Korona-ajan vaikutus kulutustottumuksiin: mediankulutus jatkuu vahvana, kotimaiset tuotteet ja palvelut kiinnostavat

Poikkeusaika kulutus artikkelikuva
Sanoma tutki koronaepidemian aiheuttamia muutoksia suomalaisten kulutuskäyttäytymiseen ensimmäisen kerran maaliskuussa. Huhtikuussa tehdyn uuden kyselyn mukaan suomalaiset käyttivät edelleen normaalia enemmän aikaa median seuraamiseen, käsitöiden tekemiseen ja opiskeluun. Lisäksi kirjojen, puutarhatuotteiden ja elintarvikkeiden hankinnat olivat kasvussa.

Puolet vastaajista uskoo oman kulutus- ja ostokäyttäytymisensä palaavan ennalleen poikkeustilanteen jälkeen. Neljännes arvioi ostavansa enemmän kotimaisia tuotteita tai palveluita. Lähes 60 prosentilla koronaepidemia ei ole vaikuttanut omaan taloudelliseen tilanteeseen. Viidennes on kuitenkin säästänyt pahan päivän varalle.

TV:n katselu on yhä suosituin tapa viettää vapaa-aikaa

Suomalaisten mediankäyttö lisääntyi maaliskuussa merkittävästi, eikä huhtikuu tuonut tilanteeseen juurikaan muutosta. 40 prosenttia suomalaisista kertoi lisänneensä mediankulutusta. Eniten kasvoi internetin, television ja sosiaalisen median käyttö. Television katselu on yhä selkeästi suosituin vapaa-ajan viettotapa. Seuraavaksi suosituimpia ovat suoratoistopalvelut. Uutisten seuraaminen on hieman vähentynyt verrattuna maaliskuuhun, jolloin poikkeustila oli juuri alkanut. Kotimaiset uutissivustot ovat edelleen ykkösuutislähde.

Vapaa-ajanviettotavoista ulkoilu ja musiikin kuuntelu ovat kasvattaneet suosiotaan. Kevään edistymisen myötä myös puutarhatyöt ovat alkaneet kiinnostaa. Normaaliaikaa enemmän korostuvat lukeminen, käsitöiden tekeminen ja opiskelu.

Verkko-ostamisessa korostuu maaliskuisen kyselyn tavoin viihde. Vaatteiden, elektroniikan ja kirjojen hankkiminen verkon kautta on noussut suosiossa ruokaostosten ohi. Poikkeustilan jälkeen lähes joka kolmas tulee todennäköisesti ostamaan vaatteita verkosta. ​Reilu neljännes arvioi hankkivansa viihdepalveluja ja elektroniikkaa verkosta myös poikkeustilanteen jälkeen.

Läheisten tapaamista, ravintolassa syömistä ja kulttuuritapahtumia odotetaan eniten

Läheisten, ystävien ja sukulaisten näkeminen on yhä se, mitä ihmiset tulevat ensimmäisenä tekemään poikkeustilan päättymisen jälkeen. Ravintolassa syöminen ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen ovat seuraavaksi odotetuinta tekemistä.

Yli puolet vastaajista uskoo matkailevansa poikkeustilanteen jälkeen samalla tavalla kuin ennen koronaepidemiaa. Viidennes aikoo matkustaa enemmän kotimaassa. Matkasuunnitelmissa ulkomaille näkyy varovaisuus. Vajaa kolmannes ei ole vielä suunnitellut matkustavansa ulkomaille poikkeustilanteen päätyttyä. Joka kymmenes aikoo lähteä ulkomaille mahdollisimman pian poikkeustilan päättymisen jälkeen.

Poikkeustilanteeseen reagoineeseen mainontaan on suhtauduttu pääosin neutraalisti. Neljännes vastaajista on kokenut tämän mainonnan erittäin tai melko positiivisena. Erityisesti TV-mainonta on jättänyt muistijäljen. Yrityksiltä kaivataan erityisesti asiointitapoihin ja aukioloaikoihin liittyvää infoa, mutta lisäksi myös tietoa henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.

​​Kyselyn kohderyhmänä oli 15−74-vuotiaat suomalaiset. Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan. ​Tiedonkeruu tehtiin Sanoman Suomitutka-paneelissa 23.4.–28.4.2020 ​(aiempi kysely tehtiin 24.3.−26.3.2020)​ Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 815.​