Fennia-hero.jpg

Case Fennia

Ohjelmayhteistyö kasvatti kiinnostusta ja paransi brändimielikuvaa

Katsojat pitivät Fennian mainonnan sopivuutta Diiliin erinomaisena. Fenniaa ja Diiliä yhdisti erityisesti yrittäjähenkisyys.

Kampanjan tavoite

Case_6

Ohjelmayhteistyön tavoitteena on Fennian tunnettuuden kasvattaminen ja vaikuttaminen brändimielikuvaan. Fennian viesteille haluttiin huomiota.

Erityisesti haluttiin vahvistaa yrittäjyysmielikuvaa kiinnittymällä Diiliin, jonka idea pohjautuu vahvasti yritteliäisyydelle ja on siksi luonteva ympäristö Fennian viesteille. Ohjelmassa haettiin kehitysjohtajaa juontaja Jaajo Linnonmaan firmaan ja katsottiin tulevaisuuteen, mikä tukee myös Fennian arvoja.

Toteutus

Ohjelmayhteistyö Diilissä 22.2.– 26.4.2021. Yhteistyöhön sisältyi TV-tunnisteet ohjelman ensiesityksissä ja pikauusinnoissa, Ruutu-tunniste jaksojen alussa ja lyhyissä sisällöissä sekä katkopromo Ruudussa.

Kokonaisuuteen kuului myös ohjelmayhteistyö Radio Suomipop Aamulypsyssä 12.4.– 25.4.2021, johon kuului ohjelmayhteistyötunnisteet Aamulypsyssä, promospotti Radio Suomipopilla ja Suplassa, kiinteä promobanneri Suplassa, cross-screen paraati Sanoman verkostossa sekä Fennian kampanjasivu ”Mikä sinua motivoi menemään eteenpäin tulevaisuudessa?”

Aamulypsy aktivoi kuuntelijoita Fennian kampanjasivulle kertomaan motiiveistaan ja osallistumaan tulevaisuustonnin arvontaan.


Tulokset

Case-Fennia-kollaasi.png

Diili tavoitti viikoittain keskimäärin 822 000 katsojaa (10+) Nelosella Jimillä ja Ruudussa. Eniten katsojia oli 25–54-vuotiaiden naisten kohderyhmässä (Lähde: Finnpanel Oy, Total TV -tutkimus, AdEdge VOD, helmi-toukokuu 2021.) Ohjelmaa seurattiin kauden aikana erityisen innokkaasti Ruudussa. Ruutu-käynnistyksiä oli kauden aikana noin 2,3 miljoonaa.

Ohjelmayhteistyötutkimuksen mukaan Fennian mainontaa muisti nähneensä 47 % vastaajista. Diiliä säännöllisesti seuranneista Fennian mainontaa muisti nähneensä 78 % ja Fennian kohderyhmään kuuluvista 67 %.

Ohjelmaa ainakin silloin tällöin seuranneista katsojista 68 % koki Fennian sopivan erittäin tai melko hyvin Diilin yhteistyökumppaniksi. Fennian kohderyhmään kuuluvista 80 % oli tätä mieltä.

”Ohjelmassa etsitään yrittäjähenkistä ihmistä ja ohjelman luonteen vuoksi mainonta sopii ohjelmaan.”

“Uudet yrittäjät tarvitsevat ketterää vakuuttamista.”

”Laadukas meininki molemmilla ja ammatillinenkin yhteys ohjelman, mainostajan ja jopa minun välillä.”

Kohderyhmään kuuluvista 39 % koki, että ohjelmayhteistyö paransi heidän mielikuvaansa Fenniasta. Yritys koettiin uudistuneeksi ja mielenkiintoiseksi.

Jopa 58 % vastaajista koki Fennian luontevaksi yhteistyökumppaniksi. Erityisesti yrittäjähenkisyys yhdisti Fenniaa ja Diiliä.

Väittämäpatteristossa erityisesti mainonnan sopivuus ohjelmaan nousi yli tietopankkikeskiarvojen.

Case asiakkaan kommentti

Meillä oli tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen, ja saimme sen kehittymään hyvin. Viestimme yrittäjyyden puolesta puhumisesta välittyi erinomaisesti. Olimme tosi iloisia, että brand match toimi. Sanomalla on tarjota koko myyntiputkeemme erilaisia ratkaisuja, sekä täsmäiskuja että laajaa peittoa.”

Selja Kohonen, markkinointijohtaja, Fennia

Katso myös:

Fennian asiakaskokemuksen lähtökohtina ovat sujuvuus, ymmärrettävyys ja empatia