Kontekstit kukoistavat aikakausmediassa

Sanoma Lifestyle kamppis PARALLAX.jpg

Kontekstit kukoistavat aikakausmediassa

Mediaympäristöllä on merkitystä 

Mediaympäristöllä on tänä päivänä entistä suurempi merkitys markkinoijille. Turvallinen konteksti on kampanjan onnistumisen perusedellytys. Mainontaa ympäröivä sisältö voi parhaimmillaan vahvistaa brändin luotettavuutta sekä edesauttaa mainonnan vaikuttavuutta.

Tutkimusten mukaan kuluttajat suhtautuvat positiivisemmin mainoksiin, jotka sopivat sävyltään ja tyyliltään mediaan sekä heidän mielikuvaansa mediabrändistä. Mainonnan ajankohtaisuus ja sekä kuluttajien tarpeiden huomioiminen lisää entisestään kiinnostusta mainontaa kohtaan.

Kontekstikohdentaminen toimii

Sanoman teettämän kattavan digitaalisen mainonnan tutkimuksen mukaan kontekstikohdennus kasvattaa erityisesti tunnettuutta ja harkintaa, kun verrataan datalla kohdentamiseen. Sisältökohdennukset ovat evästevapaita ja siksi varsinkin tulevaisuudessa relevantti kohdennusmuoto.

Tunnettuus

Lähde: Sanoma, Digitaalisen mainonnan vaikuttavuustutkimus 2020, N= 300

Valitse sopiva konteksti brändillesi

Sanomilta löytyy markkinoijien tarpeisiin lukuisia eri konteksteja, niin tavoittavasta ja monipuolisesta digitaalisesta verkostostamme kuin painetun median puolelta. Oletko jo löytänyt sopivan kontekstin omalle brändillesi?

Kontekstit kukoistavat aikakausmediassa

Aikakausmedian monikanavaiset sisällöt inspiroivat ja jättävät vahvoja tunne- ja muistijälkiä. Niiden kautta tavoitat tehokkaasti kohderyhmäsi hänelle merkityksellisen sisällön parissa. Mainontasi myös tutkitusti huomataan aikakauslehdissä. Mainonnan huomioarvot ovat keskimäärin yli 90%! Printtimainonnan opas kertoo mitkä asiat vaikuttavat printtimainonnan huomioarvoon ja miten suunnittelet onnistuneen mainoksen.

Lukijoita erityisesti kiinnostavia teemoja ovat  ruoka, terveys ja hyvinvointi, muoti ja kauneus sekä koti ja sisustaminen. Alla löydät vinkkejä ja hyödyllistä tietoa näistä teemoista; ketkä ovat kiinnostuneita ruoasta, ja mitä tulisi tietää suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista? Entä miten tavoittaa parhaiten muodista ja kauneudesta tai kodista ja sisustamisesta kiinnostuneet?

Kiinnostuitko konteksteista?

Autamme mielellämme sinua kaikissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai ole yhteydessä sivun oikealla laidalla olevan yhteydenottopainikkeen kautta.

 

aikakauslehtimainonta_ruoka_konteksti_hero.jpg

Ruoka kiinnostuksen kohteena

Vastuullisuusasiat ja terveys kiinnostavat kohderyhmää keskimääräistä enemmän


Ruoka, ruuanlaitto ja leivonta kiinnostavat peräti 2,6 miljoonaa suomalaista. Heistä lähes kaikki ovat päivittäisostopäättäjiä.

Kohderyhmä hakee ruokaan ja ruoanlaittoon liittyviä ideoita ja vinkkejä erityisesti aikakauslehdistä. Peräti 79 % ruuanlaitosta ja leivonnasta kiinnostuneista on kokeillut aikakauslehtimainosten reseptejä.

Joka kymmenes suomalainen on ruuan edelläkävijä- ja vaikuttajakuluttaja eli foodrunner.

Foodrunner vaikuttaa omaan lähipiirinsä kulutusvalintoihin ja ajatteluun. TNS Kantar arvioikin, että tämän kohderyhmän tavoittaminen on yrityksille jopa kolme kertaa arvokkaampaa kuin keskivertokuluttajan”, kertoo Glorian ruoka & viinin ja Soppa365.fin päätoimittaja Sanna Maskulin.

Foodrunnereita on kaikissa ikäryhmissä, mutta tyypillinen foodrunner on pääkaupunkiseudulla asuva nainen, joka on joko johtavassa asemassa/ylempi toimihenkilö tai opiskelija. Foodrunner on kokeilunhaluinen, aktiivinen ja kriittinenkin kuluttaja. Hän on kiinnostunut paitsi ruuanlaitosta ja resepteistä myös trendeistä, ilmiöistä, ruokamatkailusta ja ravintoloista.

