Mukautetut yleisöt

Mukautetut yleisöt palvelun avulla markkinoija pystyy hyödyntämään ja jalostamaan omaa offline-asiakastekisteriään tai online-kanavista kerättyjä yleisöjä monella eri tavalla.

Palvelun avulla markkinoija voi kohdentaa kampanjoita omille asiakkailleen Sanoman laadukkaassa ja turvallisessa mediaympäristössä. Asiakkaat tavoitetaan riippumatta siitä mitä laitetta he milloinkin käyttävät. Asiakkaat voidaan myös segmentoida pienemmiksi yleisöiksi esimerkiksi sen mukaan mitä ja miten he ovat ostaneet ja kohdistaa heille erilaisia viestejä. Tai esimerkiksi sulkea kampanjasta pois nykyiset asiakkaat.

Asiakasymmärryksen lisäämiseksi voidaan verrata yrityksen omia asiakkaita Sanoman laajaan käyttäjädataan ja selvittää esimerkiksi, mikä heitä elämässä motivoi, millä tavalla heille kannattaa viestiä ja mistä kanavista heidät parhaiten tavoittaa. Tätä ymmärrystä voi hyödyntää vaikuttavamman mainonnan suunnitteluun.

Mukautetut yleisöt -palvelu ei tuo tehoa vain nykyisten asiakassuhteiden hoitamiseen vaan se mahdollistaa myös uusien potentiaalisten asiakkaiden etsimisen. Lookalike-mallinnus etsii Sanoman verkostosta  sellaiset kuluttajat, jotka muistuttavat mahdollisimman hyvin markkinoijan nykyisiä asiakkaita, jonka jälkeen mainontaa voi kohdentaa näille potentiaalisille asiakkaille.

Sanoma mukautetut yleisot.png