Kerro brändisi tarina aikakausmediassa

Sanoma Lifestyle kamppis PARALLAX.jpg

Kerro brändisi tarina aikakausmediassa

Mediaympäristöllä on merkitystä

Mediaympäristöllä on tänä päivänä entistä suurempi merkitys markkinoijille. Turvallinen konteksti on kampanjan onnistumisen perusedellytys. Mainontaa ympäröivä sisältö voi parhaimmillaan vahvistaa brändin luotettavuutta sekä edesauttaa mainonnan vaikuttavuutta.

Tutkimusten mukaan kuluttajat suhtautuvat positiivisemmin mainoksiin, jotka sopivat sävyltään ja tyyliltään mediaan sekä heidän mielikuvaansa mediabrändistä. Mainonnan ajankohtaisuus sekä kuluttajien tarpeiden huomioiminen lisää entisestään kiinnostusta mainontaa kohtaan.

Kontekstikohdentaminen toimii

Sanoman teettämän kattavan digitaalisen mainonnan tutkimuksen mukaan kontekstikohdennus kasvattaa erityisesti tunnettuutta ja harkintaa, kun verrataan datalla kohdentamiseen. Sisältökohdennukset ovat evästevapaita ja siksi varsinkin tulevaisuudessa relevantti kohdennusmuoto.

Tunnettuus

Lähde: Sanoma, Digitaalisen mainonnan vaikuttavuustutkimus 2020, N= 300

Valitse sopiva konteksti brändillesi

Sanomilta löytyy markkinoijien tarpeisiin lukuisia eri konteksteja, niin tavoittavasta ja monipuolisesta digitaalisesta verkostostamme kuin painetun median puolelta. Oletko jo löytänyt sopivan kontekstin omalle brändillesi?

Kontekstit kukoistavat aikakausmediassa

Aikakausmedian monikanavaiset sisällöt inspiroivat ja jättävät vahvoja tunne- ja muistijälkiä. Niiden kautta tavoitat tehokkaasti kohderyhmäsi hänelle merkityksellisen sisällön parissa. Mainontasi myös tutkitusti huomataan aikakauslehdissä. Printtimainonnan opas kertoo mitkä asiat vaikuttavat printtimainonnan huomioarvoon ja miten suunnittelet onnistuneen mainoksen.

Lukijoita erityisesti kiinnostavia teemoja ovat  ruoka, terveys ja hyvinvointi, muoti ja kauneus sekä koti ja sisustaminen. Alla löydät vinkkejä ja hyödyllistä tietoa näistä teemoista; ketkä ovat kiinnostuneita ruoasta, ja mitä tulisi tietää suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista? Entä miten tavoittaa parhaiten muodista ja kauneudesta tai kodista ja sisustamisesta kiinnostuneet?

Kiinnostuitko konteksteista?

Autamme mielellämme sinua kaikissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai ole yhteydessä sivun oikealla laidalla olevan yhteydenottopainikkeen kautta.

 

aikakauslehtimainonta_ruoka_konteksti_hero.jpg

Ruoka kiinnostuksen kohteena


Vastuullisuusasiat ja terveys kiinnostavat kohderyhmää keskimääräistä enemmän

Ruoka, ruuanlaitto ja leivonta kiinnostavat peräti 2,4 miljoonaa suomalaista. Heistä lähes kaikki ovat päivittäisostopäättäjiä.

Kohderyhmä hakee ruokaan ja ruoanlaittoon liittyviä ideoita ja vinkkejä erityisesti aikakauslehdistä. Peräti 68 % ruuanlaitosta ja leivonnasta kiinnostuneista on kokeillut aikakauslehtimainosten reseptejä.

Joka kymmenes suomalainen on ruuan edelläkävijä- ja vaikuttajakuluttaja eli foodrunner.

Foodrunner vaikuttaa omaan lähipiirinsä kulutusvalintoihin ja ajatteluun. TNS Kantar arvioikin, että tämän kohderyhmän tavoittaminen on yrityksille jopa kolme kertaa arvokkaampaa kuin keskivertokuluttajan”, kertoo Glorian ruoka & viinin ja Soppa365.fin päätoimittaja Sanna Maskulin.

Foodrunnereita on kaikissa ikäryhmissä, mutta tyypillinen foodrunner on pääkaupunkiseudulla asuva nainen, joka on joko johtavassa asemassa/ylempi toimihenkilö tai opiskelija. Foodrunner on kokeilunhaluinen, aktiivinen ja kriittinenkin kuluttaja. Hän on kiinnostunut paitsi ruuanlaitosta ja resepteistä myös trendeistä, ilmiöistä, ruokamatkailusta ja ravintoloista.

