Vastuullisuus

Vastuullisuus_syksy

Vastuullisuuden synonyymi on viisaus

Vastuullisuutta ei ole helppo selittää auki. Se johtuu siitä, että se on käsite kuten luottamus tai asiakaslähtöisyys. Se on tulkinnan alainen. Se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.

Suurelle yleisölle vastuullisuuden merkitys valintojen suhteen on kasvussa. Kansa odottaa, että yritykset ovat rehellisiä ja läpinäkyviä. He vaativat, että yritykset pyrkivät parantamaan yhteiskunnan tai luonnon olosuhteita. Antamaan osansa parempaan elämään ja tulevaisuuteen. Se on viisas vaatimus.

Näinä aikoina vastuullisuus määrittyy jälleen. Olemme maana uudelleen rakentamisen ja yhtenäistämisen äärellä.
Me Sanomalla näemme vastuullisuuden viisautena. Nyt on viisasta valita suomalaisten yritysten tuotteita ja palveluita.
On viisasta työllistää suomalaisia. On viisasta käyttää suomalaista osaamista ja medioita. Suomalainen tuntee suomalaisen. Sen mikä meitä koskettaa, huolettaa ja naurattaa. Sen mikä meitä jännittää tulevassa, miten meitä voi auttaa ja palvella parhaiten.

Sanoma pyrkii viisauteen työssään. Janoamme uutta tietoa ja jaamme kaiken osaamisemme asiakkaillemme, jotta he voivat menestyksekkäästi palvella suomalaisia murroksen keskellä.

”Viisautta kutsutaan joskus sydämen tiedoksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että rakkaus – passioista korkein – valaisee järkemme palvelemaan rakkaitamme paremmin.”

— Alexandre Havard

Tutkimme suomalaisten vastuullisuuteen liittyviä asenteita. Suomalaiset  haluavat, että vastuullisuudesta puhutaan enemmän niin medioissa, vaikuttajien piirissä kuin yrityksissäkin.

Yritysten vastuullisuus vaikuttaa yhä enemmän muun muassa  ostopäätökseen ja mielikuvaan yrityksestä.
Laadukkaalla ja luotettavalla mediaympäristöllä on selkeästi merkitystä, kun kuluttajat hakevat tietoa vastuullisuudesta.

Miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä? Ota talteen 7 vinkkiä.

Lataa tutkimus

Vastuullisuustutkimus_kuva.png

”Kotimaisilla yrityksillä ja brändeillä on hieno mahdollisuus nousta merkitykselliseen asemaan suomalaisen kuluttajan valinnoissa. Kunnioitetaan suomalaisuutta ja perinteitä ja ollaan niistä ylpeitä”

- Tarja Malinen, Luhta

Cause is Working. Your Marketing Isn't.

Vuoden 2019 Get tomorrow -tapahtumassa huippupalautteen saanut Meredith Ferguson puhui yritysten vastuullisuudesta etenkin nuoremmalle kohderyhmälle suunnatussa markkinoinnissa. Katso alta taltiointi tilaisuudesta.

Näkemyksiä vastuullisuudesta

Keräsimme tähän sisältöjä, joissa erityisesti vastuullisuus on sisällön kantava teema.