Dynaaminen mainonta

Dynaaminen mainonta

Dynaaminen mainonta


Dynaaminen mainonta on teknologia, joka auttaa mainonnan personoinnissa ja sitä kautta mainonnan vaikuttavuuden parantamisessa. Se mahdollistaa myös feedien käytön mainonnassa, mikä mahdollistaa dynaamisen retargetoinnin ja helpottaa pitkäaikaisen prospektoivan mainonnan toteuttamista ja hallintaa. Lisäksi feedipohjaisella dynaamisella mainonnalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä aineistontuotannossa.
 

Dynaamisen mainonnan kohdentamislogiikat

Kun tavoitteena on liikenteen ohjaaminen mainostajan verkkosivulle tai kivijalkaan voidaan mainonnan sisältöä varioida joko yleisöjen, kontekstin tai sijainnin mukaan. Kun tavoitteena on konvertoida verkkosivuilla kävijöitä ostaneiksi asiakkaiksi, paras keino on dynaaminen retargetointi. Dynaamisen mainonnan keinoja voidaan myös käyttää ristiin (pl. yleisöt ja konteksti).

Yleisöt

Dynaaminen mainonta yleisöt

Mainonnan sisältöä voidaan varioida sen mukaan mihin kohderyhmään kuluttaja kuuluu. Kohderyhmiä ovat  demografia, elämänvaihe ja kotitaloudet, kiinnostuksen kohde, ostoaie ja B2B-ryhmät.

Kohderyhmälistaus

Konteksti

Dynaaminen-mainonta-konteksti.jpg

Mainonnan sisältöä voidaan varioida sen mukaan, missä kontekstissa mainonta näkyy Sanoman sisällöissä. Analysoimme artikkelien tekstisisällön ja käytämme sitä kohdentamiseen. Dynaamiseen mainontaan tarjoamme kontekstin hyödyntämistä eri tasoilla.

Lista konteksteista

Sijainti

Dynaaminen mainonta sijainti

Mainonnan sisältöä voidaan varioida kuluttajan sijainnin mukaan. Dynaamisessa mainonnassa sisältöä voidaan varioida joko kunnan tai maakunnan mukaan.

Lista maakunnista ja kunnista

Dynaaminen retargetointi

Mainonnan sisältönä näytetään niitä tuotteita, joita kuluttaja on käynyt katsomassa mainostajan verkkosivulla. Tämä auttaa varmistamaan sen, että ostopäätös tapahtuu. Kohderyhmästä voidaan tiputtaa pois tuotteen jo ostaneet. Pystymme optimoimaan mainontaa siten, että se ei liian aggressiivisena aiheuta negatiivista tunnereaktiota.

Dynaaminen-retargetointi.png

Tuotekokoelma

Dynaaminen mainonta Digikokosivu mobiilissa


Visuaalisesti näyttävä mainospohja, jossa yhdistyy brändimainonta ja taktinen mainonta. Mainoksen yläosassa voi olla video tai kuva, joilla voidaan viestiä joko yrityksen brändiä tai tarkemmin halutusta tuotekategoriasta. Alaosassa nostetaan tuotefeedistä selattavaksi halutut tuotteet. Lopulta ostoon ohjaa selkeä call to action.

Esimerkki

Tuotekokoelma kuvalla -mainosohje

Tuotekokoelma videolla -mainosohje

Tuotekokosivu

Dynaaminen-mainonta-dynaaminen-tuotekokosivu.png

Tuotekokosivu on erittäin monipuolinen aineistovaihtoehto. Se on hyvä valinta, kun iso kuva ja visuaalisuus ovat tärkeitä mainostettaessa esimerkiksi muotia ja sisustusta. Lisäksi se mahdollistaa joustavasti palveluiden mainostamisen esimerkiksi erilaisiin konteksteihin. Mainosmuoto on CPM-hinnoiteltu brändimainontaan ja ohjaavaan mainontaan sekä CPC-hinnoiteltu dynaamiseen retagetointiin.

Tuotekokosivun mainosohje

Tuotepalkki

Dynaaminen-mainonta-tuotepalkki

Taktinen mainosmuoto desktopin suurtaulupaikalle ja mobiiliin artikkelien sisään. Koko 300x600 px. Mainos sopii hyvin kuuden eri tuotteen esittelemiseen kerrallaan. Mainoksen toteuttamiseen ei välttämättä tarvita feediä vaan se voidaan toteuttaa myös lisäämällä tuotteiden tiedot Google Sheettiin, jonka kautta myös päivitys onnistuu. Formaatissa voi valita ohjataanko kävijä pienestä ikonista suoraan laskeutumissivustolle vai näytetäänkö ensin tuote isompana.

Esimerkki

Tuotepalkin mainosohje

Tuotepalkki ilman valmista feedia -mainosohje

Tuoteluettelo

digisivu-sisaltonosto-dynaaminen-tuoteluettelo.png


Paraatipaikalle taktinen mainosmuoto joko mobiiliin tai deskariin. Koko 600x600 & 980x400 px. Tuoteet ovat selattavissa mainoksessa ja tulevat joko feedistä tai Google Sheets -dokumentista. Mainospohja kuitenkin mahdollistaa pelkistä tuotteista viestimisen lisäksi myös kampanjaviestin ja brändin vahvempaa esilletuomista.

Esimerkki desktop-toteutuksesta

Tuoteluettelon mainosohje

Dynaaminen tuotenosto

Dynaaminen-mainonta-dynaaminen-tuotenosto.png


Taktinen CPC-hinnoiteltu tuote verkkokaupoille silloin kun halutaan nostaa yksittäinen tuote esille. Tuotenosto on erottuu ulkonäöltään muusta mainonnasta ja mahdollistaa helpon aineistontuotannon. Mainos rakentuu mainostajan nimestä, tuotenimestä, tuotekuvasta, kuvaustekstistä sekä CTA-painikkeesta.

Dynaamisen tuotenoston mainosohje

Tuotekulma

Instream-videomainontaan sopiva,  feedipohjainen mainosratkaisu. Mainoksessa yhdistyy taktinen sekä brändillinen mainosviesti. Tuotteet sekä tuotetiedot haetaan asiakkaan tuotefeedistä tai Google sheets -dokumentista.

Tuotevideo

Instream-videomainontaan sopiva,  feedipohjainen mainosratkaisu.

Sopii hyvin mainostajalle, joka haluaa viestiä tuotekärki edellä, ja hyödyntää brändin audiovisuaalista tunnettuutta.

Tuotteet sekä tuotetiedot haetaan asiakkaan tuotefeedistä tai Google sheets -dokumentista.

Ohjeita ja materiaaleja

Feedi

Useisiin dynaamisiin ratkaisuihin tarvitaan feedi. Tuemme suoraan ainoastaan tuotefeediä, mutta muutkin feedin muodot ovat mahdollisia.

Feediohjeet

Mainoksen käsikirjoitus

Dynaamisen mainoksen toteuttamiseksi tarvitsemme valitsemasi mainosformaatin aineistojen lisäksi käsikirjoituksen siitä miten rakennamme mainoksen.

Dynaamisten mainosten aineisto-ohjeet

Dynaaminen retargetointi

Toimitamme kampanjasta sovittaessa retargetointia varten tarvittavat tagit.

Ohjeet tagien asentamiseen