Sanoman teettämä hyvinvointitutkimus kertoo: itsensä hoitamiselle on vaikea löytää aikaa, vaikka tarve muutokselle olisi kova

Hyvinvointitutkimus artikkeli
Lähes puolet suomalaisista kokee haasteita hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Haasteet korostuvat yli 45-vuotiailla naisilla, joista keskimääräistä useampi huolehtii itsensä lisäksi myös läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvoinnin edistämisessä aikakauslehdillä on tärkeä rooli, selviää Sanoman teettämästä laajasta hyvinvointitutkimuksesta.

Tutkimuslaitos Kantarin toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipidettä oman hyvinvointinsa nykytilasta, ja mitä asioita he pitävät tärkeinä. Selvityksen taustalla oli 2015 tehty laaja Hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimus, johon tuloksia verrattiin.

Lähes puolet 18–74-vuotiaista suomalaisista kokee haasteita hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Haasteet korostuvat yli 45-vuotiailla naisilla, joista keskimääräistä useampi huolehtii itsensä lisäksi myös läheistensä hyvinvoinnista. Lähes kolmannes yli 45-vuotiaista naisista ei koe fyysistä hyvinvointiaan kovin hyväksi.

”Hyvinvointi nähdään yhä kokonaisvaltaisempana asiana, ja siihen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin oma terveys. Ruuhkavuosia elävät huolehtivat usein lasten lisäksi myös vanhenevista vanhemmistaan, ja se näkyy tämänkin tutkimuksen tuloksissa. Aikaa ja energiaa itsensä hoitamiselle on vaikea löytää, vaikka tarve parantaa kuntoa olisi kova”, Hyvä terveys -lehden päätoimittaja Päivi Virkkunen sanoo.

Hyvinvoinnin edistämisessä media voi tutkimuksen mukaan olla tärkeänä apuna jakamalla luotettavaa tietoa, ohjeita ja vertaistukea. Suomalaiset kertovat saavansa kolmanneksi eniten hyvinvointitietoa medialta, ja sanoma- ja iltapäivälehdet, tv-ohjelmat ja aikakauslehdet sijoittuvat tietolähteinä mm. hyvinvoinnin asiantuntijoiden yläpuolelle.

”Oli erittäin ilahduttavaa kuulla, että tutkimuksen mukaan suuri osa suomalaisista kokee voivansa hyvin. Ilahduttavaa oli myös lukea, että medialla on tärkeä rooli hyvinvoinnin edistäjänä. Tämän tutkimuksen avulla voimme jatkossa palvella lukijoitamme entistä paremmin”, Päivi Virkkunen toteaa.

Lataa hyvinvointitutkimuksen tulokset ja vinkit markkinoijalle

Hyvinvointitutkimukseen vastasi 1071 suomalaista, jotka olivat iältään 18–74-vuotiaita. Tiedonkeruu toteutettiin 13.–22. maaliskuuta, jolloin koronarajoituksia oli jo voimassa. Kantarin arvion mukaan koronalla ei juuri ole vaikutuksia painoon, nukkumiseen, ulkonäköön ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Sen sijaan terveyteen, läheisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät asiat saavat hieman enemmän painoarvoa esimerkiksi harrastusten, uuden oppimisen tai mielekkään työn kustannuksella.