Koronaepidemia on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä pysyvästi

Mikko Lähdeoja
Nyt on otollinen aika erottua kilpailijoista toimivalla kommunikaatiolla kaikissa eri kohtaamispisteissä, Mikko Lähdeoja kirjoittaa.

Tuoreen tutkimuksemme mukaan ainoastaan 50 % kuluttajista kertoo ostokäyttäytymisensä palaavan ennalleen poikkeustilan jälkeen. Voidaan todeta, että koronaepidemia on jo nyt muuttanut kuluttajien käyttäytymistä pysyvästi. Kasvava palveluiden hyödyntämien ja hankintojen tekeminen verkossa ovat olleet ohituskaistalla, ja trendi tulee vain kiihtymään. Tämä aika haastaa useiden toimialojen olemassa olevat toimintamallit ja toiminnan ekosysteemit. Kuluttajien valta kasvaa entisestään, ja monien yritysten tulee adaptoitua uuteen aikaan nopeammin kuin ne ehkä osasivat ennustaa.

Samanaikaisesti tunnevaikuttamisen merkitys on entisestään kasvanut. Kuluttajat odottavat yrityksiltä tekoja sekä läpinäkyvää viestintää yrityksen arvoista, vastuullisuudesta ja halusta olla mukana viemässä Suomea läpi vaikeiden aikojen. Tästä erinomaisena esimerkkinä Telian toteuttama #yhdessä-kampanja, jossa suomalaiset pienyrittäjät pääsevät nostamaan oman osaamisensa esille Telian mahdollistamissa markkinointikanavissa. Edelleen jatkuva kampanja on saanut paljon kiitosta, ja se valittiin maalikuussa Sanoman kuukauden kamppikseksi.

Oleellista on, miten yrityksen kommunikaatio ja markkinoinnin toimenpiteet vahvistavat kuluttajien asiakaskokemusta ensikohtaamisesta aina jatkuvaan vuorovaikutukseen, jossa asiakas kokee itsensä huomioiduksi hänelle merkityksellisellä tavalla. Nyt jos koskaan on otollinen aika erottua kilpailijoista toimivalla kommunikaatiolla kaikissa eri kohtaamispisteissä.

Olemme Sanomalla lanseeranneet tukun uusia digitaalisia ratkaisuja, joilla voimme syventää yhteistyötä asiakkaan koko asiakaspolulla. Käytännössä tämä tarkoittaa entisestä parempaa kohderyhmien tavoittamista, viestien sisältöjen optimointia, myynnin kasvattamista sekä olemassa oleviin asiakkaisiin kohdistuvan asiakkuusmarkkinoinnin tehostamista. Eli parempia tuloksia markkinoinnilla käytettyihin investointeihin nähden. Tähän kiteytyy tavoitteemme markkinoijan luottokumppanina. Teemme joka päivä kovasti töitä sen eteen, että yhteistyö kanssamme kasvattaa asiakkaamme liiketoimintaa ja tukee asiakkaamme markkinoinnilleen asettamia tavoitteita.

Mikko Lähdeoja toimii myyntiryhmän johtajana Sanomalla.