Video

Videomainonta

Liikkuvan kuvan sisältöjä kulutetaan TV:n lisäksi yhä enemmän netti-tv:stä tietokoneen, älypuhelimen ja tabletin avulla. Liikkuva kuva on tehokas brändimainonnan väline ja online-kanavan ansiosta videomainonta soveltuu perinteistä tv-mainontaa paremmin myös taktisempaan kampanjointiin.

Liikkuvalla kuvalla ja äänellä kerrotaan tarinoita ja saadaan aikaan tunnereaktioita, jotka vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tarinoiden avulla mainostaja jää myös tutkitusti paremmin kuluttajan mieleen. 

Videomainonnan tuotteet

Videomainonta luokitellaan instream tai outstream -videomainonnaksi sen perusteella, millaisen sisällön yhteydessä videomainonta esitetään. Instream eli spottimainonta esitetään liikkuvan kuvan sisällön yhteydessä, kun taas outstream-videomainontaa on esimerkiksi uutissivustolla upotettuna diplay-mainokseen. 

 

Instream

Instream-videomainonnan tuotteita ovat  Ruutu VideoverkostoRuutu Premium sekä Ruutu Videoverkosto Lyhyet 

Outstream

Outstream-videomainonnan tuotteita ovat sisältöjen yhteydessä näkyvät artikkeli- ja vertikaalivideot sekä videoparaati ja videotapetti.

 

Video Showroom

Video Showroom

Interaktiiviset videot

Katso demovideot ja tutustu Sanoman interaktiivisiin mainosratkaisuihin.
Interaktiivisilla mainosmuodoilla sitoutat asiakkaita tehokkaasti brändisi pariin.

Select

Select koostuu aloitusvideosta ja kahdesta tai useammasta vaihtoehtoisesta videosta.

Kuluttaja voi itse valita häntä enemmän kiinnostavan mainosvideon. Ilman valintaa, mainostajan asettama oletusvideo pyörii automaattisesti loppuun.

Extend

Extend koostuu aloitusvideosta ja pidemmästä videomainoksesta.

Kuluttaja voi halutessaan katsoa samasta aiheesta pidemmän mainosvideon. Ilman valintaa, aloitusvideo pyörii loppuun ja mainos päättyy.

Button

Button koostuu mainosvideosta ja yhdestä tai useammasta aktivoinnista mainoksessa.

Aktivoinnin avulla mainostaja voi tehostaa brändivideon taktisuutta ja saada kuluttajan reagoimaan mainokseensa haluamallaan tavalla.

Ruudun luovat erikoisratkaisut

Ruudun luovien erikoisratkaisujen avulla voit hyödyntää liikkuvan kuvan tarinallista kerrontaa, sekä lineaari TV:n tuttuja ratkaisuja videomainonnassa.

Katkohaltuunotto

katkohaltuunotto

Mainostaja voi ostaa Ruudusta kokonaisen mainoskatkon. Tässä mainostaja voi hyvin hyödyntää  lineaarisen TV:n pidempiä mainosvideoita ja saada lisäpeittoa kampanjalleen. Mainoksen maksimi pituus on 150 s.

Katkopromootio

katkopromootio

Mainostaja voi ostaa saman mainoskatkon ensimmäisen ja viimeisen mainospaikan. Tässä mainostaja voi hyödyntää videomainonnan tarinallisuutta.

Ruutu Sting

sting

Ruutu Stingin avulla voit hyödyntää Ruudun vahvaa brändiä. Tuote on helposti yhdistettävissä lineaarisen TV:n vastaavaan ratkaisuun. Mainos esitetään aina mainoskatkon viimeisellä mainospaikalla.

Hinnat - Aineistotiedot - Yhteystiedot

Näkemyksiä videomainonnasta

Helposti sisäistettävää ja valmiiksi tiivistettyä tietoa videomainonnan ajankohtaisista teemoista, suomenkielellä.

Miksi premium videolla on merkitystä mainostajalle?

"Tänä päivänä digitaalisissa kanavissa loputon uutisvirta ja kuluttajien tuottama sisältö lisää valtavasti sisältöjen määrää, mutta se tekee samalla katsomisesta passiivisempaa.
Sitouttavat sisällöt ovat siis mainostajan menestyksen kannalta todella tärkeitä."

Lataa white paper

Viewabilityn eli näkyvyyden merkitys mainonnassa

”Koko ala kaipaa laadullisia mittareita, jotka keskittyvät sitouttamiseen ja menestykseen.”

Lataa white paper

Ajankohtaista