Äänibrändäyksen ABC

Audiomainontaa, josta tulee sanomista.
Sanoman Radio & Events Business Manager Kasper Kahila ja äänibrändäykseen erikoistuneen Audiodraftin Teemu Yli-Hollo kertovat, mitä äänibrändäys on ja miten siinä pääsee alkuun.

Mitä äänibrändäys on?

”Käytännössä äänibrändäys on brändin arvojen ja viestien muuttamista erottuviksi, yhtenäisesti käytettäviksi äänielementeiksi.  Jinglet, teemamusiikki ja äänilogot ovat vain yksi osa-alue äänibrändäyksestä. Visuaalisessa viestinnässäkään ei käytetä aina samaa kuvaa, vaan kuvan valinnan taustalla on visuaalinen ohjeistus. Samalla tavoin määritellään äänielementtejä. Äänimaailmassa ei käytetä aina samaa kappaletta, vaan yhtenäisyys muodostetaan esimerkiksi käyttämällä samaa instrumentaatiota tai samaa sävellajia.”

Miksi siihen pitäisi ryhtyä?

”Yhtenäinen äänenkäyttö lisää tunnistettavuutta. Kuuloaisti on kanavana vahva: musiikin ja äänen avulla pystytään tehostamaan kokonaisviestiä ja saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. Brändien visuaalinen viestintä on useimmiten linjakasta, mutta vain alle 17 % brändeistä ohjeistaa musiikin ja äänen käyttöä millään tavalla. Kuluttaja kohtaa päivittäin noin 6000 visuaalista brändiviestiä. Valtaosaan näistä viesteistä emme kiinnitä mitään huomiota. Brändien iso haaste on saada viesti läpi ja huomatuksi. Musiikin ja äänen avulla brändien huomioarvo ja tunnettuus kasvavat. 

Äänisisältöjen, kuten podcastien ja äänikirjojen kasvava suosio kertoo siitä, että meillä on yhä vähemmän aikaa. Äänisisältöjä voi kuunnella muun tekemisen ohella, esimerkiksi lenkillä tai ruokaa laittaessa. Kuunneltavat sisällöt alkavat olla jo tulevaa valtamediaa. Nyt on viimeinen hetki alkaa miettiä, miltä oma brändi kuulostaa.”

Miten siinä pääsee alkuun?

”Brändin arvot muutetaan musiikin ja äänen muotoon sen pohjalta mitä yhtenäistä brändin aiemmassa musiikin ja äänen käytössä on ollut, tarkastellaan muita toimijoita markkinoilla ja huomioidaan kohdeyleisön musiikkimaku. Näin pystytään määrittämään brändille ääniprofiili, joka perustuu analyysiin markkinaymmärryksestä: miten erottaudutaan ja tavoitetaan kohdeyleisö parhaalla mahdollisella tavalla.

Voidaan esimerkiksi linjata, että brändi perustuu akustiseen musiikkiin, sävellaji on duuri ja käytössä on vain muutama instrumentti. Näin syntyy ohjeisto, joiden avulla brändin äänisisällöt toteutetaan.” 

Miten äänen avulla pystyy vaikuttamaan? 

”Tutkimusten mukaan äänilogo lisää ostohalukkuutta 17 % ja brändin mukainen musiikki 24 %*. Mainonta on 12 kertaa tehokkaampaa, kun sekä visuaalinen että äänellinen ilme on yhtenäinen**.

Musiikissa ja äänessä on erilaisia vaikutuskeinoja. Yksi niistä on odotus melodian kulusta. Huomioarvoa ja muistettavuutta lisää, kun melodia yllättää eikä täytäkään odotuksia. Musiikki on usein myös alitajuista vaikuttamista. Musiikin merkitys korostuu mitä nuorempi kohderyhmä on kyseessä.”

 

* Lähde: Brandchannel

 ** Lähde: Prof. Charles Spence, Oxford University: 

Kiinnostaako äänibrändäys? Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi Sanoman mediamyynnistä.