Ruuanlaitosta kiinnostuneet ovat varsin valveutuneita. Vastuullisuusasiat sekä ruuan terveellisyys kiinnostavat heitä keskimääräistä enemmän. He ovat valmiita maksamaan luomuruuasta ja pyrkivät myös valitsemaan reilun kaupan tuotteita aina kun mahdollista. 88 % suosii kotimaisia tuotteita.

Ruoka on keskeinen teema useassa Sanoman aikakauslehdessä. Glorian ruoka & viini on Suomen arvostetuin ruokamedia ja hyvän ruuan iloinen äänenkannattaja. Glorian ruoan & viinin verkkosivusto Soppa365.fi on ruokayhteisön rento kohtaamispaikka. Näiden brändien sisältöjä kuluttavat erityisesti intohimoiset foodrunnerit.

Myös Kodin Kuvalehti, ET-lehti ja Me Naiset tarjoilevat ruokasisältöä joka numerossa ja tavoittavat erinomaisesti ruoasta kiinnostuneet – kukin lehti omalla twistillään. HS Meidän perheen lukijoista lähes 80 % on kiinnostunut ruoasta ja ruoanlaitosta.

Katso ruoka ja juoma -teemaisten lehtien julkaisupäivät


Lähteet: KMT 2022 Kantar TNS Oy, Foodrunner 2017 Kantar TNS Oy

aikakauslehtimainonta_hyvinvointi_ja_terveys_konteksti_hero.jpg

Terveys ja hyvinvointi kiinnostuksen kohteena


Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää hyvä uni, rentoutuminen ja toimiva arki

Terveys ja hyvinvointi ovat viime vuosina laajentuneet käsitteenä valtavasti. Ne eivät tarkoita enää pelkästään terveellistä ruokavaliota vaan kattavat myös entistä useammin mielen terveyteen ja lepoon liittyviä asioita.

Hyvinvoinnin kannalta tärkeäksi koetaan etenkin hyvä uni, rentoutuminen ja toimiva arki.

Miltei 70 % Sanoman tekemään kyselyyn vastanneista kokee unen erittäin tärkeäksi oman hyvinvointinsa kannalta. Hyvän unen lisäksi kuluttajat haluavat jatkossa panostaa enemmän säännölliseen liikuntaan. Yli 45-vuotiaiden ja naisten parissa korostuu vahvasti myös tavoite säilyä hyväkuntoisena iän karttuessa.

Selkeä enemmistö suomalaista kokee fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa ja ihmissuhteensa erittäin tai melko hyviksi. Haasteita tuovat muun muassa kokemus oman painon sopivuudesta sekä stressaantuminen, mikä on selvästi ominaisinta nuorille aikuisille. Naiset kokevat stressiä miehiä useammin.

Nuorten parissa korostuu henkinen hyvinvointi, ja yli kuusikymppisiä mietityttää oman toimintakyvyn säilyttäminen ja läheisten hyvinvointi.

Yhä useampi tiedostaa, miten suuri merkitys liikunnalla on hyvinvointiin ja miten paljon itse voi vaikuttaa omaan elinvoimaisuutensa. Myös huoli aivojen terveydestä kannustaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja, sillä ajatus muistisairaudesta herättää huolen omasta ja läheisten puolesta”, toteaa Hyvän terveyden ja ET Terveyden päätoimittaja Päivi Virkkunen.

Naisille tyytymättömyys omaan ulkonäköön on edelleen selvästi miehiä tyypillisempää. Iän myötä tyytyväisyys kuitenkin kasvaa, ja yli 65-vuotiaiden parissa ulkonäköönsä tyytyväisiä on lähes yhdeksän kymmenestä.

Sanoman terveys- ja hyvinvointilehdet, eli Hyvä terveys ja ET Terveys, ovat erinomainen kaksikko terveydestä kiinnostuneiden suomalaisten tavoittamiseen luotettavassa mediaympäristössä. Myös Me Naisten, ET-lehden, HS Meidän perheen, Kodin Kuvalehden, Suuren Käsityön ja Glorian lukijoissa korostuu kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin.

Sanoma tutki: Hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on hyvä uni
Lataa Sanoman hyvinvointitutkimus
Katso terveys ja hyvinvointi -teemaisten lehtien julkaisupäivät


Lähde: Hyvinvointiteeman tutkimus 2020 (Sanoma Hyvä Terveys), KMT 2022 Kantar TNS Oy

aikakauslehtimainonta_kauneus_ja_muoti_konteksti_hero.jpg

Muoti ja kauneus kiinnostuksen kohteena


Kohderyhmään kuuluvat nauttivat shoppailusta, mutta kantavat huolta ympäristöasioista

Muodista ja kauneudesta kiinnostuneet käyttävät rahaa kosmetiikkaan, vaatteisiin ja asusteisiin keskivertosuomalaista enemmän. Kohderyhmään kuuluvat nauttivat shoppailusta. He kokevat verkko-ostamisen helpottavan elämäänsä, ja heille on tärkeää, mitä vaatemerkkejä he käyttävät.

