Televisio ja sanomalehdet tärkeimmät ja luotettavimmat tiedonlähteet koronauutisoinnissa

Korona tiedonlähteen artikkelikuva
Suomalaiset kokevat saavansa televisiosta ja sanomalehdistä tärkeimmät ja luotettavimmat tiedot koronaviruksen vaikutuksista yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä, selviää IROResearch Oy:n maalis-huhtikuun vaihteessa tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen tilasi Sanomalehtien Liitto.

Suomalaisista 79 prosenttia pitää televisiokanavia tai niiden verkkopalveluja tärkeimpänä ja 72 prosenttia luotettavimpana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa. Televisio on erityisesti yli 55-vuotiaille tärkein ja luotettavin koronauutisoinnin lähde.

Toiselle sijalle sijoittuvat painetut tai digitaaliset sanomalehdet, joita pitää tärkeimpinä 71 prosenttia ja luotettavimpina 60 prosenttia suomalaisista. Kolmanneksi tärkeimmiksi koetaan radiokanavat tai niiden verkkopalvelut (30 %). Luotettavuuden osalta kolmanneksi sijoittuivat viranomaisten verkkosivut, kuten thl.fi ja valtioneuvosto.fi. Näistä luotettavinta tietoa kokee saavansa 40 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä.

Nuorten aikuisten ylivoimaisesti tärkein tiedonlähde koronaan liittyen ovat digitaaliset tai painetut sanomalehdet.

Suomalaisista 18–24-vuotiaista kaksi kolmesta (67 %) pitää digitaalisia tai painettuja sanomalehtiä tärkeimpinä koronauutisten lähteinä ja luotettavimpina 61 prosenttia. Toiselle sijalle tärkeydessä sijoittuivat televisiokanavat tai niiden verkkopalvelut (52 %) ja kolmanneksi sosiaalinen media (40 %). Luotettavuudessa sanomalehtien jälkeen kakkoseksi sijoittuvat viranomaisten verkkosivut (56 %) ja kolmanneksi televisio (53 %).

Kaikista aikuisista sosiaalisen median (Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram) nimeää tärkeäksi koronauutisoinnin lähteeksi joka viides, 18–24-vuotiaista neljä kymmenestä. Sosiaalista mediaa ei kuitenkaan juuri kukaan pidä luotettavana tiedonlähteenä koronauutisoinnissa. Luotettavimpien tiedonlähteiden joukkoon sosiaalisen median nimeää vain kuusi prosenttia aikuisista, nuorimmistakin vain kahdeksan prosenttia.

Vinkkejä ja sisältöjä markkinoijille kriisin aikana