If_keltanokat_hero.jpg

Case If Keltanokka

Laajaa huomiota lasten liikenneturvallisuudelle

Ifin Keltanokka-kampanja huomattiin, se oli erittäin selkeä ja pidetty ja onnistui hyvin myös aktivoinnissa. Kampanja vaikutti erityisesti preferenssiin, mikä viestii siitä, että kampanja kosketti tunnetasolla.

Kampanjan tavoitteet

Case_6

If haluaa olla konkreettisesti mukana liikenneturvan edistämisessä antamalla vuosittain jokaiselle uudelle ekaluokkalaiselle keltaiset heijastinlippikset.

Kampanjan tarkoituksena oli herättää huomiota ja keskustelua liikenneturvallisuudesta ja turvata näin lapsille turvallinen koulumatka.

Keltanokka-kampanja tiedetään ja huomataan varsin hyvin. Vuoden 2019 kampanjan keskeisenä tavoitteena oli varmistaa, että kampanja kotiutuu Ifille.

Toteutus

Kampanja toteutettiin monikanavaisesti Sanoman medioissa. Kampanja koostui radiospoteista ja -promootiosta, radion somekanavien hyödyntämisestä, TV:n kelluvasta ohjelmayhteistyöstä, digimainonnasta ja Hesarin monikanavaisesta etusivusta.

Radio Suomipopin juontajat kertoivat koulujen alkamisesta, ohjasivat kuuntelijoita Ifin kampanjasivulle sekä kehottivat osallistumaan arvontaan. Juontajat nostivat lisäksi lähetyksessä arvonnan voittajia sekä osallistujien havaintoja Keltanokkien bongauksista.

Tulokset

If Keltanokka casekooste

Keltanokka-kampanjan huomioarvo oli todella korkea. Kampanjatutkimuksen mukaan 67 % vastaajista oli nähnyt ainakin yhden kampanjan mainoksista. Huomioarvo oli hieman korkeampi miesten parissa.

Kampanjan mainostaja myös tunnistettiin paremmin verrattuna samantyyppisiin kampanjoihin. 54 % vastaajista ymmärsi Ifin olevan kampanjan takana.

Kampanja oli erittäin pidetty. 79 % vastaajista piti kampanjasta ja ainoastaan 5 % ei pitänyt. Kampanjasta pidettiin erityisesti sen viestittämän asian tärkeyden vuoksi. 76 % vastaajista koki kampanjan viestin selkeäksi.

Kampanjan aktivointi toimi keskivertokampanjaa paremmin. Kampanja herätti uteliaisuutta (47 %), onnistui inspiroimaan (41 %), lisäsi kiinnostusta mainostajaa kohtaan (35 %) ja innosti suosittelemaan mainostajaa (33 %). Hieman yli puolet vastaajista koki mainonnan vaikuttaneen positiivisesti heidän mielikuvaansa Ifistä. Kampanja aktivoi sitä vahvemmin, mitä useammassa mediassa vastaaja oli nähnyt mainontaa.

Case asiakkaan kommentti

”Sanoman medioiden välityksellä onnistuimme syventämään kampanjan sanomaa ja herättämään keskustelua lasten liikenneturvallisuudesta. Kampanjan tulosten valossa tärkeimmät onnistumiset olivat asetettuihin tavoitteisiin pääseminen ja erityisesti viestin tavoittavuus ja läpimeno laajassa kohderyhmässä. Yhtenä isona onnistumisena oli Ifin tunnettuuden kasvu Keltanokka-kampanjan takana.”

Jori Virtanen, markkinointipäällikkö, If

Katso myös: 

Keltanokat liikenteessä – Ifin monimediainen kampanja erottui ja herätti keskustelua liikenneturvallisuudesta