Moni muodista ja kauneudesta kiinnostunut miettii nykyään, miten yhdistää itsensä hemmottelu ja hyvä omatunto. Ekologisuuden ja eettisyyden lisäksi haetaan näppäriä aikaa säästäviä ratkaisuja sekä tietoa trendeistä ja kiinnostavimmista uutuuksista.

Kotimaisten laatumerkkien suosio on kasvanut, ja kierrätysmuodin yleistyminen näkyy myös nettikaupoissa.  Unisex-muoti on edelleen vahvassa nousussa.

Muodista ja kauneudesta kiinnostuneiden mediankäyttö on hyvin aktiivista ja usein on-demand tyylistä – he katsovat ja kuluttavat mitä haluavat silloin kuin haluavat.

Gloria on Suomen suurin, kansainvälisen tason muotilehti, joka tavoittaa kulutusmyönteiset mutta vastuulliset kuluttajat.  Me Naiset tarjoaa viikoittain houkuttelevimmat trendit, uutuudet ja tuotteet kohderyhmälleen. Myös Glorian Kodin, Kodin Kuvalehden ja HS Meidän perheen lukijoissa korostuvat muodista ja kauneudesta kiinnostuneet. Me Naisten digiympäristö osana IS.fi:tä tavoittaa laajasti muodista ja kauneudesta kiinnostuneiden kohderyhmän.

Katso muoti ja kauneus -teemaisten lehtien julkaisupäivät


Lähteet: KMT 2022 Kantar TNS Oy, Me Naisten toimitus, Glorian toimitus

aikakauslehtimainonta_asuminen_ja_sisustaminen_konteksti_hero.jpg

Koti ja sisustaminen kiinnostuksen kohteena


Kohderyhmään kuuluvat käyttävät enemmän rahaa saadakseen parempaa laatua

Intohimoisesti sisustamiseen suhtautuville on tyypillistä etsiä jatkuvasti uusia ideoita kodin sisustamiseksi. He käyvät usein myymälöissä katselemassa huonekaluja ja muuta sisustamiseen liittyvää. He ovat valmiita ostamaan kalliinkin tuotteen, jos todella haluavat sen.

Kohderyhmään kuuluvat käyttävät mielellään enemmän rahaa saadakseen parempaa laatua, mutta tiedostavat, ettei merkki ole aina ole laadun tae. Tuotteen ulkonäkö ja design ovat heille yhtä tärkeitä kuin laatu.

Sisustusinto ei lopu, vaikka maailmalla myllertää. Kodin merkitys turvasatamana on päinvastoin korostunut. Juuri nyt kaipaamme ennen kaikkea pehmeyttä, lämpöä, kaarevia muotoja, aitoja materiaaleja ja laatua, joka säilyttää arvonsa”, vinkkaa Glorian kodin päätoimittaja Venla Ruoppila.

Harvoin on asumisen trendeissä tapahtunut näin paljon muutoksia yhtä lyhyessä ajassa kuin nyt 2020-luvulla. Ensin pandemia muutti kodit toimistoiksi ja sai meidät haaveilemaan isommista asunnoista ja luonnonrauhasta. Nyt bensan ja sähkön hinta on pakottanut miettimään asiaa uudestaan – pienessä kaupunkikodissa on sittenkin puolensa.

Kodin sisustamisesta kiinnostuneet tavoitat Suomen upeimmalla sisustuslehdellä Glorian kodilla, joka esittelee kauneimmat kodit sekä uusimmat sisustustrendit. Myös Glorian, Me Naisten ja Kodin Kuvalehden lukijoista yli puolet ovat kiinnostuneita sisustamisesta.

Lataa asumisen ja sisustamisen trendit
Katso koti ja sisustus -teemaisten lehtien julkaisupäivät


Lähteet: KMT 2022 Kantar TNS Oy, Glorian kodin toimitus

Ajankohtaista aikakausmedioissa

Case Valopilkku Terhi Salmi ja Tytti Stranding artikkelikuva

Sanoma on Valopilkun markkinoinnin luottokumppani

Monikanavaisella markkinoinnilla ja johdonmukaisella mittaamisella on päästy huikeisiin tuloksiin.
Aikakausmedia
Audio & radio
Case
Digiratkaisut
Luovat ratkaisut
Natiivimainonta
TV & video
Uutismedia
Sanoma on Valopilkun markkinoinnin luottokumppani