Sanoma tutki: Yli puolet kuluttajista uskoo, että oma taloudellinen tilanne ei tule muuttumaan

Koronatutkimus kevät 2021 artikkelikuva

Kuluttajat arvioivat lisäävänsä rahankäyttöä erityisesti kotimaan matkailuun sekä kodin sisustamiseen ja remontointiin. 

Sanoman alkuvuodesta tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajien rahankäyttö on säilynyt koronapandemian aikana usealla toimialalla ennallaan. Kuluttajat arvioivat lisäävänsä rahankäyttöä nyt keväällä erityisesti kotimaan matkailuun sekä kodin sisustamiseen ja remontointiin. Kulutus ulkomaan lentomatkoihin ja risteilyihin sekä ravintola- ja kahvilapalveluihin tulee kuluttajien arvion mukaan vähentymään.  

Korona-aika on saanut suomalaiset arvostamaan toimivaa verkkopalvelua sekä tuotteiden ja palvelujen hyvää laatua. Verkko-ostaminen onkin yleistynyt merkittävästi. Kasvussa on ollut myös uusien tuotteiden, palvelujen ja brändien kokeilu. Kolmannes vastaajista kertoo kokeilleensa uusia tuotteita.   

Kuluttajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota vastuullisuuteen tehdessään ostopäätöksiä ja hankintoja. Vastuullisuuden lisääntyminen näkyy esimerkiksi kotimaisten ja paikallisten tuotteiden suosimisena. 

Yli puolet kuluttajista uskoo, että oma taloudellinen tilanne ei tule muuttumaan kevään aikana. Vajaalla viidenneksellä jää rahaa enemmän käyttöön. Ylimääräiset rahat menevät monella säästöön tai sijoittamiseen. Rahan käyttöön ja ostoihin yleisesti on tullut lisää harkintaa. 

Kun matkustusrajoitukset poistuvat, neljännes vastaajista uskoo matkustavansa ulkomaille mahdollisimman pian tai muutaman kuukauden kuluessa. Enemmistö aikoo matkustaa tulevaisuudessa samalla tavalla kuin ennenkin ja reilu neljännes enemmän kotimaassa. 

Median käyttö on yhä lisääntynyt. Erityisesti tämä näkyy internetin, suoratoistopalveluiden, sosiaalisen median ja TV:n osalta. Reilun kolmanneksen mielestä internetin tärkeys on kasvanut koronan aikana. Joka viides kokee TV:n ja suoratoistopalveluiden tulleen itselleen tärkeämmäksi. Myös sanomalehtien merkitys on lisääntynyt koronan aikana monelle.  

Tulevaisuudessa korostuu perheen kanssa vietetty aika sekä kestotuotteiden, kuten vaatteiden ja elektroniikan, ostaminen verkosta.  

Kyselyn kohderyhmänä oli 18–74-vuotiaat suomalaiset. Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on n=841. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa 27.1. – 2.2.2021. 

Liittyvät artikkelit
Tiina Kosonen Marica Thoren.jpg

Suomalaisten brändien ihmiskuva mainonnassa on kapea

Tiina Kosonen ja Marica Thorén selvittivät, miten moninaisuus näkyy mainoskuvastossa.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Tutkittua
Vastuullisuus
Vieraskynä
Suomalaisten brändien ihmiskuva mainonnassa on kapea