Beely_hero_3840x1280.jpg

Case Beely

Kuinka startupista rakennettiin tunnettu alle puolessa vuodessa?

Startup Beely aloitti Sanoman kanssa tiiviin yhteistyön heinäkuussa 2019. Tavoitteet asetettiin korkealle. Siksi mediaan panostettiin rohkeasti ja mitattiin brändivaikutuksia. Markkinointiviestinnän kulma oli myös toimialasta poikkeavaa. Yhteistyö aloitettiin rakentamalla brändin tunnettuutta nollasta. Kohderyhmäksi määriteltiin kaikki noin 25–44-vuotiaat.
 

Yhteistyön tavoitteet

1.
Kasvattaa tunnettuutta ja huomioarvoa
2.
Saada aikaan kokeiluja
3.
Kertoa kiinnostava tarina ja aktivoida ostoon

Yksityisleasing auton rahoitusmallina on lisääntynyt tasaisesti viime vuosien aikana. Se on erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa yleistyvä tapa saada auto käyttöön. Markkina kasvaa kovaa vauhtia ja on hyvin kilpailtu. Toimijoiden tarjoamat vaihtoehdot eroavat hieman toisistaan.

Vuonna 2019 suomalaisista 48 % piti auton yksityisleasingiä kiinnostavana. Suurin osa kuluttajista tuolloin koki vaihtoehdon kuitenkin hyvin epäselvänä.

Lähde: Sanoma yksityisleasing -tutkimus 2019

Kaikille mediaryhmille määriteltiin selkeä rooli

Beely-mediaryhmien-roolit-harmaa.jpg

    

Natiiviartikkeli IS.fi:ssä

Beely-natiivi-mobiili-ja-tablet-palstat.png

Tavoite

Vahvistaa ja tuoda tunnetuksi Beelyn brändiä ja kertoa syvällisemmin mitä se kuluttajalle tarjoaa. 

Miten tavoite saavutettiin? 

Tuotiin kuluttajalähtöisesti esille yrityksen toimintaa ja nostettiin brändin edelläkävijyyttä ja palvelun helppoutta esille sisällöllisesti kiinnostavien artikkeleiden kautta. 

Tulokset

Is.fi keräsi yhteensä lähes 80 000 kävijää artikkelisivulle. Lukuajat olivat keskiarvoa pidemmät, verkossa noin 3 minuuttia ja sovelluksessa lähes 2 minuuttia. Myös tukimedian roolissa olleessa Tiede.fi:ssä ylitettiin selkeästi keskiarvoluvut.

Poikkeuksellista oli natiiviartikkeleiden (2 kpl) aiheuttama voimakas myyntipiikki verkkokaupassa heti julkaisua seuranneena päivänä.

Beelyn tunnettuus nousi maaliskuussa 2020 toimialan kolmanneksi

Puolen vuoden vahva panostus mediaan sai aikaan erittäin hyviä tuloksia brändimittareilla mitattuna. Tämä osoittaa sen, että myös lyhyellä aikavälillä on mahdollista saavuttaa hyvä taso tunnettuudessa. 

Vaikka tavoite oli kasvattaa myyntiä, ei kannattanut keskittyä pelkästään taktiseen, optimoituun nettimainontaan. Tarinan kertomisella ja brändin rakentamisella on ollut suuri vaikutus myös myynnin aktivoimiseen.

Aluksi oli tärkeää puhutella laajaa kohderyhmää selkeällä ja kiinnostavalla tavalla. Matkan varrella opimme ja löysimme tulevaisuuden potentiaalisia kohderyhmiä, kuten naiset ja lapsiperheet.

+ 12 %
Image lift
+ 13 %
Activation lift
+ 33 %
Tunnettuus

Kampanjan medioiden määrällä on selkeästi myönteinen vaikutus tuloksiin

Beely tulokset 1.jpg
Kampanja sai aikaan mielikuvan – mitä useammassa mediassa kampanja huomataan, sitä vahvempi vaikutus.

Kampanjan image lift oli keskimäärin + 12 % jokaista seuraavassa mediassa nähtyä mainosta kohden.

Beely_tulokset2.jpg
Myös kampanjan aktivoiva vaikutus kasvaa selvästi useammassa mediassa nähdyn mainonnan myötä.

Kampanjan activation lift keskimäärin + 13 % jokaista seuraavassa mediassa nähtyä mainosta kohden.

Lähde: Sanoman monimediatutkimusten analyysi 2020

Startupina olemme hyvin kiitollisia siitä, kuinka nopeasti tunnettuutemme on kehittynyt. Tämä näkyy positiivisesti myös myynnissä. Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta olemme tehneet ennätyksiä päivä-, viikko- ja kuukausimyynneissä.

Jonna Hiltunen, markkinointijohtaja, Beely

Lue myös:

Startup Beely nousi puolessa vuodessa tunnettuudessa toimialansa kolmanneksi