Sanoma tutki: vastuullisuus on lisääntynyt ostopäätöksissä koronapandemian aikana

Kulutuspäätökset vastuullisuus artikkelikuva
Heinäkuussa tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että kuluttajien rahankäyttö on säilynyt monella toimialalla ennallaan ja verkko-ostaminen on yleistynyt.

Kuluttajat arvioivat lisäävänsä rahankäyttöä erityisesti kotimaan matkailuun ja ravintola- ja kahvilapalveluihin, kun taas ulkomaan lentomatkoihin ja risteilyihin kulutus vähentyy osalla vastaajista jopa merkittävästi.

Poikkeustilanne on muuttanut kuluttajien suhtautumista vastuullisuuteen ostopäätöksiä ja hankintoja tehdessä. Miltei puolet vastaajista kertoo kiinnittävänsä nykyisin asiaan huomiota aiempaa enemmän. Vastuullisuuden lisääntyminen näkyy esimerkiksi kotimaisten ja paikallisten tuotteiden suosimisena.

Poikkeustilanteen negatiiviset vaikutukset kuluttajien taloustilanteeseen näkyvät erityisesti nuorempien ikäryhmien parissa, mutta silti 60 % kaikista vastaajista kokee, ettei poikkeustilanne ei ole vaikuttanut heidän taloudelliseen tilanteeseensa lainkaan. Rahan käyttöön ja ostoihin yleisesti on tullut kuitenkin lisää harkintaa. Jos ylimääräistä rahaa on jäänyt, ne on laitettu säästöön pahan päivän varalle tai sijoitettu osakkeisiin ja rahastoihin. Myös isoihin hankintoihin, kuten asuntoon tai autoon sekä  kodin remontoitiin ja sisustamiseen ollaan valmiita satsaamaan. 

Vastaajilla muistuu parhaiten spontaanisti mieleen päivittäistavarakauppojen mainonta. Eniten kuluttajat kaipaavat yrityksiltä ja niiden mainonnalta tietoa tarjouksista ja hinnoista, mutta viidesosa kaipaa yhä fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Median käytön koetaan yhä lisääntyneen. Painettujen lehtien seuraaminen on tasaantunut kevään jälkeen. Netin, TV:n, suoratoistopalvelujen ja sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt selvimmin poikkeustilanteen aikana.

Perheen ja ystävien näkeminen, ravintolassa syöminen sekä kotimaan matkailu ovat vastaajien mukaan etusijalla poikkeustilanteen jälkeistä elämää aloitellessa.

Kyselyn kohderyhmänä oli 18−74-vuotiaat suomalaiset. ​ Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. ​ Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 830.​ Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka-paneelissa 24.7. – 30.7.2020.​