Ruuanlaitosta kiinnostuneet ovat varsin valveutuneita. Vastuullisuusasiat sekä ruuan terveellisyys kiinnostavat heitä keskimääräistä enemmän. He ovat valmiita maksamaan luomuruuasta ja pyrkivät myös valitsemaan reilun kaupan tuotteita aina kun mahdollista.

Ruoka on keskeinen teema useassa Sanoman aikakauslehdessä. Glorian ruoka & viini on Suomen arvostetuin ruokamedia ja hyvän ruuan iloinen äänenkannattaja. Glorian ruoan & viinin verkkosivusto Soppa365.fi on ruokayhteisön rento kohtaamispaikka. Näiden brändien sisältöjä kuluttavat erityisesti intohimoiset foodrunnerit.

Myös Kodin Kuvalehti, ET-lehti ja Me Naiset tarjoilevat ruokasisältöä joka numerossa ja tavoittavat erinomaisesti ruoasta kiinnostuneet – kukin lehti omalla twistillään. HS Meidän perheen lukijoista yli 70 % on kiinnostunut ruoasta ja ruoanlaitosta.

Katso ruoka ja juoma -teemaisten lehtien julkaisupäivät

Lähteet: KMT 2020 Kantar TNS Oy, Foodrunner 2017 Kantar TNS Oy

aikakauslehtimainonta_hyvinvointi_ja_terveys_konteksti_hero.jpg

Terveys ja hyvinvointi kiinnostuksen kohteena

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää hyvä uni, rentoutuminen ja toimiva arki


Terveys ja hyvinvointi ovat viime vuosina laajentuneet käsitteenä valtavasti. Ne eivät tarkoita enää pelkästään terveellistä ruokavaliota vaan kattavat myös entistä useammin mielen terveyteen ja lepoon liittyviä asioita.

Selkeä enemmistö suomalaista kokee fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa ja ihmissuhteensa erittäin tai melko hyviksi. Haasteita tuovat muun muassa kokemus oman painon sopivuudesta sekä stressaantuminen, mikä on selvästi ominaisinta nuorille aikuisille. Naiset kokevat stressiä miehiä useammin.

Hyvinvointi kumpuaa myönteisestä suhtautumisesta elämään sekä tasapainosta eri elämänalueilla. Myös liikunnalla on tärkeä osuutensa hyvinvointiin niin fyysisen kunnon ylläpitäjänä, hyvänä vastapainona arjen kiireille ja huolille sekä erityisesti keinona, jolla aktiivisuus säilyy myös ikääntyessä.

Yhä useampi tiedostaa, miten suuri merkitys liikunnalla on hyvinvointiin ja miten paljon itse voi vaikuttaa omaan elinvoimaisuutensa. Myös huoli aivojen terveydestä kannustaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja, sillä ajatus muistisairaudesta herättää huolen omasta ja läheisten puolesta”, toteaa Hyvän terveyden ja ET Terveyden päätoimittaja Päivi Virkkunen.

Naisille tyytymättömyys omaan ulkonäköön on edelleen selvästi miehiä tyypillisempää. Iän myötä tyytyväisyys kuitenkin kasvaa, ja yli 65-vuotiaiden parissa ulkonäköönsä tyytyväisiä on lähes yhdeksän kymmenestä.

Henkisen hyvinvoinnin erittäin hyväksi kokevien määrä nousee iän myötä. Kolmannes 65−74-vuotiaista kokee itsensä henkisesti erittäin hyvinvoivaksi, kun 18−34-vuotiaissa tätä mieltä on vain reilu kymmenys.

Hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi koetaan etenkin hyvä uni, rentoutuminen ja toimiva arki.

Sanoman terveys- ja hyvinvointilehdet, eli Hyvä terveys, ET Terveys ja Sport, ovat erinomainen kolmikko terveydestä kiinnostuneiden suomalaisten tavoittamiseen luotettavassa mediaympäristössä. Myös Me Naisten, ET-lehden, HS Meidän perheen, Kodin Kuvalehden, Suuren Käsityön ja Glorian lukijoissa korostuu kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin.

