Dynaaminen mainonta

Dynaaminen mainonta

Dynaaminen mainonta


Dynaaminen mainonta on teknologia, joka auttaa mainonnan personoinnissa ja sitä kautta mainonnan vaikuttavuuden parantamisessa. Se mahdollistaa myös feedien käytön mainonnassa, mikä mahdollistaa dynaamisen retargetoinnin ja helpottaa pitkäaikaisen prospektoivan mainonnan toteuttamista ja hallintaa. Lisäksi feedipohjaisella dynaamisella mainonnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä aineistontuotannossa.
 

Dynaamisen mainonnan kohdentamislogiikat

Kun tavoitteena on liikenteen ohjaaminen mainostajan verkkosivulle tai kivijalkaan voidaan mainonnan sisältöä varioida joko yleisöjen, kontekstin tai sijainnin mukaan. Kun tavoitteena on konvertoida verkkosivuilla kävijöitä ostaneiksi asiakkaiksi, paras keino on dynaaminen retargetointi. Dynaamisen mainonnan keinoja voidaan myös käyttää ristiin (pl. yleisöt ja konteksti).

Yleisöt

Dynaaminen mainonta yleisöt

Mainonnan sisältöä voidaan varioida sen mukaan mihin kohderyhmään kuluttaja kuuluu. Kohderyhmiä ovat  demografia, elämänvaihe ja kotitaloudet, kiinnostuksen kohde, ostoaie ja B2B-ryhmät.

Kohderyhmälistaus

Konteksti

Dynaaminen-mainonta-konteksti.jpg

Mainonnan sisältöä voidaan varioida sen mukaan, missä kontekstissa mainonta näkyy Sanoman sisällöissä. Analysoimme artikkelien tekstisisällön ja käytämme sitä kohdentamiseen. Dynaamiseen mainontaan tarjoamme kontekstin hyödyntämistä eri tasoilla.

Lista konteksteista

Sijainti

Dynaaminen mainonta sijainti

Mainonnan sisältöä voidaan varioida kuluttajan sijainnin mukaan. Dynaamisessa mainonnassa sisältöä voidaan varioida joko kunnan tai maakunnan mukaan.

Lista maakunnista ja kunnista

Dynaaminen retargetointi

Mainonnan sisältönä näytetään niitä tuotteita, joita kuluttaja on käynyt katsomassa mainostajan verkkosivulla. Tämä auttaa varmistamaan sen, että ostopäätös tapahtuu. Kohderyhmästä voidaan tiputtaa pois tuotteen jo ostaneet. Pystymme optimoimaan mainontaa siten, että se ei liian aggressiivisena aiheuta negatiivista tunnereaktiota.

Dynaaminen-retargetointi.png

Dynaaminen paraati

digisivu-sisaltonosto-dynaaminen-tuoteluettelo.png

Dynaaminen paraati on taktinen mainosmuoto, joka sopii tuotemainonnan lisäksi myös kampanja- ja brändimainontaan.


Mainos näkyy paraatipaikalla mobiilissa ja desktopissa. Koko on 600x600 ja 980x400 px. Tuotteita voi selata mainoksessa ja ne tulevat joko feedistä tai Google Sheets -dokumentista.

Esimerkki desktop-toteutuksesta
Dynaamisen paraatin mainosohje

Dynaaminen pystyparaati

Dynaaminen-mainonta-tuotepalkki

Dynaaminen pystyparaati (CPC) on taktinen mainosmuoto, joka sopii hyvin kuuden eri tuotteen esittelemiseen kerrallaan.

300x600 px -kokoinen mainos näkyy desktopilla suurtaulupaikalla ja mobiissa artikkelien sisässä. Mainokseen ei tarvita feediä, vaan se voidaan toteuttaa myös lisäämällä tuotteiden tiedot Google Sheetiin, jonka kautta päivitys onnistuu.

Formaatissa voi valita, ohjataanko kävijä pienestä ikonista suoraan laskeutumissivustolle vai näytetäänkö ensin tuote suurempana.

Esimerkki
Dynaamisen pystyparaatin mainosohje
Dynaaminen pystyparaati ilman valmista feedia -mainosohje

Dynaaminen tuotenosto

Dynaaminen-mainonta-dynaaminen-tuotenosto.png

Dynaaminen tuotenosto on hyvä taktinen CPC-hinnoiteltu tuote verkkokaupoille silloin, kun halutaan nostaa yksittäinen tuote esille.

Tuotenosto erottuu ulkonäöltään muusta mainonnasta ja mahdollistaa helpon aineiston tuotannon. Mainos rakentuu mainostajan nimestä, tuotenimestä, tuotekuvasta, kuvaustekstistä sekä CTA-painikkeesta.

Dynaamisen tuotenoston mainosohje

Dynaaminen digikokosivu

Dynaaminen-mainonta-dynaaminen-tuotekokosivu.png

Dynaaminen digikokosivu (CPM) on hyvä valinta, kun iso kuva ja visuaalisuus ovat tärkeitä mainostettaessa esimerkiksi muotia ja sisustusta.

Dynaaminen digikokosivu mahdollistaa joustavasti palveluiden mainostamisen esimerkiksi erilaisiin konteksteihin. Mainosmuoto on CPM-hinnoiteltu brändimainontaan ja ohjaavaan mainontaan ja CPC-hinnoiteltu dynaamiseen retagetointiin.

Dynaamisen digikokosivun mainosohje

Dynaaminen digikokosivu karusellilla

Dynaaminen digikokosivu karusellilla on visuaalisesti näyttävä mainosmuoto, jossa yhdistyy brändimainonta ja taktinen mainonta.

Mainoksen yläosassa voi olla video tai kuva, joilla voidaan viestiä joko yrityksen brändiä tai tarkemmin halutusta tuotekategoriasta. Alaosassa nostetaan tuotefeedistä selattavaksi halutut tuotteet. Lopulta ostoon ohjaa selkeä CTA eli kehote.

Dynaaminen digikokosivu karusellilla -mainosohje

Dynaaminen instream-video

Dynaaminen instream-video on videomainontaan sopiva feedipohjainen mainosratkaisu, jossa yhdistyy sekä taktinen että brändillinen mainosviesti. Dynaaminen instream-video sopii hyvin tuotekärki edellä viestimiseen ja brändin audiovisuaalisen tunnettuuden nostamiseen.Tuotteet ja niiden tiedot haetaan asiakkaan tuotefeedistä tai Google Sheets -dokumentista.

Katso dynaamisen instream-videon mainosohje

Versio 1

Versio 2

Ohjeita ja materiaaleja

Feedi

Useisiin dynaamisiin ratkaisuihin tarvitaan feedi. Tuemme suoraan ainoastaan tuotefeediä, mutta muutkin feedin muodot ovat mahdollisia.

Feediohjeet

Mainoksen käsikirjoitus

Dynaamisen mainoksen toteuttamiseksi tarvitsemme valitsemasi mainosformaatin aineistojen lisäksi käsikirjoituksen siitä miten rakennamme mainoksen.

Dynaamisten mainosten aineisto-ohjeet

Dynaaminen retargetointi

Toimitamme kampanjasta sovittaessa retargetointia varten tarvittavat tagit.

Ohjeet tagien asentamiseen