Tulospohjainen-display-mainonta-hero.jpg

Tulospohjainen display-mainonta


Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja tehokkaan tulospohjaisen mainonnan toteuttamiseen. Tulospohjaisessa mainonnassa maksat vain toteutuneista klikeistä ja se onkin monesti kustannustehokkain tapa ohjata liikennettä verkkosivustollesi.

Tulospohjaisessa mainonnassa klikkien hinta määräytyy kampanjan tulosten perusteella ja jokaisella mainosformaatilla on oma pohjahintansa.
 

Tulospohjaisen mainonnan ratkaisut

somenosto.png
Klikkaa kuva isommaksi

Somenosto

Somenosto on näyttävä ja tehokas taktinen mainosmuoto. Aineistoksi kelpaavat pääosin samat aineistot kuin Facebookissa. Somenosto on osuva mainosmuoto, kun haluat ohjata sivustollesi liikennettä, saada aikaan konversioita tai parantaa Facebook-mainontasi tavoittavuutta.

Somenostolla onnistuu niin linkkimainos kuin toimintokutsumainos (CTA-mainos) CPC-hinnoin. Aineisto voi olla videota tai kuvaa. Somenosto näkyy suurimmalla osalla Sanoman sivustoja pl. Helsingin Sanomat.

Katso aineisto-ohjeet

tuotenosto
Klikkaa kuva isommaksi

Tuotenosto

Helppo matalan kynnyksen taktinen mainosratkaisu, joka ohjaa tuote tai tilaussivulle. Mainos muodostuu kuvasta, otsikkotekstistä, tuotekuvauksesta sekä CTA-napista jonka teksti itse määritettävissä. Mainos näkyy IS ja Lifestyle sivustoilla etusivulla ja artikkelisivuilla.

Katso aineisto-ohjeet

CPC-paketti-mobiili-paraati.png
Klikkaa kuva isommaksi

Sanoma RON CPC-paketti

Klikkihinnaltaan edullisin tulospohjainen ratkaisu. Tämä on hyvä valinta silloin kun liikenteen määrä on kaikista tärkein mittari. Kampanja voidaan ajaa kohdentamattomana tai kohdennettuna relevantille kohderyhmälle. Koska ainoastaan klikeistä maksetaan, suosittelemme harkitsemaan tarvitaanko kampanjassa kohdennusta.

Katso aineisto-ohjeet

Dynaamisella mainonnalla parempia tuloksia – myös tulospohjaisesti

laadukkaampi-liikenne-ikoni.png


Laadukkaampaa liikennettä

Näyttämällä kuluttajille tuotteita joista he ovat kiinnostuneita saadaan verkkokauppaan kävijöitä, jotka todennäköisemmin ostavat.

aineistot-automaattisesti.png


Aineistot automaattisesti

Dynaamiset mainokset rakentuvat tuotefeedistä, joten mainoksessa on mahdollista näyttää tuhansia tuotteita, joiden hinnat ovat aina ajan tasalla ja joita löytyy varastosta.

tekemisen-helpottuminen-ikoni.png


Jatkuvan tekemisen helpottuminen

Kampanjoiden hallinta helpottuu, aineistokustannukset pienenevät ja kohdennuksilla voi rakentaa sesonkien mukana eläviä viestinnällisiä sisältöjä.

Tulospohjaisen dynaamisen mainonnan ratkaisut

Ratkaisut liikenteenohjaamiseen

Tavoitteena on ohjata uusia potentiaalisia ostajia verkkokauppaan. Kampanja voi sisältää tuhansia erilaisia mainosvariaatioita, joita voidaan kohdentaa tuotekategoria tai tuotetasolla.

Kohdennuksissa voi hyödyntää kaikkia Sanoman kohderyhmiä perustuen kiinnostukseen, ostoaikeeseen, demografiaan, elämäntilanteeseen ja sijainnin osalta kuntaan tai maakuntaan. Lisäksi kontekstia eli artikkelia, jossa mainos näkyy Sanoman sivustolla, voidaan hyödyntää kohdentamisessa.

Katso lista valmiista konteksteista dynaamiseen mainontaan

Mainonnan optimoinnissa voidaan lisäksi käyttää klikkeihin tai sosioekonomiseen asemaan perustuvaa optimointia parempien tulosten aikaan saamiseksi.
 Ehdot

Tulospohjainen liikenteenohjaamiskampanja on mahdollinen ainoastaan verkkokaupoille joista kyseisen tuotteen voi suoraan ostaa. Ratkaisu on tarkoitettu jatkuvaan tekemiseen, joten minimi kampanja-aika on yksi kuukausi.

Ratkaisut dynaamiseen retargetointiin

Tavoitteena dynaamisessa retargetoinnissa on varmistaa kaupan syntyminen niissä tapauksissa, kun kävijä on käynyt katsomassa tiettyä tuotetta mainostajan verkkokaupassa. Monesti ostopäätös ei synny heti, vaan vaatii kävijän muistuttamista hänen katsomastaan tuotteesta. Dynaaminen retargetointi on tähän paras ratkaisu, koska mainokseen voidaan nostaa juuri se tuote josta kävijä on ollut kiinnostunut. Mainosformaateissa, joihin voidaan nostaa useampi eri tuote kerralla voidaan sen lisäksi näyttää esimerkiksi muita tuotteita samasta tuotekategoriasta.
 Ehdot

Dynaaminen retagetointi on mahdollinen ainoastaan verkkokaupoille joista kyseisen tuotteen voi suoraan ostaa. Ratkaisu on tarkoitettu jatkuvaan tekemiseen, joten minimi kampanja-aika on yksi kuukausi.

Kohdennusmahdollisuudet

Sanoma RON CPC-paketti, tuotenosto ja somenosto

Kohdentamisvaihtoehdot on jaettu kahteen luokkaan ”kiinnostuskohderyhmät” ja ”muut kohderyhmät”. Kiinnostuskohderyhmistä voi valita vain yhden määrittävän kohdennuksen kerrallaan minkä lisäksi voi olla yksi kohdennus ryhmästä muut. Toki on mahdollista valita myös vain yksi kohdennus ”muut”-ryhmästä.

Haluttaessa voidaan hyödyntää useampia kohdennuksia ehdolla ”tai” eli Business and Investing tai Education, jolloin kumpaankin kohderyhmään kuluvat näkevät kyseisen mainoksen.

Kiinnostuskohderyhmät                                                                        

Wellness and Fitness​

Culture & Events​

Food and Beverages​

Sports​

Science and Technology

Business and Investing​

Education​

Gaming and Esports​

Outdoors

Travel​

Entertainment and Celebrities​

Families and Relationships​

Hobbies and Activities​

Pets​

Cars and  Motorcycles

Medical Health​

Consumer Electronics​

Fashion and Beauty

Home, Gardening and Cottage​

Shopping​

Gambling​

TV, Movies​

News and Society​

Muut kohderyhmät                                                                                             

Päätelaitekohdennus (mobiili / deskari)​

Geo (maakunnat, isoimmat kaupungit)​

Sukupuoli​

Käyttöjärjestelmä (vain somenostossa)​