Lataa Sanoman hyvinvointitutkimus

Katso terveys ja hyvinvointi -teemaisten lehtien julkaisupäivät

Lähde: Hyvinvointiteeman tutkimus 2020 (Sanoma Hyvä Terveys), KMT 2020 Kantar TNS Oy

aikakauslehtimainonta_kauneus_ja_muoti_konteksti_hero.jpg

Muoti ja kauneus kiinnostuksen kohteena

Kohderyhmään kuuluvat nauttivat shoppailusta, mutta kantavat huolta ympäristöasioista


Muodista ja kauneudesta kiinnostuneet käyttävät rahaa kosmetiikkaan, vaatteisiin ja asusteisiin keskivertosuomalaista enemmän.

Kohderyhmään kuuluvat nauttivat shoppailusta ja heille on tärkeää, mitä vaatemerkkejä he käyttävät. He kokevat verkko-ostamisen helpottavan elämäänsä.

Moni muodista ja kauneudesta kiinnostunut miettii nykyään, miten yhdistää itsensä hemmottelu ja hyvä omatunto. Ekologisuuden ja eettisyyden lisäksi haetaan näppäriä aikaa säästäviä ratkaisuja sekä tietoa trendeistä ja kiinnostavimmista uutuuksista.

Muodista ja kauneudesta kiinnostuneiden mediankäyttö on hyvin aktiivista ja usein on-demand tyylistä – he katsovat ja kuluttavat mitä haluavat silloin kuin haluavat.

Nettiä he käyttävät pääsääntöisesti puhelimella. He kokevat saavansa mainonnasta hyviä vinkkejä ja haluavat sen olevan viihdyttävää.

Gloria on Suomen suurin, kansainvälisen tason muotilehti, joka tavoittaa kulutusmyönteiset mutta vastuulliset kuluttajat.  Me Naiset tarjoaa viikoittain houkuttelevimmat trendit, uutuudet ja tuotteet kohderyhmälleen. Myös Glorian Kodin, Sportin, Kodin Kuvalehden ja HS Meidän perheen lukijoissa korostuvat muodista ja kauneudesta kiinnostuneet. Me Naisten digiympäristö osana IS.fi:tä tavoittaa laajasti muodista ja kauneudesta kiinnostuneiden kohderyhmän.

Katso muoti ja kauneus -teemaisten lehtien julkaisupäivät

Lähteet: H1/2020 Mind kuluttaja, Me Naisten toimitus

aikakauslehtimainonta_asuminen_ja_sisustaminen_konteksti_hero.jpg

Koti ja sisustaminen kiinnostuksen kohteena

Kohderyhmään kuuluvat käyttävät enemmän rahaa saadakseen parempaa laatua


Intohimoisesti sisustamiseen suhtautuville on tyypillistä etsiä jatkuvasti uusi ideoita kodin sisustamiseksi. He käyvät usein myymälöissä katselemassa huonekaluja ja muuta sisustamiseen liittyvää. He ovat valmiita ostamaan kalliinkin tuotteen, jos sen todella haluavat sen.

Kohderyhmään kuuluvat käyttävät mielellään enemmän rahaa saadakseen parempaa laatua, mutta tiedostavat, ettei merkki ole aina ole laadun tae. Tuotteen ulkonäkö ja design ovat heille yhtä tärkeitä kuin laatu.

Koronavuosi vei ihmiset vahvasti kotoiluun, mikä on heijastunut sisustuksen pehmeytenä: lämpiminä väreinä, peittoina ja tyynyinä. Nyt kun maailmassa on avautumassa, värit kirkastuvat ja raikastuvat”, vinkkaa Glorian Kodin päätoimittaja Saila-Mari Kohtala.

Kodin sisustamisesta kiinnostuneet tavoitat Suomen upeimmalla sisustuslehdellä Glorian kodilla, joka esittelee upeimmat kodit sekä uusimmat sisustustrendit. Myös Glorian, Me Naisten ja Kodin Kuvalehden lukijoista yli puolet ovat kiinnostuneita sisustamisesta.

Lataa asumisen ja sisustamisen trendit

Katso koti ja sisustus -teemaisten lehtien julkaisupäivät

Lähteet: H1/2020 Mind kuluttaja, Glorian kodin toimitus

Ajankohtaista aikakausmedioissa

KMT artikkelikuva.jpg

Kuusi Sanoman aikakauslehteä kasvatti painetun lehden lukijamääräänsä

Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia, ja se tavoittaa jo yli kolme miljoonaa lukijaa viikossa. HS ja useat aikakauslehdet kasvattivat painetun lehtensä lukijamäärää. Tiedot selviävät tuoreista KMT 2021 -luvuista.
Aikakausmedia
Tutkittua
Uutismedia
Kuusi Sanoman aikakauslehteä kasvatti painetun lehden lukijamääräänsä