​

Education​

Gaming and Esports​

Outdoors

Travel​

Entertainment and Celebrities​

Families and Relationships​

Hobbies and Activities​

Pets​

Cars and  Motorcycles

Medical Health​

Consumer Electronics​

Fashion and Beauty

Home, Gardening and Cottage​

Shopping​

Gambling​

TV, Movies​

News and Society​

Muut kohderyhmät                                                                                             

Päätelaitekohdennus (mobiili / deskari)​

Geo (maakunnat, isoimmat kaupungit)​

Sukupuoli​

Käyttöjärjestelmä (vain somenostossa)​